Ana Sayfa > 4. Sınıf Türkçe Kitabı > 4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 204-205-206-207-208-209 KOZA Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

4. Sınıf Türkçe Kitabı Eskiciyle Para Babası Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 204, 205, 206, 207, 208, 209


4. Sınıf Türkçe Kitabı Eskiciyle Para Babası Metni Etkinlik Cevapları


“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 204-205-206-207-208-209 KOZA Yayınları”


4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 204-205-206-207-208-209


Hazırlık


1. Sizce bütün insanların yaşam şekli aynı olsaydı güzel olur muydu? Neden?


Kısa Cevap :

Bence bütün insanların yaşam şekli aynı olsaydı güzel olmazdı.

Farklılıklar bence hayata renk ve güzellik katıyor.

Uzun Cevap :

Bence, bütün insanların yaşam şekli aynı olsaydı güzel olmazdı. İnsanların içerisinde yer olan farklılıklar bizlerin hayatımızı güzelleştiren en güzel etkenlerdir.

İnsanların farklı özelliklere sahip olması farklı sanat alanlarında, farklı alanlarda güzel eserlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. İşte bu nedenle farklılıkların olması çok önemlidir.


2. “Azıcık aşım, kaygısız başım.” atasözünden ne anlıyorsunuz?


Kısa Cevap :

“Azıcık aşım, kaygısız başım.” Atasözünden kazanç veya eldeki imkan gibi şeyler az olsa da bunların getirdiği rahatlık ve çok malın getirdiği tedirginlikten uzak olmanın güzelliğinden bahsettiğini anlıyorum.

Uzun Cevap :

“Azıcık aşım, kaygısız başım.” atasözü bizlere insanların yetinmesi gerektiğini anlatmaktadır.

Elde ettikleriyle yetinmesi gerektiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir. Az gelirle, yetinmesi kimseye muhtaç olmadan kaygısız bir şekilde yaşamını sürdürmesi gerektiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir.


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları


1.Etkinlik


Soru: Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Okumayla ilgili eksiklikleriniz varsa bunları gidermek için çalışmalar yapınız. Bu konuda öğretmeninizin yönlendirmesine dikkat ediniz.


Akıcı bir biçimde okudum. EVET

Dudaklarımı kıpırdatmadan gözlerimle takip ederek okudum. EVET

Noktalama işaretlerine dikkat ettim. EVET

Kelimeleri doğru telaffuz ettim. EVET

Türün özelliklerine uygun okudum. EVET

Okuma esnasında anlamını bilmediğim kelimelerin anlamlarını cümleden hareketle tahmin ettim. EVET

Okumamın sonunda metnin konusunu ve ana fikrini belirledim. EVET


2.Etkinlik


Soru: Aşağıda kuralları verilen oyunu sınıfta oynayınız.


(gırtlak-özen-ayrımında olmak-eskici-komşu-köşk-hesap-coşmak-bodrum-para babası-kuşku-efendi)


Aşağıda verilen görseldeki gibi tahtaya bir daire çiziniz. Daireyi on iki parçaya ayırarak yukarıda verilen kelime ve kelime gruplarını dairenin içine yatay, dikey ya da eğik şekilde yazınız (Dairenin, kelimelerin içine yazılacağı bir büyüklükte olmasına dikkat ediniz.). İki kişilik gruplara ayrılınız. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya çıkınız. “Çarkı çevirmek” ya da “anlamı tahmin etmek” görevlerinden birini seçiniz. Çarkı çevirmek isterseniz grup arkadaşınızın sırtı size dönükken işaret parmağınızı çarkın üzerinde orta  hızda çeviriniz. Arkadaşınız size “Dur.” dediğinde parmağınızın üzerinde olduğu kelimeyi söyleyiniz. Arkadaşınızdan kelimenin anlamını tahmin etmesini isteyiniz. Kelimelerin anlamlarını en çok bilen grup yarışmayı kazanacaktır. Tahminlerinizi kelimenin sözlük anlamına bakarak kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazınız.


Cevap :

eskici sözlük anlamı:  Her türlü eski eşya alım satımıyla uğraşan kimse

komşu sözlük anlamı: Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad

köşk sözlük anlamı: Bahçe içinde yapılmış süslü ev; kasır

hesap sözlük anlamı: Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt; hesap pusulası, adisyon

coşmak sözlük anlamı: Duygu ve düşünceleri güçlü bir tepki ile dışarı vurmak; çağlamak, galeyan etmek

gırtlak sözlük anlamı: Soluk borusunun üst bölümü; ümük, imik, hançere

para babası sözlük anlamı: Parası çok, varlıklı kimse

kuşku sözlük anlamı: Bir kimse veya olay hakkında yeterli ve kesin bilgiye sahip olmamakla birlikte bazı belirti ve sezgilerle oluşan olumsuz düşünce; ikircik, ikircim, işkil, şüphe, acaba, güman, şek, küşüm

efendi sözlük anlamı: Günümüzde bey ünvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir ünvan

özen sözlük anlamı: Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba; itina, ihtimam:

bodrum sözlük anlamı: Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü:

ayrımında olmak sözlük anlamı: farkında olmak:


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları


3.Etkinlik


Soru: Aşağıdaki hikâye unsurlarını metinden hareketle yazınız.


Cevap :

OLAY

Bir eskici ile para babasının arasında geçenlerdir. Para babası eskiciye altın vermiş ve eskici bu altınları saklamak için o kadar endişelenmiş ki bu gerginlik onun bütün hayat sevincini almış. En sonunda altınları alıp sahibine geri vermiş ve eski huzuruna kavuşmuş.

KİŞİLER

Para babası ve eski

ZAMAN

Belirtilmemiş

YER

Eskicinin ve para babasının evi


4.Etkinlik


Soru: Metindeki karakterlerin kişilik ve fiziksel özelliklerini yazınız.


Cevap :

 1. Kişilik özellikleri: Zengin, pek şarkı söylemeyen, çok az uyuyan
  Fiziksel özellikleri:  kilolu, bıyıklı, iyi giyimli
 2. Kişilik özellikleri: çok şarkı söyleyen, hayat neşesi olan, rahatça uyuyan ve neşeli
  Fiziksel özellikleri: zayıf, kıvırcık saçlı

4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları


5.Etkinlik


Soru: Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.


PİNTİ

Pintinin biri, elinde ne var ne yoksa hepsini altınla değiştirmiş, onu da götürüp gizlice bir yere gömmüş. Her gün gelir toprağı kazar ve altınlarını bir müddet seyrettikten sonra tekrar gömermiş. Aklı altınlarından bir an olsun gitmezmiş. Bir gün böyle, beş gün böyle, hep aynı şeyi yaparmış. Sonunda adamın biri onu uzaktan görmüş ve ne yaptığını merak etmiş. Pinti gittikten sonra toprağı kazarak altınları alıp yerine taş parçaları koymuş. Ertesi gün pinti gelip toprağı tekrar kazmış. Bir de bakmış ki altınlar yok. Dövünüp ağlamaya, saçını başını yolmaya başlamış. Tesadüfen oradan biri geçiyormuş. Pinti’nin dövünüp ağladığını görünce merak edip yanına yaklaşmış.
– Ne ağlıyorsun, diye sormuş. Pinti, olanları anlatınca adam ona şöyle demiş:
– Bu kadar ağlayıp dövünmen boşuna. Senin altının ha varmış ha yokmuş. Toprağın altındaki altınlardan sana ne fayda? Senin için altınla taşın bir fark mı var? Anlaşılıyor ki sen altının varken de onun bir hayrını görmüyormuşsun.

Ezop Masalları haz. Hasan Avni Yüksel


Soru: “Eskiciyle Para Babası” metni ile “Pinti” metninin konularının benzer ve farklı yönlerini yazınız.


Cevap :

“Eskiciyle Para Babası” metni ile “Pinti” metninin konularının benzer yönleri

 • Altınlarını saklamaları
 • Altınlarını harcamaları
 • Altınları için endişe etmeleri
 • Ve altınlarının güvenliği akıllarını çok meşgul etmesi

farklı yönleri

 • Pinti metninde kişi altınları başkasından değil mal varlıklarını satarak kazanmıştır
 • Pinti metinde toprağı diğer metinde altınlar eve gömülmüştür

Soru: “Eskiciyle Para Babası” metnindeki “Para Babası” ile “Pinti” metnindeki “Pinti”nin kişilik özelliklerini karşılaştırınız.


Cevap :

“Eskiciyle Para Babası” metnindeki “Para Babası” ile “Pinti” metnindeki “Pinti”nin kişilik özellikleri cimri olmaları, altınların zihinlerini çok meşgul etmesi, mutlu olamamaları.


4. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları


6.Etkinlik


Soru: Aşağıda verilen görseli inceleyerek metni okuyunuz. Ardından gerçek mutluluğun parayla ilgili olup olmadığı hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılığını kullanmaya özen gösteriniz. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırma sonucunda ulaştığınız sözleri konuşmanızda yeri geldikçe kullanınız.


Afrika denilince akla gelen ilk şey “yoksulluk” ve “açlık” olsa gerek. Bu nedenle Afrika’da yaşam şartları oldukça zor… İnsanlar, yetiştirdikleri ürünlerle besleniyorlar. Birçoğunun evi kötü durumda. Eğitim alabilen çocuk sayısı oldukça az. Ama Afrikalılar sanılanın aksine mutsuz değiller. Aza kanaat edebilen, sabırlı ve çalışkan insanlardan oluşan bu topluluk ulaşamayacakları hayallerin peşinden koşmaktansa evlerinin çatılarını onarabilmek gibi başarabilecekleri şeyler üzerine düşünüyorlar. Bu yüzden hayal kırıklıklarından uzak, mutlu yaşayabiliyorlar.


Kısa Cevap : “Gerçek mutluluğun parayla ilgili olup olmadığı hakkında bir konuşma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Değerli öğretmeni ve sevgili arkadaşlarım

Hayatımızda hepimiz birçok hayaller kurar birçok şeylere ulaşmaya çalışır ve birçok Duygu hissederiz.

İstekler ve duygular insanın hayatı boyunca karmaşık olan her an değişebilen ve her dönemde farklılaşabilen şeylerdir.

Eski bir de işte para mutluluğu satın alamaz derlerdi.

Para ile beraber birçok imkan ve kolaylık sağlanır insanlar mutlu olsa da sevginin mutluluğun ve güvenin değeri ölçülemez.

Bunun için hayatımızda bize yetecek ve mutlu edecek kadar para olması ile beraber aynı zamanda hissedilen güzel duygulardan da mahrum kalmamalı ve onların bizi zenginleştirdiğini unutmamalıyız.

Paranın mutluluğu satın alamadığı ve zengin insanların Sırp zengin oldukları için mutlu olamayacağı görmüş olduğumuz Hayat hikayelerinden de bellidir.

Bunun için çalışarak para kazanmaya çalışmalı bu paranın getirmiş olduğu güzellikleri ve mutlulukları elde etmeli ancak hiçbir paranın satın alamayacağı kadar değerli olan sevgi mutluluk Güven gibi hisleri de asla kaybetmemeli yaşamalı ve doyasıya hayatımızı yaşamalıyız.


7.Etkinlik


Soru: Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Karikatür hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyarak varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz.


Cevap :

Karikatür bence insan hayatını çok güzel ifade etmişim.

Para bizim için değerli olmakla beraber insanlar asla ulaşamayacakları ve sadece onu değerli gördükleri para uğruna birçok çaba sarf edip ömürlerini heba ederken aslında ölümün yaklaştığını fark etmeyebilirler.

Bunun için para için çalışmakla beraber aynı zamanda hayatımızın tadını da çıkarmalı ve sınırlı olan ömrümüzü Neşe ve sevgi içerisinde doyasıya yaşamaya çalışmalıyız.


4.EtkinlikSonraki Derse Hazırlık


Soru: Aile büyüklerinizden biriyle nasıl bir çocukluk geçirdiği hakkında konuşunuz. Aile büyüklerinizin çocukluk dönemiyle ilgili önemli bulduğunuz bilgileri not ediniz.


Kısa Cevap : “Aile büyüklerinizden biriyle nasıl bir çocukluk geçirdiği hakkında konuşunuz. Aile büyüklerinizin çocukluk dönemiyle ilgili önemli bulduğunuz bilgileri not ediniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Annemle beraber nasıl bir çocukluk geçirdiği hakkında konuştum.

Annem eskiden bize kadar oyuncakları olmadığını ve bizim gibi imkanlara sahip olmadıklarını söyledi.

Ancak sokakta doyasıya oynadıklarını ortamın daha güvenli olduğunu ve internet gibi insanları meşgul eden icatlar olmadığı için bazen çizgi film izleselerde çoğu zaman doyasıya oyun oynadıklarını ifade etti.

Aile ve insan ilişkilerinde daha kuvvetli olduğunu ve sosyal hayatın daha aktif olduğundan da bahsetti. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version