Ana Sayfa > 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı > 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152 FERMAN Yayıncılık

Sosyal Bilgiler Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular625
Cevaplar3

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 147, 148, 149, 150, 151, 152


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Cevapları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152


A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.


1. Alışverişe çıkılmadan önce liste oluşturulması gereksiz harcamaları önler. (D)

2. İstek ve ihtiyaçlarımız arasında sıralama yaparken isteklerimize öncelik veririz. (Y)

3. Her istediğini satın almak bilinçli tüketici davranışlarından biridir. (Y)

4. Her birey kendi bütçesini oluşturmaktan sorumludur. (D)

5. Sahip olduğumuz kaynakları kullanma konusunda tasarruflu olmalıyız. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.


(bütçe-meslekler-tasarruflu-sınırlı-kullanma kılavuzuna)


1. Doğal kaynaklar …..sınırlı………. ancak insanların istekleri sonsuz olduğundan ikisi arasında bir denge kurmak gerekir.

2. İnsanlar geçmişten günümüze farklı iş kollarında uzmanlaşmış ve ………….meslekler………ortaya çıkmıştır.

3. Satın aldığı bir ürünü …….kullanma kılavuzuna.. uygun kullanan bir birey bilinçli tüketicidir.

4. …………..bütçe…… bir bireyin gelir ve giderlerini gösterir.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.


1. Gıda israfının en çok olduğu mekânlar hangileridir? Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak yazınız.


Kısa Cevap :

Gıda israfının çok olduğu mekanlar hastaneler, oteller ve restaurantlardır.

Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için yeteri miktarda yiyecek pişirilmeli kalan yemekler ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

Uzun Cevap :

Gıda israfının çok olduğu mekanlar toplu yemek pişirilen hastaneler , oteller, restaurantlar ve ne yazık ki evlerdir.

Toplu yemek davetleri ve partilerin olduğu zamanlarda ne yazık ki çok fazla israf yapılmaktadır.

Bu gibi mekanlarda israfın çok olmasının sebebi toplu yemek pişirilmesi, yemeklerin bitmemesi , servis esnasında çok fazla mezenin ve yemeğin koyulması, diyen kişilerin bu yemekleri bitirmeyerek tabakta bırakılması ve bu yemeklerin atılmasıdır.

Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için yemek kişi sayısına göre hazırlanmalı, kişinin talebine göre yemek miktarı koyulmalıdır.

Kalan temiz yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalıdır.

Evlerde gıda israfının önüne geçmek daha kolay olabilir.

Kişi sayısına göre yemek pişirmek, çok fazla yemek pişirmemek ve eski yemekler bitmeden yeni yemekler pişirmemek veya servis etmemek, kalan yemekleri değerlendirerek daha farklı ve güzel bir biçimde servis yapmak gıda israfını azaltır.

Bu gibi alınacak küçük önlemler israfın büyük ölçüde geçecektir.


2. Tüketiciyi Koruma Kanunu’nu araştırınız. Ulaştığınız sonuçları özetleyiniz.


Kısa Cevap :

Tüketiciyi Koruma Kanunu 6502 sayılı kanundur. Bu kanunun amacı tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumaktır.

Uzun Cevap :

Bu kanunun amacı tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak ve tüketicinin her türlü yararını gözetmektir.
Ayıplı mallarda, satın alınan ürünün hangi tarihte, ne kadara alındığının anlaşılması ve satan firmanın görülmesi açısından fatura, fiş, satış sözleşmesi vb. belgelerin bulunması durumunda kişi hakkını bu yasanın vermiş olduğu güvence ile koruyabilir.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler FERMAN Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden biri değildir?


A) Haklarını bilen bir bireydir.
B) Her çeşit israfa karşı duran biridir.
C) Tüketici örgütlerini bilir.
D) Ucuz ürünleri tercih eder.


2. Yeni aldığı bilgisayarda sorunlar yaşayan Neslihan Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Tüketici Mahkemesine başvurmalıdır.
B) Faturasıyla birlikte satın aldığı yere başvurmalıdır.
C) Durumu belediyeye bildirmelidir.
D) Yeni bir bilgisayar almalıdır.


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarıyla ilgili doğru bir ifadedir?


A) Ürünlerin satın alınıp kullanılmasına üretim denir.
B) Ürünler tüketicilere farklı ulaşım araçlarıyla ulaştırılır.
C) Tüketim, kullanılmayan ürünlerin imha edilmesidir.
D) Bir telefon tasarım uzmanı o ürünün dağıtıcısıdır.


4. Selim’in annesi Zonguldak’ta kömür çıkarma işiyle uğraşmaktadır. Defne’nin babası Ordu’da fındık işçisi olarak çalışmaktadır. Mehmet’in dayısı Erzurum’da inek yetiştiriciliği yapmaktadır. Yukarıda verilen öğrencilerin yakınları sırasıyla aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır?


A) Tarım-sanayi-hayvancılık
B) Madencilik-tarım-hayvancılık
C) Hayvancılık-sanayi-madencilik
D) Sanayi-hayvancılık-madencilik


4. Sınıf Sosyal Bilgiler FERMAN Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları


5. Barış ailesiyle bayram alışverişi yapmıştır. Aldıkları pantolonun eve geldiğinde yırtık olduğunu görmüştür. Barış, pantolonu aldığı mağazaya götürmüştür. Yetkililer pantolonu geri alamayacağını söylemişlerdir. Bu durumda Barış aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Pantolonunu dikmelidir.
B) Pantolonu çöpe atmalıdır.
C) Yeni bir pantolon almalıdır.
D) Tüketici haklarını kullanmalıdır.


6. Veli’nin aylık harçlığı 150 liradır. Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Fakat Veli harçlığını kullanarak çok istediği saati almıştır ve parası kalmamıştır. Ailesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır. Veli, aşağıdakilerden hangisin yapsaydı ailesinden para istemek zorunda kalmazdı?


A) Kendine ait örnek bir bütçe oluşturarak
B) Harcamalarını hızlıca yaparak
C) Sadece isteklerine önem vererek
D) Parasının tamamına farklı bir ürün alarak


7. Kaynakların ürünlerin emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Üretim B) Tüketim
C) İsraf D) İstek


8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir?


A) Sakla samanı gelir zamanı. B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ak akçe kara gün içindir. D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.


9. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmanın bir yolu değildir?


A) Enerji tasarruflu ampuller kullanmak
B) Sızıntıları gidererek su israfını azaltmak
C) Duşta uzun bir süre kalmak
D) Kâğıt yerine e-posta kullanmak


4. Sınıf Sosyal Bilgiler FERMAN Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları


D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.


BİR PİRİNÇ TANESİ

10 yaşındayken bir yaz günü öğleden sonra canım sütlaç çekmişti. Anneannemden rica ettim, “Canım çok çekiyor.” dedim. O zamanlar rahmetli anneannem bizimle yaşıyordu. Örgüsünü bıraktı ve “Peki, oğlum.” dedi. Mutfağa yöneldi. On dakika sonra yanına gittim ve pirinç ayıkladığını gördüm. Uykumun geldiğini söyledim. Sütlaç hazır olunca beni uyandırmasını istedim. Bu arada, üstüne mutlaka tarçın ilave etmesini söyledim. O sırada benim yüzüme baktı ve dikkati dağıldı. Bir tane pirinç tanesi, parmaklarının arasından kayarak yere düştü. Anneannem sandalyeden kalktı, yere eğildi, diz çöktü ve pirinç tanesini aramaya başladı. Yüzü bir anda asıldı. Eli ile halıyı yokluyor ama o pirinç tanesini bir türlü bulamıyordu. Bana “Selim oğlum, bir pirinç tanesi düştü, gözlerim görmüyor, bir bakıver nereye gitti bu?” dedi. Anneanneme “Anneanne bir pirinç tanesinin ne önemi var ki? Niçin vakit kaybediyorsun? Haydi sütlacı yap bir an önce.” dedim. Sabırsızlanıyordum. Anneannem bana çok kızdı. “Oğlum sen hiç pirinç tarlası gördün mü? İnsanlar pirinç tarımını dizlerine kadar gelen su içinde yapıyorlar. Her bir pirinç tanesinde onca emek ve alın teri var. Hiçbiri asla israf olmamalı. Yazıktır, günahtır. Dünyada çok fazla aç insan var. Bir pirinç tanesine, bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.” dedi. Çok utanmıştım. Hemen ben de yere eğildim ve o pirinç tanesini bulana kadar aradım. Akşam yaşadığım bu olayla ilgili bir afiş hazırladım ve ertesi gün okula götürdüm. Öğretmenimden izin alarak afişimi sınıfımıza astım. Arkadaşlarıma, israfa karşı herkesin bilinçlenmesi gerektiğini anlattım.

Tolgahan AYANTAŞ


1. Selim, anneannesinin niçin acele etmesini istiyor? Söyleyiniz.


Cevap :

Selim, anneannesinin bir an önce sütlacı hazırlaması için acele etmesini istiyor.


2. Selim’in anneannesi, pirinç tanesinin üretimi ile ilgili neler anlatıyor? Söyleyiniz.


Cevap

Selim’in anneannesi, pirinç tanesinin üretimi ile ilgili insanların dizlerine kadar sular içerisinde pirinç topladıklarını ve çok emek verdiklerini anlatıyor.


3. Gıda israfı konusunda Selim’in anneannesi ne gibi uyarılar yapıyor? Söyleyiniz.


Cevap:

Gıda israfı konusunda Selim’in anneannesi hiçbir emeğin israf olmaması gerektiğini, yazık ve günah olduğunu, dünyada çok fazla aç insan olup pirinç ve ekmeğe muhtaç olduklarını ve bunların kıymetini bilmemiz gerektiği uyarılarını yapıyor.


4. Aynı olay sizin başınıza gelseydi siz de o pirinç tanesini arar mıydınız? Neden? Açıklayınız.


Cevap :

Aynı olay benim başıma gelseydi ben de o pirinç tanesini arardım.

Çünkü benim için çok önemli olmasa da bu anneannemin isteğidir ve anneannemi çok sevdiğim için bunu yapardım.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler FERMAN Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları


E. Aşağıdaki tabloda verilen işlerin hangi ekonomik faaliyet grubunda olduğunu belirleyerek işaretleyiniz.


a. Zonguldak’ta maden kömürü çıkarılması

Cevap : Madencilik


b. Mersin’de seracılık yapılması

Cevap : Tarım


c. Ankara’da bir fabrikada otobüs üretilmesi

Cevap : Sanayi


ç. Bilecik’te ipek böcekçiliği yapılması

Cevap : Hayvancılık


d. Kastamonu’da yaşlanmış ağaçların kesilmesi ve kabuklarının soyulması

Cevap : Ormancılık


e. İzmir’de turistler için yeni oteller açılması

Cevap : Turizm


f. Kayseri’deki bir fabrikada çimento üretilmesi

 Cevap : Sanayi


g. Erzurum’da dana yetiştiriciliği yapılması

Cevap : Hayvancılık


ğ. Edirne’de ayçiçeği yetiştirilmesi

Cevap : Tarım


h. Uşak’ta altın madeni çıkarılması

 Cevap : Madencilik


4. Sınıf Sosyal Bilgiler FERMAN Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları


EKONOMİK FAALİYETLER


F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.


Bilinçli tüketicilerin davranışları : 


Cevap :

 1. Gereksiz harcamalar yapmamak
 2. Bu çenene göre harcama yapmak
 3. Borç almamak
 4. Bütçesini planlayarak harcamak

Bütçe oluştururken dikkat etmemiz gerekenler : 


Cevap :

 1. İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi belirlemek
 2. Gerektiğinde isteklerimizi erteleyebilmek
 3. Bütçemiz gelecek olan paraya kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeli
 4. Gelir gider hesaplaması yapılmalı

İsrafa karşı önlemlerimiz :


Cevap :

 1. Muslukları açık bırakmamak ve kapatmak
 2. Tüketebileceğimiz kadar gıda almak
 3. Gereksiz yanan lambaları söndürmek
 4. Bir ürünü ve malzemeyi kullanırken yeterli miktarda kullanmak

İstek ve ihtiyaçlarımız :


Cevap :

İsteklerimiz

 1. Daha lüks bir araba
 2. Uzaktan kumandalı araba veya uçak
 3. Kaykay ve elektrikli scooter
 4. Abur cubur

İhtiyaçlarımız

 1. Kışlık kıyafetler
 2. Yazlık kıyafetler
 3. Ayakkabı
 4. Kaynak kitaplar


 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version