Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 33-34-35-36


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 33-34-35-36


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.


Kısa Cevap : “Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Madde Madde Evrendeki mükemmel düzene dair örnekler;

 1. Dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında belirli bir hızda ve aynı yörüngede dönmesi
 2. Güneş sisteminde olan gezegenlerin belirli bir yörüngede hareket etmeleri
 3. Duada bazı canlılar ölürken diğer canlıların doğması ve bunun sürekli yaşanması
 4. Anne karnındaki bebek annesine bağlıyken dünyaya geldiği anda bir anda akciğerlerinden nefes almaya başlaması
 5. Hiçbir şey yapmamamıza rağmen kalbimizin sürekli atması ve kan pompalaması

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından bazıları şöyledir;

 • Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal’ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım.
 • Allah’ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz.
 • Allah’ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz.”
 • “Allah’ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım.”
 • “Allah’ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım.”
 • Allah’ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım.”
 • “Allah’ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem. Sen kendi nefsini övdüğün gibisin.”
 • “Allah’ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım.”

3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.


Kısa Cevap : “Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Allah Celle celalühü nün bizi her zaman gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımıza düzen sağlamak kötülüklerden uzak durarak iyiliği tercih etmemiz açısından oldukça değerlidir.

Bir insan davranışlarından sorguya çekileceğini ve Allah’ın kendisini gördüğünün bilincinde her zaman olursa kötülük yapmaktan korkar ve çekinerek iyilik yapmayı öğrenir.

İster insanların gördüğü yerde isterse de kimsenin olmadığı yerde olsun davranışlarına her zaman dikkat eder ve suç işlemekten uzak durur.

İnsanların kamera gibi kayıt halinde olduklarını bildikleri yerlerde davranışları daha farklı olur ve suç işlemekten uzak dururlar.

Tıpkı buradaki örnekte olduğu gibi bizlerin de davranışlarımızı gören bir Zatın olduğunu bilmek davranışlarımıza yön vermek ve düzeltmek açısından oldukça büyük fayda sağlayacaktır.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


İhlas samed Rahîm Esmâ-i Hüsnâ


 1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına samed denir.
 2. Allah’ın (c.c.) Rahîm. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
 3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan İhlas Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
 4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere Esmâ-i Hüsnâ denir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


 • ( Doğru ) Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.
 • ( Yanlış ) Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf” denir.
 • ( Doğru ) Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir. İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.
 • ( Doğru ) Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif” denir.

D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.


Cevap :

“5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 33-34-35-36 Lisans Yayıncılık”


E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


– Evrendeki gezegenlerin birbirlerine olan uzaklıklarının değişmemesi
– Atmosferi oluşturan gazların belirli bir oranda olması
– Güneş’in her zaman doğudan doğup batıdan batması
– Gece ve gündüzün birbirini izlemesi


1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı
B) Güneş’in yaşamımız için önemli olduğu
C) Gezegenlerin birbirine çok uzak olduğu
D) Atmosferin kat kat yaratıldığı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı


2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) İhlas B) Tevhid C) Basar D) Kudret


3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” (Enbiya Suresi, 22. ayet.)

Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?


A) Evrende bir düzenin bulunduğu
B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı
C) Birden fazla ilah olması durumunda evrendeki düzenin bozulacağı
D) Evrenin bir tek yaratıcı tarafından yaratıldığı


4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.”

Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?


A) İnsanın sıradan bir varlık olduğu B) İnsanın hareketli bir varlık olduğu
C) Bütün varlıkların birbirine benzediği D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu


5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?


A) Hadis B) Suhuf C) Ayet D) Sure


6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.)

Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?


A) Semi B) Kudret C) İlim D) Basar


7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) İbadet B) Tevhid C) Dua D) Zekât


8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Dua anı, kişinin Allah’a (c.c.) yakın olduğu anlardan biridir.
B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.
C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında iletişimi sağlar.
D) Dua, dilek ve isteklerimizi samimi bir şekilde Allah’a (c.c.) sunmaktır.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı


Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


Cevap :

 • Bu kısmı kendinize göre öğrendiğiniz bilgilere göre doldurmanız gerekmektedir.


 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version