Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59, 60


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 2. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60


1. Ramazan ayını diğer aylardan önemli kılan özellikler nelerdir?


Kısa Cevap : “Ramazan ayını diğer aylardan önemli kılan özellikler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Ramazan ayını diğer aylardan önemli kılan en büyük özelliği içinde oruç ibadetinin olması ve bu ayda Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlanmasıdır.

Şüphesiz ki Allahu Teala her şeyi yerli yerinde yapar ve O bir zaman dilimine önem veriyorsa mutlaka o zaman dilimi önemlidir.

Ramazan ayında da kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmış ve bu aya ayrı bir değer verilmiştir.

Ramazan ayında oruç ibadetinin farz kılınmış olması ve bu ayda sahur, iftar, teravih gibi birçok ibadetin yer alması ve Allahu Teala hazretlerinin bu ayda diğer aylara nispeten çok kişiyi affetmesi de bu ayın önemini göstermektedir.

Ramazan’da şeytanların bağlanıyor olması ve birçok insanın günahlarının affedilmesi de ayrı güzelliklerdendir.

Bu ayda insanın yemek yiyebilecekken yemek yememesi yani aslında her konuda kendi iradesine sahip çıkmayı öğrenmesi demektir ki bu insanı terbiye eden çok güzel bir ibadettir.


2. “Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa; onun yiyip içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8.) hadisinden yola çıkarak oruç tutarken dikkat etmemiz gereken hususları kısaca açıklayınız.


Kısa Cevap : ““Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa; onun yiyip içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.” (Buhari, Savm, 8.) hadisinden yola çıkarak oruç tutarken dikkat etmemiz gereken hususları kısaca açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Oruç tutmak demek olup sadece Kişinin kendini yeme ve içmekten tutmak olması demek değildir.

Oruç aynı zamanda Kişinin kendini kötülüklerden uzak tutması ve kendini bir çeşit yemek yemeden terbiye metodu ile nefsine hakim olmayı öğrenmesi demektir.

Oruç ibadeti yemek yeme izne varken bir anda insanın kendini tutması emektir ki aslında bu insanın bütün olaylarda kendini tutabilmesi ve bu iradeye sahip olabilmesi demektir ki insanı olgunlaştıran çok güzel bir araçtır.

Yukarı hadi şeften anladığımız şekilde oruç tutarken kavga etmemeli, kötü sözler söylememeli ve bir Müslümana yakışmayacak hal ve davranışlardan uzak olmak gereklidir.


3. Muharrem orucu hakkında bilgi veriniz.


Kısa Cevap : “Muharrem orucu hakkında bilgi veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Aşure günü Hz Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi olayı açısından çok üzücü bir gün olmakla beraber İslamiyet’ten önce de birçok olayın içerisinde yaşandığı muhterem bir gündür.

Aşure denmesinin sebebi Muharrem ayının 10.günü olması sebebiyledir.

Aşure gününde gerçekleşmiş olan 10 olay şunlardır;

1. Allah, Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (2)

Hz. Âişe’nin belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.


4. Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Kısaca yazınız.


Kısa Cevap : “Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Kısaca yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

İnsanın yapmış olduğu hatalar kendi iradesine sahip olamama ve kendi öfke gibi davranışlarını kontrol edememe sebebiyledir.

İşte oruç bunun için mükemmel bir fırsattır ki oruç sayesinde insan yemek yeme gücü ve yemek olmasına rağmen kendi iradesini tutarak aslında iradeye hakim olmayı öğrenir.

Uzmanların yaptıkları bazı araştırmalara göre oruç aynı zamanda belirli bir dönem aç kalmakla beraber organların yenilenmesini ve vücutta oluşan hastalıkların onarılması gibi birçok hastalığa çare ve bağışıklığın kuvvetlenmesine fayda sağlamaktadır.

Aynı zamanda oruç kişinin öfkesini ve nefsi isteklerini kırmakta böylece kişinin günah işlemeye veya kötü hareketlerde bulunmaya olan şevkini azaltmaktadır.

Bunun içindir ki özellikle kişinin sinirlerinin yoğun olduğu hicri ayın 13,14 ve 15 günü oruç tutmak sünnettir.

Ayrıca orucun bir başka faydası ise fakirleri ve aç kalmış olan insanları anlamaktır ki insan aç kalmadıkça aç olan insanların halini anlayamaz.

Bir bakıma da oruç insanın faydalanmış olduğu nimetlerden bir müddet uzak kalarak nimetlerin farkında olmasını ve aslında ne kadar büyük nimetler ve zevkler içerisinde olduğunun farkına varmasını sağlar.

Ayrıca oruç özellikle Ramazan ayında Müslümanların toplu yapmış olduğu bir ibadet olduğu için bir birliktelik ruhu ve insanlar arasında Müslümanları birleştiren bir ortak nokta olmuştur.

Bu ortak nokta Müslümanların birbirlerine karşı olan dayanışmalarını yardım hissini ve beraber bir iş yapma sonucunda oluşan beraberlik hissini meydana getirir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


  1. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra ve vitir namazından önce genellikle yirmi rekât olarak kılınan namaza teravih namazı denir.
  2.  Muharrem ayına aynı zamanda aşure ayı da denir.
  3. Özellikle uzun yaz günlerinde, çocukların günün bir kısmında tuttukları oruca  tekne orucu denir.
  4.  Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  5. Sürekli hastalık gibi, oruç tutmalarına engel olacak bir mazereti bulunanların tutamadıkları her oruç için bir fakiri doyurmalarına veya bunu karşılayacak kadar para vermelerine fidye denir.

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


  • ( Doğru ) Hastalık ve yolculuk gibi sebepler nedeniyle tutulamayan oruçların daha sonra aynı gün sayısınca tutulmasına “kaza orucu” denir.
  • ( Yanlış ) Allah (c.c.) tarafından Kur’an-ı Kerim’de kesin olarak yapılması emredilen davranışlara  nâfile adı verilir.
  • ( Yanlış )  Ramazan ayında, havanın aydınlanmasından itibaren oruç tutmaya başladığımız vakte “iftar” denir.
  • ( Doğru )  Ramazan ayında camilerin minareleri mahyalarla süslenir.
  • ( Doğru )  Oruç ibadeti, insanlara sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğretir.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.


1. Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Namaz B) Zekât C) Oruç D) Hac


2. Kur’an-ı Kerim inmeye başladıktan sonra her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s.) gelir ve o zamana kadar inen ayetleri Peygamberimizle karşılıklı olarak okurlardı. Müslümanlar, Peygamberimizin bu davranışını kendilerine örnek almışlar ve her yıl ramazan ayında karşılıklı olarak Kur’an-ı Kerim okumaya başlamışlar ve bunu hâlen devem ettirmektedirler.


Yukarıda verilen bilgilere göre Müslümanların ramazan ayında yaptıkları karşılıklı Kur’an okumalarına ne ad verilir?


A) Cüz B) Mahya C) Mukabele D) Teravih


3. Alevi-Bektaşi geleneğinde özel bir yeri olan bu aya aynı zamanda “aşure ayı” da denir. Müslümanlar bu ayda aşure yapıp komşularına ve akrabalarına dağıtırlar.


Yukarıda özellikleri verilen ay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Recep ayı B) Muharrem ayı C) Zilhicce ayı D) Ramazan ayı


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı


Zengin olanlar ihtiyaç sahiplerine verir.
Verilmesi vaciptir.
Diğer adı “fıtır sadakası”dır.
Bayram namazından önce verilmelidir.


Yukarıda özellikleri verilen ve ramazan ayına özgü olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fitre B) Zekât C) Kurban D) Sadaka


5. (1) Ve kınâ azâbennâr
(2) Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten
(3) Yevme yekûmül hisâb
(4) Rabbenâğfirlî ve livâlideyye ve lil mü’minîne


Rabbenâ Dualarının doğru okunuşu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A) 1-2-3-4 B) 3-2-4-1 C) 2-1-4-3 D) 4-1-3-2


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı


Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


Cevap :  Bu kısmı anladıklarınıza göre işaretlemeniz gerekmektedir. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version