Ana Sayfa > 4. Sınıf Türkçe Kitabı > 4. Sınıf Türkçe Kitabı 6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

4. Sınıf Türkçe Kitabı 6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 199, 200, 201, 202


4. Sınıf Türkçe Kitabı 6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


“4. Sınıf Türkçe Kitabı 6. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları”


4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 199-200-201-202


RESSAM VE ÇOCUK

Bütün bir geçmişi anımsıyordu ressam. Mavi gölü, kıyıdaki sazları, su kuşlarını, sise bürünmüş dağları… O, ünlü bir manzara ressamıydı. Kendini bildiğinden beri şövalesini, tuvalini, boyalarını kapar, çizeceği resimlerin coşkusuyla kırlara koşardı. Sabahın erken saatiyle, akşamın dar vakti onun tuvalinden geçer, günün nasıl bittiği anlaşılmadan gece gelirdi; lacivert giysili, kadife eldivenli gece… Ah, işte bu kötü bir benzetme olmuştu, çünkü neye benzetilirse benzetilsin geceyi sevmezdi ressam. Uzun zamandır yaşamını sürdürdüğü değirmen odasında akşam oldu mu en büyük lambayı yakar, kitap okur, müzik dinler, dostlarıyla söyleşir ama elini sürmezdi boyalara. Şaka değil; güzelim renkleri yalayıp yutarak dünyanın her köşesini, her noktasını bir anda karanlığa boğan geceye ne söyleyebilirdi ressam? Bu yüzden hep ayçiçeklerini, gürül gürül akan suları, çiy altında elmas gibi parıldayan otlakları ve sonsuz buğday tarlalarını çizmişti. Bir de sabahı çılgın sevinçle karşılayan horozları ve… Balıkçıları…

Günün ilk saatleriyle ressam, şövalesini yerleştirdiği köşede resimleriyle uğraşırken, kıyıda bir balıkçı olurdu çoğu kez ya da misinayı gelişigüzel göle salmış kimseler. Bir keresinde, balıkçıdan çok sanatçıya benzettiği yaşlı bir adamla karşılaşmıştı ressam. Kısık gözleri, düşünceli yüzüyle sevdiği bir tiyatrocuyu çağrıştıran yaşlı adam, kıyıda saatlerce oturur, belki de yalnızca elindeki oltaya tutunmuş olmakla yetinirdi. Ressam, onun istediği balığı hiçbir zaman yakalayamadığını düşünürdü nedense. Kendisi de istediği  resmi yapamamıştı bir türlü; en aydınlık, en mavi tablosunu çizememişti henüz. Bu yüzden yaşlı adamla kendisi arasında görünmez bir bağ olduğunu düşünür, tablolarından birini ona armağan etmeyi aklında kurar ama bu isteğini açığa vuramazdı.

Şükran FARIMAZ


1- 7. soruları metne göre cevaplayınız.


1.Ressam en çok nelerin resmini yapmayı seviyor?


A. İnsanların B. Doğanın ve doğadaki varlıkların
C. Değerli eşyaların D. Gök cisimlerin


2. Ressam neden geceleri sevmiyor?


A. Doğadaki renkleri göstermediğinden
B. Geceleri kitap okuduğundan
C. Resim yapma isteğini ortadan kaldırdığından
D. Geceleri dışarı çıkmak istemediğinden


3. Ressam, günün ilk ışıklarıyla şövalesini kurduğu köşeden bakarken neler dikkatini çekiyor?


A. Günü karşılayan horozlar B. Sonsuz buğday tarlaları
C. Balık tutan kimseler D. Sonsuzluğa uzayan deniz


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 200 Cevapları


4. Ressamın yaşlı balıkçıyla kendisi arasında bir bağ kurmasına neden olan düşünce nedir?


A. Balıkçıyı eski bir tiyatrocu arkadaşına benzetmesidir.
B. Balıkçının kendisi gibi her zaman düşünceli bir hâlinin olmasıdır.
C. Balıkçının tıpkı kendi gibi geceleri sevmemesidir.
D. Ressamın, balıkçının istediği balığı bir türlü yakalayamadığını düşünmesidir.


5. Metinde geçen iki eş sesli kelime bulunuz. Bunları farklı anlamlarıyla cümle içerisinde kullanınız.


Cevap :

Metinde geçen iki eş sesli kelime

 1. Kır- Kalemi kırıldığı için ağlıyordu.
 2. Bağ- Üzüm bağlarından toplanan üzümler burada pekmez yapılır.

6. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.


Cevap :

gelecek zıt anlamlısı: geçmiş

Cümle:

 1. Geçmişe çizgi çekip yaşamak gerekir.
 2. Geçmişte yaşamak yerine geleceğe bakmalısın.
 3. Geçmişi geride bırakmak ister misin?

karanlık zıt anlamlısı: aydınlık

Cümle:

 1. Aydınlık bir sabaha uyanmak herkesin hakkıdır.
 2. Aydınlık başlayınca hemen yola çıkalım.
 3. Bu oda daha aydınlık sanki.

7. Aşağıdaki kelimelerini eş anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.


Cevap :

hediye eş anlamı-“Bu yüzden yaşlı adamla kendisi arasında görünmez bir bağ olduğunu düşünür, tablolarından birini ona armağan etmeyi aklında kurar ama bu isteğini açığa vuramazdı.”

Cümle:

 1.  Ona aldığım hediyeler bunlar.
 2. Bu hediyelerden daha iyisini sana vermek isterdim.
 3. Sana en güzel hediyeleri almak isterdim.

hatırlamak eş anlamı-Bütün bir geçmişi anımsıyordu ressam.

Cümle:

 1. Bana gel dediğini şimdi hatırladım.
 2. Hatırladığım kadarıyla evi buydu.
 3. Hatırlarsan söz vermiştik.

8. Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.


Âşık Veysel’in en güzel şiirlerinden biridir bu(: ) Güzelliğin( … ) Ne diyor bu şiirde Veysel( ?) Kim okurdu kim yazardı(? ) (/ ) Bu düğümü kim çözerdi(? ) ( /) Koyun kurt ile gezerdi(, ) ( /) Fikir başka başka olmasa(… )

Türkiye( ‘)de çok sayıda amatör ve profesyonel(- ) Bunlardan bazılarını ileride mutlaka belirtmeliyim.(-) fotoğraf sanatçısı vardır(. )


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları


9. Aşağıdaki tabloda yer alan konuşma etkinliği ölçütlerini okuyarak size uygun olanı işaretleyiniz. Hayır cevaplarınız için öğretmeninizden yardım alarak kurallarla ilgili çalışmalar yapınız.


İkili veya daha çoklu konuşmalarda göz teması kurarım. Evet
İşitilebilir bir sesle konuşurum. Evet
Tartışmalarda veya karşılıklı konuşmalarda uygun hitap ifadelerini ve nezaket sözcüklerini kullanırım. Evet
Tonlama ve vurgulamaya dikkat ederim. Evet
Akıcı ve anlaşılır bir dil kullanırım. Evet
Konuşmanın akışı içinde sorular sorar ve bana sorulan sorulara cevaplar veririm. Evet
Konuşmada veya tartışmada ifade edilen fikirleri toparlar, bunlardan ne anladığımı ve kendi düşüncelerimi ifade ederim. Evet
Bazı konuşmalar için hazırlık yaparım. Evet
Konuşmamda bilgileri daha net bir şekilde aktarabilmek için grafikler, görseller veya çoklu medya araçlarını kullanırım. Evet
Konuşmamı konuya, ortama ve konuşmayı yapacağım kişi veya gruba göre ayarlarım. Evet


10. Bir yazma aşamasında yaptığınız çalışmaları aşağıdaki süreçlere göre yazınız.


Hazırlık : Konu hakkında bilgi edinmeye çalışırım.


Metnin yazım süreci : Düşünce ve bilgilerimi dikkatli bir şekilde yazarım.


Metnin düzenlenmesi : Yazım ve noktalama yanlışlarına bakar, düzeltmeye çalışırdım.


Metnin paylaşılması : Metni, ailem , öğretmenim ve arkadaşlarıma okur veya internet aracılığı ile gönderirim.


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 202 Cevapları


11. Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin ve kurumların kısaltmaları kullanılmıştır. nKısaltmaların doğru kullanıldığı cümlelerin sonundaki kutucuğa “D”, yanlış kullanıldığı cümlelerin sonundaki kutucuklara ise “Y” yazınız.


T.B.M.M’ye düzenlenen geziye ben de gelmek istiyorum. Y
Gazete, dergi vb. ürünleri marketimizde bulabilirsiniz. D
Manavdan iki k.g elma aldım. Y
Av Ahmet Bey, bu davayı mutlaka kazanacaktır. Y
Prof. Dr. Güler Arslan yarın okulumuzu ziyaret edecek. D
Belediye Bşk. Berke Durmaz bisiklet yollarını yaygınlaştıracaklarını söyledi. D
Kronometrede Sa, Dk, Sn birimleri yer almaktadır. Y
Aradığın kitabı sadece Demir A.V.M’de bulabilirsin. D
İneğimizin doğumunu Vet. Uygar Bey yaptıracak. Y
Ankara’dan İstanbul’a THY ile gideceğim. D


12.  Aşağıdaki tabloda verilen kısaltmaların açılımlarını karşılarına yazınız.


Cevap :

Kısaltma Açılımı 
Apt. Apartman

T.C. Türkiye Cumhuriyeti
Asb. Astsubay

H Hastane
ör. Örnek

Mah. Mahalle
Gön. Gönderen

T. Türkçe
Milattan önce

g Gram
Cad. Cadde

MS Milattan sonra
TL Türk lirası

TSE Türk Standartları Enstitüsü
kr. Kuruş

ÜT Üretim tarihi
Sok. Sokak

km Kilometre


Sonraki Derse Hazırlık


Soru: “Mutluluk” konulu sözler araştırınız.


Kısa Cevap : ““Mutluluk” konulu sözler araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

“Mutluluk” konulu sözler

Mutluluk bir insana verilebilecek en güzel hediyedir.

Mutluluk gözlerden okunur.

Bir insana hediye vermek istersen mutlu et.

Mutlu olmak için hayatta insan neler yapmaz ki. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version