Ana Sayfa > 4. Sınıf Türkçe Kitabı > 4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152-153-154 KOZA Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

4. Sınıf Türkçe Kitabı Küçük müyüz, Büyük mü? Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154


4. Sınıf Türkçe Kitabı Küçük müyüz, Büyük mü? Metni Etkinlik Cevapları


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152-153-154 KOZA Yayınları”


4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152-153-154


Hazırlık


1.Evren ve uzay hakkında neler biliyorsunuz?


Cevap :

Uzay: Dünyanın atmosferi dışında diğer gök cisimleri arasında yer alan boşluktur.
Evren: Gezegenler, yıldızlar ve diğer madde enerjilerinin tamamıdır.

Evren uzayıda kapsamaktadır.


2.Sizce yaşadığımız gezegenden daha büyük olan gezegenler var mıdır?


Cevap :

Bence yaşadığımız gezegenden daha büyük gezegenler vardır.

Gezegenlerin büyükten küçüğe doğru sıralaması ; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür şeklindedir. Görüldüğü gibi Dünya’ dan büyük olan gezegenler vardır.  Bunlar; Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün’ dür.


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları


1.Etkinlik


Soru: Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubuyla anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri ve kelime grubunu sözlük defterinize yazdıktan sonra bunları cümlede kullanınız. Metinlerin işleniş sürecinde yapacağınız konuşma ve yazma etkinliklerinde anlamlarını öğrendiğiniz yeni kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz.


Cevap :

Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimleri. 2.gezegen

Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara.   4.kıta

Uyum. 7.ahenk

Bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık. 1.ışıltı

Gök varlıklarının bütünü, kâinat, âlem, kozmos. 9. evren

Gök ada. 8.galaksi

Gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. 5. uzay

Masa tenisi. 6. pinpon

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman  oluncaya kadar aldığı durum. 3. ekin


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları


2.Etkinlik


Metinde geçen “galaksi, pinpon” gibi kelimeler dilimize sonradan başka dillerden geçmiş kelimelerdir. Böyle kelimelerin yerine varsa Türkçelerini kullanmalıyız.


a. Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Dilimizin korunması hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız.


“Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygumuzun gelişmesinde başlıca etkendir.” M. Kemal Atatürk


“Bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız dilini tahrip edin.” Konfüçyüs


Cevap :

Dilimiz bizim ortak değerimizdir. Bu yüzden dilimizi korumalıyız. Dilimizi bilmek bizlere tarihimizi bilmeye ve böyleye daha güçlü olmamıza katkıda bulunur. Dilimize sahip çıkarak eski eserlerimizi bile okuyabilir, olan gelişmelere sağlıklı yorumlar yapabiliriz.


b. Dilimize henüz yerleşmemiş ama günlük hayatımızda kullandığımız aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini karşılarına yazınız. ilimizi korumak için günlük hayatımızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen göstermeliyiz.


Cevap :

exit: çıkış

star: yıldız
laptop: diz üstü bilgisayar

okey: tamam
trend: eğilim

spontane: anlık
link:  ilişim

seans:  oturum


c. Yukarıdaki yabancı kelimelerin Türkçelerini birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 • Hastanenin çıkışında anayolda bekliyorum.
 • Bir yıldız doğuyor desene
 • Annem bana diz üstü bilgisayar alacağına söz verdi.
 • Tamam , senin dediğin gibi olsun.
 • Bu senenin eğilimleri bu kıyafetler.
 • Anlık gelişen bir canlı yayında karşınızdayım.
 • Her bir oturumun ücreti bu kadar.

4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları


3.Etkinlik


Soru: Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. 


1. Yazar karşılaştırma yapmak için hangi hayvanları metinde örnek olarak vermiştir? Yazarın bu yöntemle anlatımını ilgi çekici hâle getirdiğini düşünüyor musunuz? Neden?


Cevap :

Yazar karşılaştırma yapmak için karınca, arı, kedi, salyangoz, fil, dinazor ve sineği metinde örnek olarak vermiştir. Yazar bu yöntemle bence anlatımını daha çekici ve akla yakın hale getirmiştir. Hem aklımızda kalıcı hemde düşündürürken eğlendirici olmuştur.


2. Yazar, dünyamızın hem büyük hem de küçük olmasını hayvanlar dışında hangi nesneleri örnek göstererek karşılaştırma yapıyor?


Cevap :

Yazar, dünyamızın hem büyük hem de küçük olmasını hayvanlar dışında ,bir yağmur tanesini, bir avuç suyu, bir ırmağı, bir denizi, okyanusları, toprak tanesini, bahçeni, ekin yapıları, tarlaları, kıtaları örnek göstererek karşılaştırma yapıyor.


3. Yazar, küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra neyi önemli buluyor? Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni nedir? Siz bu konuda yazara katılıyor musunuz? Neden?


Cevap :

Yazar, küçük ya da büyük saydığı varlıklardan sonra kalbin hiç küçük olmadığını önemli buluyor. Yazarın bunu önemli bulmasının nedeni sevginin gücü ve büyüklüğüdür. Ben bu konuda yazara katılıyorum. İnsan kalbi içerisine herşeyin sevgisini ve farklı duygularını alabilir.


4. Metnin türü nedir? Bu türün genel özelliklerini açıklayınız.


Cevap :

Metnin türü sohbettir. Sohbet metninin özellikleri; yazarın bir konu üzerinden karşısındaki kişi ile konuşuyormuş gibi bir sohbet gerçekleştirmesidir.
Konu fazla derinleştirmeden anlatılır.


4.Etkinlik


Soru: Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz.


Cevap :

kış gerçek

uzayterim

toprak gerçek

kalpgerçek

çağ→ terim

yıldızterim

gezegen→ terim

ülkegerçek

dışına çık → mecaz

dev→ mecaz


5.Etkinlik


Soru: İçinde kitap, dergi, gezegen ve yıldız adı geçen dört cümle de siz yazınız.


Cümle içerisinde insan, şehir, millet vb. adların ilk harflerinin her zaman büyük yazıldığını hatırlayınız. Bunun dışında dergi, kitap, gezegen ve yıldız adlarının ilk harfi de her zaman büyük yazılır.
Arkadaşım Sait Faik Abasıyanık’ın Semaver kitabını okuyordu.
O sırada babam, kitapçıya her ay takip ettiği dergilerden olan Varlık’ı sordu.
Dünya’mıza en yakın gezegen Mars’tır.
Geceleri, Kutup Yıldızı’na bakarak yönümüzü bulabiliriz.


Cevap :

 • Fen Bilimleri Ders Kitabımı evde unutmuşum.
 • Trt Çocuk’ un yeni dergisi çıkmış.
 • Güneş’ in bir yıldız olduğunu duyunca çok şaşırdım.
 • İleride acaba Mars’ ta hayat olur mu?

4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları


6.Etkinlik


a. Aşağıdaki Ay görselini inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz.


Ay, Dünya’nın tek doğal uydusudur. Güneş sistemi içindeki beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında merkezden merkeze uzaklık 384.403 (üç yüz seksen dört bin dört yüz üç) km yani Dünya’nın çapının yaklaşık 30 katı kadardır. Ay’ın Dünya’ya uzaklığı: 384.403 km’dir.
Ay’ın yarıçapı: 1.737 km’dir. Ay’ın yaşı: 4 milyardan fazladır.


 

b. Aşağıdaki cümleleri okuyarak cümlelerdeki sayıların yazılışlarına dikkat ediniz.


Ay’ın yarıçapı bin yedi yüz otuz yedi kilometredir.
Ay’ın, Dünya’ya olan uzaklığı üç yüz seksen dört bin dört yüz üç kilometredir.
Ay’ın yaşı 4 milyardan fazladır.
Sayıların yazılışlarında aşağıdaki kurallara uymalıyız:

Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.
II Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:
Örnek: altı yüz, beş bin iki yüz seksen sekiz, yedi yüz elli bir
III Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
Örnek: 5 milyar, 7 trilyon, 10 bin
IV Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır.
Örnek: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, II. Murat, I. Cilt


c. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.


Cevap :

1.325 : Bin üç yüz yirmi beş
2.965 : İki bin dokuz yüz altmış beş
4.654 : dört bin altı yüz elli dört
200 : iki yüz
358 : üç yüz elli sekiz


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları


7.Etkinlik


Soru: Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle kelime grubunu okuyunuz. Bu kelimeleri ve kelime grubunu metinde hangi anlamıyla kullanıldığını belirleyerek işaretleyiniz.


Beşer kişilik gruplara ayrılarak “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenen görselleri sıranızın üzerine yerleştiriniz. Görselleri inceleyerek uzayın ve Güneş sisteminin büyüklüğü hakkında tahminlerde bulununuz. Ardından uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olduğunuzu hayal ediniz. Güneş sisteminde bulunan hangi gezegenlere gitmek istediğinizi nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Nezaket kurallarına uyarak arkadaşlarınıza ve öğretmeninize karşı uygun hitap ifadelerini kullanınız.
İşitilebilir bir ses tonuyla konuşunuz.
Dinleyicilerle göz teması kurunuz.
Kelimeleri anlamına uygun olacak şekilde doğru telaffuz ediniz.
Beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.

Beden dili, konuşurken yaptığımız hareketlerdir. Beden dili genel anlamıyla duruşumuzun, jest ve mimiklerimizin karşımızdakine ilettiği mesajdır. Yüzümüzün tüm kas hareketleri mimiklerimizi oluştururken, el-kol ve bacak hareketlerimiz jestleri oluşturur. Eğlenceli bir olayı asık suratla anlatmamız ya da acıklı bir olayı gülerek anlatmamız konunun içeriğinin anlaşılmamasına neden olur. Konuşurken gerekenden fazla el ve kol hareketi yapmak dinleyenlerin dikkatini dağıtır.


Kısa Cevap :

Uzayın ve Güneş sisteminin büyüklüğü resimde çok küçük görünüyor. Ancak Dünya’ nın resmi de çok küçük ama ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Uzayda istediği gibi seyahat edebilen bir astronot olsaydım Jüpiter’ e gitmek isterdim. Halkaları olduğu ve çok merak ettiğim için oraya gitmek isterim.

Uzun Cevap :

Uzayın ve güneş sisteminin büyüklüğü resimlerden baktığımız zaman her ne kadar küçücük görünse de dünyamızın büyüklüğüne kıyasla onların büyüklüğünü bence tahmin bile edemeyiz.

Dünya bize çok büyük gelmesine rağmen uzayda ve Güneş sisteminde Dünyada daha büyük cisimler olduğunu düşününce çok şaşırıyorum.

Ben uzayda istediği gibi seyahat eden bir astronot olsaydım birçok gezegeni ziyaret etmek ve oradaki çiftler yapmak isterdim.

Uzaya ayrı bir merakım var ve uzayı incelemenin çok ilginç olacağını düşünüyorum.

Ben uzayda istediği gibi dolaşan bir astronot olsaydım güneşe en yakın gezegen olan Merkür’e gitmek isterdim. Güneş sistemindeki en hızlı gezegen olduğu için orada yaşamanın nasıl olduğunu merak ediyorum.

Ayrıca çap ve kütle bakımından en büyük gezegen olduğu için Jüpiter’i ziyaret etmek ve halkalarını nasıl göründüğünü yakından incelemek isterdim.


8.Etkinlik


Soru: “Kalbin hiç küçük değil. İçine bir evreni sığdırmaya çalışmalısın elinden geldiğince…” cümlelerinde yazar, evrendeki her şeyi sevebileceğimizi belirtiyor. Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız.


Yazmaya başlamadan önce yazmak istediğiniz konuda aklınıza gelenleri not alınız. Gerekirse bunları maddeler hâlinde yazınız. Ardından konuda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini nasıl ele alacağınızı belirleyiniz. Yazınızı bitirdikten sonra gözden geçirerek yazım ve noktalama hatalarınız varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı sınıf içinde okuyabilir ya da öğretmeninizin rehberliğinde sınıf panosunda sergileyebilirsiniz.


Kısa Cevap : “Evrendeki her varlığı sevmenin önemi hakkında defterinize bir yazı yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Evrendeki her varlığı sevmenin önemi

Sevgi hayvanların bile içinde olan ve kimsenin karşı koyamayacağı en içten duygulardan bir tanesidir.

Sevgi bütün canlıları hayata bağlayan ve belki de evrenin düzenini sağlayan en büyük güçtür.

İnsanlar hayatları boyunca mutlaka bir şeyi severler. Bu sevdikleri şey kendileri olsa bile mutlaka sevgiyi tadarlar.

Sevgiyi tatmak ve bir şey için mücadele etmek ancak sevgiyle mümkün olur.

Sevgi ile kainat varoluş ve devam etmektedir.

Sevgi sadece insana ve diğer canlılara değil bence bütün evrene iyi gelmektedir.

Çünkü insan ancak sevdiği zaman evrene saygı duyar ve evreni güzelleştirir.

O halde bize düşen sevmek ve doyasıyla sevilerek hayatı güzelleştirmektir.


Sonraki Derse Hazırlık


Soru: Doğa olaylarını araştırarak sınıfa konuyla ilgili farklı görseller getiriniz.


Cevap :

Doğa olayları

 • deprem
 • seller, su taşkınları
 • toprak kaymaları
 • kaya düşmeleri
 • çığ
 • fırtınalar, hortumlar
 • volkanlar
 • yangınlar

“4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 148-149-150-151-152-153-154 Cevapları” 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version