Ana Sayfa > 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı > 4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49 MEB Yayınları

İnsan Hakları Öğretmeni
Teğmen
Konular363
Cevaplar0

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Adalet ve Eşitlik Cevapları Sayfa 48, 49


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Adalet ve Eşitlik Metni Soruları ve Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49


“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49 MEB Yayınları”


Hazırlık Çalışmaları


Soru : Aşağıdaki resimlerden yararlanarak ilgili soruları cevaplayınız.


“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49 MEB Yayınları”


1. Tilki, çorbayı eşit bir şekilde paylaştırmış mıdır?


Cevap :

Tilki, çorbayı eşit bir şekilde paylaştırmıştır.


2. Tilki, leyleğe karşı adil davranmış mıdır?


Cevap :

Tilki, nereye karşı adil davranmamıştır.


3. Leylek çorbasını niçin içememiştir?


Cevap :

Leylek gagası uzun olduğu için sabahtan içememiştir


4. Tilki, leylekle aralarındaki bireysel farklılığı göz önüne almış mıdır?


Cevap :

Tilki, delik aralarındaki bireysel farklılığı göz önüne almamıştır


5. Tilki ile leylek arasında adaletin sağlanması için ne yapılmalıdır? Tartışınız.


Cevap :

Tilki ile leylek arasındaki adaletin sağlanması için tilkiye geniş bir kapta, leyleye ise uzun bir kapta yemek verilmelidir


4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49 Cevapları


Etkinlik


Soru : Hayvanlar arasında yapılan yarışın adil olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? Açıklayınız.


Cevap :

Hayvanlar arasında yapılan yarışın adil olmadığını düşünüyorum. Çünkü hayvanlar arasındaki hız farkı çoktur ve hız farkları göz önünde bulundurulmadan hepsi aynı çizgiden yarışacaktır.


Etkinlik


Beril ile Özgürcan, annesi ve babası ile birlikte sinemaya gitmişlerdi. Filmin başlama saatini bekliyorlardı. Bu sırada özel gereksinimli bir kişinin merdivenden çıkamadığını gördüler. Bu duruma üzüldüler

Soru : Özel gereksinimli kişilere yönelik adaletli olunması için çözüm önerileriniz nelerdir? Söyleyiniz.


Kısa Cevap : “Özel gereksinimli kişilere yönelik adaletli olunması için çözüm önerileriniz nelerdir? Söyleyiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Toplumumuzda özel gereksinimi olan insanlara saygı duyulmalı ve onların özel gereksinimlerine saygı göstermeliyiz.

Her insanın bir gün bu hale düşebileceği göz önünde bulundurulmalı ben pati yapılarak bu kişilere incitmeyerek saygı duyulmalıdır.

Bu insanları rahat çıkabileceği rampalar, asansörler veya alanlar oluşturulmalı ve onların da rahatlıkla yararlanmaları sağlanmalıdır.


Değerlendirme Çalışmaları


1. Eşitlik ile adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Kısa Cevap : “Eşitlik ile adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Eşitlik, her yönden tek olunması demektir Adalet ise hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir.

Eşitlik her zaman adalet değildir. Zaten toplumda oluşması gereken şey eşitlik değil adalettir.

Adalet insanların güçlerini gözeterek herkese yapabileceği kadarını yüklemektir. Adaleti gözetmeyerek yapılan eşitlik zulümdür.

Mesela herkese giriş çıkış yerlerinin aynı yapılması ve özel gereksinimi olan insanların düşünülmemesi eşitliktir fakat adaletin olmadığı bir yerdir. Çünkü genç ve sağlıklı insanlar buradan rahatça çakabileceği gibi yaşlı ve özel gereksinimi olan insanlar çok zor durumda kalacaktır

Kadın mı erkeklerin fiziksel gücü birbirinden farklıdır. Eşitliğin meydana gelmesi için kadınların da erkekler gibi aynı şartlarda ve aynı yük altında çalıştırmaları kadınlara eziyet olacak ve kadınların daha fazla mağdur olmasını sağlayacaktır.

Kadınların özellikle ağır iş gücü gerektiren durumlarda çalışması onların vücudunu çabuk yıpranmasına ve birçok hastalıklara yakalanmalarına sebep olacaktır.

Eşitlik ve adalet aynı şeyler olmasa da eşitlik ve adalet arasındaki ilişki adaletin eşitliğin gerçekleşmesini sağlamasıdır diyebiliriz. Adalet bir kişinin hak ettiğini alması, eşitlik ise kanunu önünde herkesin aynı durumda olmasıdır. Eşitliğin sağlanmasında Adalet öncüdür. Bu sebeple adalet olmadan eşitlik sağlanamaz ve eşitliğin gerçekleşmesi adalete bağlıdır diyebiliriz.


2. Adaletli bir insan olmak için neler yapılmalıdır? Anlatınız.


Kısa Cevap : “Adaletli bir insan olmak için neler yapılmalıdır? Anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Adaletli bir insan olmak insanın objektif bir bakış açısına ve sağlıklı bir fikir dünyasına sahip olmaktan geçer.

Adaletli olmak için hak tanımı ve kavramlarını iyi bilmeli kimseye haksızlık yapmadan objektif düşünebilmek için güzel bir ahlaka sahip olmalıyız.

Objektif bakmak kazanılması çok zor bir ahlaktır. Hepimizin fikirleri ve belirli hayat çizgileri olduğu için bu düşünceler bizi etkiler ve tarafsız bakarak adaletli olma konusunda zorluklar yaşayabiliriz.

Özellikle bizim duygularımız söz konusu olduğu zaman kendimiz ve başkası arasında adaletli olmak gerçekten çok zordur.

İnsanlar genellikle kendilerinin haklı olduğunu düşündüğü için ve haksız olmanın kabul edilmesinin çok zor bir durum olduğu için adaletli olmakta zorlanırlar.

Kendimiz ve başkası konusunda adaletle hükmetmek zor olduğu gibi sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz arasında da adaletli davranmak gerçekten zordur.

İnsan sevdiklerine karşı daha merhametli ve bir zaafı olduğu için sevdikleri ve sevmedikleri arasında adaletle hükmetmek gerektiği zaman zorluğa düşebilir.

Bu kişilerin sevmediği kişiler olması durumunda olduğu gibi çok sevdiği ve tanımadığı bir insan konusunda adaletle hüküm verme konusunda zorlanır.

Çünkü insanın birine Sevgi duyması zayıf noktalarından biridir ve bu konuda adaletle hükmetmek çok zor bir iştir.

Adil insan tam objektif bir bakış açısına sahip olmalı, kimseyi ayırmamalı Birgül eşi davranmalı, insanları insan olarak yargılamalı düşünce, din ve ırk ayrımı gözetmemelidir.


“4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49 MEB Yayınları” konusunu videolu bir şekilde izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
 

Our Score
Binbaşı
Yazılar mı elinde tüm insanlar adaletli bir ortamda yaşamaya hakları vardır adaletli ortam insanların hak ve özgürlüklerini rahat bir şekilde ayrım yapmaksızın kullanabilmesini sağlar. Ayrıca eşitlik kavramında elbette ki kadın erkek çocuk yaşlı farklı kültürden ve farklı lara sahip olan insanları ayırmaksızın bir arada tutan ve hepsinin hak ve özgürlüklerden faydalanmasını sağlayan bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman çevremizde bulunan farklılıkların bizlere zenginlik kattığını ve insanlara özel olduğunu bizlerin de onlara göre farklılıklarımız olduğunu bilerek farklılıkları her zaman saygılı hoşgörülü ve empati kurarak yaklaşmalıyız..
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version