Ana Sayfa > 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı > 4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 14-15 MEB Yayınları

İnsan Hakları Öğretmeni
Teğmen
Konular363
Cevaplar0

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Doğuştan Gelen Haklarımız Cevapları Sayfa 14, 15


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Doğuştan Gelen Haklarımız Soruları ve Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 14-15


“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 14-15 MEB Yayınları”


Hazırlık Çalışmaları


1. Kimlik kartı kimlere verilir?


Cevap :

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğan her çocuğuna ve yeni Türk vatandaşlığı alan kişilere belirlenmiş kurumlar tarafından kimlik kartı verilir.


3. Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz.


Cevap :

Madde Madde Kimlik kartında yer alan bilgiler

 • Kişinin adı ve soyadı
 • Vatandaşlık numarası
 • Kişinin annesinin ve babasının adı
 • Doğum yeri
 • Doğum yılı
 • T.c kimlik numarası
 • Cinsiyeti
 • Medeni hali

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 15 Cevapları


Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen tanımlar ile tanımlara karşılık gelen hakları eşleştiriniz.


 1. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
 2. Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir.
 3. Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.
 4. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahiptir.
 5. Herkesin yaşama ve varlığını geliştirme hakkı vardır. Hiç kimseye insan onuruyla bağdaşmayacak kötü davranışta bulunulamaz.

Cevap :

“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 14-15 MEB Yayınları”


Değerlendirme Çalışmaları


Soru : Temel haklarımızın özelliklerini noktalı yerlere yazınız.


Kısa Cevap : “Temel haklarımızın özelliklerini noktalı yerlere yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Maddeler Halinde Temel haklarımızın özellikleri şunlardır ;

 • Evrenseldir yani dünyanın her yerinde geçerlidir. Nerede yaşamış olduğumuz, nerede dünyada geldiğimiz eğitim durumumuz veya sosyal hayattaki statümüz gibi hiçbir özelliğimiz temel haklarımızın elinizden alınmasına sebep olamaz. İster gelişmiş bir ülkede ister çok gelişmemiş bir ülkede olalım insanların temel hakları kendilerine aittir ve hassasiyetle onlara verilmesi lazımdır
 • İnsanların temel hakları dokunulmazdır, devredilemez ve vazgeçilmezdir. Yani insanların hak etmiş olduğu temel haklar kimse tarafından kaldırılamaz.
 • İnsanların temel hakları bir bütündür. Bütün hakları birbirine bağlı ve insanın Üstün menfaatini gözetmek için olduğu için biri olmadan diğerinin sağlıklı bir şekilde olması düşünülemez
 • Temel haklar uluslararası belgelerle ve kuruluşlar tarafından koruma altına alınmıştır.

Sonraki Konuya Hazırlık


Soru : Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz.


Kısa Cevap : “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hakkında bilgi edininiz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuk Hakları Sözleşmesi Maddelerini Buradan Okuyabilirsiniz

1- Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

2- Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

3- Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

4- ÇHS’de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

5- Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.

6- Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

7- Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

8- Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

9- Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.

10- Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.

11- Anne ve babalarının izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye götürülemez. Çocukları bu şekilde başka yerlere götüren kişilere karşı mücadele edilmesi gerekir.

12- Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara saygı gösterme sorumluluğu vardır.

13- Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.

14- Her çocuğun, kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.

15- Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme ya da derneklere üye olma hakkı vardır.

16- Hiç kimse çocukların onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.

17- Devlet, kitle iletişim araçlarının, çocuğun gelişimi açısından önemini kabul eder. Çocuğun bunlarla çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlar, kendi kültürü ve dili bakımından bu araçlarla alabileceği gereksinimleri karşılar. Ayrıca kitle iletişim araçlarının verebileceği her türlü zarardan çocukları korur.

18- Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

19- Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

20- Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında ya da aile ortamı onun için uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır. Anne babasıyla birlikte yaşayamayacak çocuklar için özenli bir araştırmayla iyi aileler bulunur.

21–22- Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmek zorunda kalan her çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.

23- Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.

24- Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir. Hastalanan çocuklar tedavi edilir.

25- Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri oluşturulur, bunlar düzenli olarak kontrol edilir.

26–27- Her çocuğun gelişme hakkı ve sağlığı güvence altında olmalıdır. Bu konuda çocukların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için gerektiğinde yardım edilir.

28- Her çocuk eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar için hak ve zorunludur.

29–30- Çocuklara verilen eğitim onların gelişimlerini en fazla ölçüde sağlayacak düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna gereken özen gösterilir.

31- Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır.

32- Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.

33- Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.

34- Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.

35- Devlet, çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları çalıştırmak isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğuna sahiptir.

36- Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma karşı her çocuğu korur.

37- Çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak ceza yaşına ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

38- Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur.

39- Çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse onların iyileştirilmeleri için çalışmalar yapılır, bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri için önlemler alınır.

40- Yasalarla sorunu olan çocuklar bu durumdan tek başlarına sorumlu değildir. Çocuklar farkında olarak kimseye zarar vermez. Suça itilen çocuklar, yetişkinler gibi cezalandırılamaz, özel yasalarla yeniden topluma kazandırılırlar.

41- Bir devletin yasaları burada belirtilen hükümlerden daha iyiyse, bunlar hiçbir şekilde değiştirilemez.

42- Devlet, ÇHS’nin herkes tarafından öğrenilmesini sağlar.

43- ÇHS’nın uygulanmasını değerlendirmek üzere Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.

44- Devlet ve o ülkede yaşayan insanlar Çocuk Hakları Komitesine, çocuk haklarıyla ilgili durum hakkında bilgileri vermekle sorumludur.

45-İlgili kuruluşlar Çocuk Hakları Komitesinin çalışmalarına kolaylık ve yardım sağlar.

NOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.


“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 14-15 MEB Yayınları” konusunu videolu bir şekilde izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.




 

Our Score
Binbaşı
Sizler de insan hakları ve demokrasi dersinde bunda yer alan devletlerinizi yaptığınız zaman bir insan olarak doğuştan sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimizin neler olduğunu merak ediyorsanız Forum sınıf kitabı sitesinin varmış olduğu bilgi ve cevaplardan faydalanarak yukarıdaki bilgilere defterinize geçirerek ödevlerinizi hem doğru cevaplarla hem de güzel bilgilerle tamamlayabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Tüm ders kitaplarımdaki bilgi ve cevapları Ben her zaman bu siteye bakarak öğreniyorum ödevlerimi yaparken hiç zorlanmadan birçok bilgi ve cevabı içeren Bu siteden faydalanarak cevaplarımı hem doğru hem güvenilir bir şekilde tamamlayabiliyorum siz de çok teşekkür ederim sizlerle ödev yapmak çok güzel.
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version