Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 25-26 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Kur’an’da Geçen Bazı Peygamber Duaları İle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yaptığı Dualardan Örnekler Metni Soruları ve Cevapları Sayfa 25-26


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Kur’an’da Geçen Bazı Peygamber Duaları İle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Yaptığı Dualardan Örnekler Metni Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 25-26


Soru : Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?


Kısa Cevap : “Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Âdem -aleyhisselâm- ve eşi, cennette kendilerine yasaklanan ağacın meyvesinden yedikten sonra cennetten yeryüzüne indirilince şöyle dua etmişlerdir:

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf, 7/23)

Nuh (a.s.), Allah’a şöyle dua etmiştir:
“Ey Rabbim! Bilmediğim şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer Sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum!” (Hûd, 11/47)
“Ey Rabbim! (Kavmimin) beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” (Mü’minûn, 23/26)

“Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü’min olarak evime girene ve bütün mü’min erkek ve mü’min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır.” (Nûh, 71/28)

Lut Aleyhisselam’ın duası

“Rabbim! Beni ve âilemi bunların yaptıklarından kurtar!” (Şu’arâ, 26/169).

“Ey Rabbim! Bozguncu / ortalığı fesada veren bu kavme karşı bana yardım et.” (Ankebût, 29/30)
İbrahim Aleyhisselam’ın duası

“Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler arasına dâhil et.” (Şu’arâ, 26/83)

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim, 14/40)

Yusuf Aleyhisselam’ın duası


“Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin, benim canımı müslüman olarak al ve beni sâlih kulların arasına kat!” (Yûsuf, 12/101)

Şuayb Aleyhisselam’ın duası


“Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim.” (Hûd, 11/88)

Musa Aleyhisselam’ın duasından bir tanesi

“Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar. Bana âilemden bir vezir ver; Kardeşim Harun’u, onunla arkamı kuvvetlendir, onu da (elçilik) görevime ortak yap ki Seni çok tesbih edelim ve Seni çok analım. Şüphesiz Sen, bizi görensin.” (Tâ-hâ, 20/25-35)

Zekeriya Aleyhisselam’ın duası


“Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma (bana bir çocuk ver), Sen varislerin en hayırlısısın.” (Enbiyâ, 21/89)

Yüce Allah, Zekeriya (a.s.)’nın duasını kabul eder ve kendisine yaşlı olmasına rağmen Yahya’yı ihsan eder.

Süleyman Aleyhisselam’ın duası


“Ey Rabbim! Bana ve anama-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle, beni iyi kulların arasına dâhil et.” (Neml, 27/19)

Peygamber efendimizin dualarından bazıları ise şunlardır

“Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ, 17/80)

“Rabbim, ilmimi artır!”


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı


Soru : Peygamberimiz yapmış olduğu dualarda Allah’tan (c.c.) neler istemiştir? Örnekte verildiği gibi kutucuklara yazalım.


Cevap :

Maddeler halinde Peygamberimiz yapmış olduğu dualarda Allah’tan (c.c.) şunları istemiştir ;

  1. Temiz bir rızık
  2. Kabul edilmiş bir ibadet
  3. Yanlış inançlara sapmamayı
  4. Allahtan kendisini affetmesi
  5. Fena işlerden Allah’a sığınmak


 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version