Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 78-79-80-81-82


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 3. Ünite : Adap ve Nezaket Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Toplumda uymamız gereken nezaket kurallarından üç tanesini yazınız.


Kısa Cevap : “Toplumda uymamız gereken nezaket kurallarından üç tanesini yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Toplum içerisinde uymamız gereken birçok nezaket kuralı vardır. bu nezaket kurallarından birkaçını şu şekilde söyleyebiliriz;

 1. Sıra beklemek
 2. Teşekkür edildiği zaman rica ederim demek
 3. Selamlaşmak
 4. Yaşlı çocuk hastalara öncelik vermek
 5. Büyüklerimize karşı saygılı olmak
 6. Bir şey rica edildiği zaman eğer mümkünse onu yerine getirmek
 7. Bağırarak yüksek sesle konuşmamak veya çok yüksek sesli müzik gibi şeyler dinleyerek insanları rahatsız etmemek
 8. Biriyle konuştuğumuz zaman çok hızlı veya çok yavaş konuşmamak
 9. Konuşmalarımızı samimi olmak ve tonlamalara dikkat etmek
 10. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde koşarak insanları ittirerek hareket etmemek

2. İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallardan üç tanesini yazınız.


Kısa Cevap : “İnternet ve sosyal medyada uymamız gereken kurallardan üç tanesini yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İnternet ve sosyal medya duymamız gereken birçok kural vardır. Her ne kadar internet ve sosyal medya bilgi paylaşımı ve sevdiklerimizle buluşma açısından bizlere çok yararlar sağlasa da birçok insanda daha cesur yaklaşımlar ve görülmedikleri için daha cesur yorumlara sebep olabilmektedir.

Halbuki kişinin ister İnternet ortamında isterse de sahil zamanlarda günlük hayatta olsun yaklaşımlarına dikkat etmeli nezaket kuralları içerisinde davranmalıdır.

İnternet ve sosyal medyada ailemi siz izin verdiği şekilde paylaşımlarda bulunmak, yabancılarla konuşmamak, özel bilgilerimizi ve fotoğraflarımızı yabancı kişilerle paylaşmamak, bize gelen rahatsız edici davranışlardan ailemize haberdar etmek lazımdır.

Sosyal medyada ve internette yer alan bilgilere hemen inanmamak ve araştırma yapmak lazımdır.


3. Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir? Kısaca yazınız.


Kısa Cevap : “Peygamberimizin konuşma adabı ile ilgili tavsiyeleri nelerdir? Kısaca yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem bir diksiyona sahip idi.

Konuştuğu zaman ilimli veya ilimsiz genç veya yaşlı herkesin anlayabileceği şekilde Yalın ve sade bir konuşmayı tercih eder ses tonu, mimikleri ve tonlamasıyla konunun iyice anlaşılmasını sağlardı.

Dikkat çekmek istediği meseleleri birkaç kere tekrar ederek veya iyice açıklayarak net bir şekilde insanları bu konuyu bildirir ne konuyu uzatır ne de çok kısa tutardı.

Ne çok yüksek sesle ne de çok alçak sesle konuşmaz herkesin duyabileceği bir ses sorunu tercih ederdi.


4. Yemek yerken uymamız gereken kurallardan beş tanesini yazınız.


Kısa Cevap : “Yemek yerken uymamız gereken kurallardan beş tanesini yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Madde Madde Yemek yerken uymamız gereken kurallara örnekler ;

 • İnsanların tiksindirici hareketlerden uzak durmak
 • Yemekte kıl bir şey görüldüğü zaman gizlice çekip bunu insanlara sezdirmemek
 • Eğer alan derse insanları rahatsız edecek ve onlara dar alan bırakılacak şekilde genişçe oturmamak
 • Sadece kendi tabağından yemek ve başkasının özel tabağını el uzatmamak
 • Yemeği bitirebileceği kadar almak ve artık bırakmamak
 • Ekmeğin veya yemeğin az olması durumunda insanları aç bırakacak şekilde yemekler çok fazla almamak
 • yemek yedikten sonra ve yemek yemeden önce ellerini ve ağzını yıkamak.

5. Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız.


Kısa Cevap : “Tahiyyat duasının okunduğu yerleri yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Tahiyyat duası namazların ilk ve son oturuşlarında okunmaktadır.

2 rekatta namazların 2.  rekatında, 3. rekatta namazların 2. ve 3. rekatlarında 4 rekatta namazların ise 2. ve 4. rekatlarındaki oturuşlarda okunur.

Tahiyyat duası ayrıca bereket duası olduğu için aile büyüklerimiz özellikle yeni bir eşyayı açarken yani kullanmaya başlarken okur ve çok bereket gördüklerini söylemişlerdir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


helal kazanç hayır besmele adap


1. Adap, bir toplumun töresine uygun olan bütün söz ve davranışlar ile uyulması gereken görgü kuralları anlamına gelir.
2. İslam dini  helal kazanç elde etmek için çalışmamızı, haksız ve haram kazançtan uzak durmamızı emreder.
3. Yemeğe besmele  ile başlarız.
4.”Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.”


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


( Doğru ) Eğer bir kişinin kalbini kırdıysak ondan özür dilemeliyiz.
( Doğru ) Hz. Lokman (a.s.), başta oğlu olmak üzere öğütleriyle tüm insanlara yol göstermiştir.
( Doğru ) Peygamberimiz, nezaketiyle bize en güzel şekilde örnek olmuştur.
( Yanlış ) İnsanlarla istediğimiz gibi konuşabiliriz.
( Doğru ) İletişim; bir duygu, düşünce veya bilginin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.


1. Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?


A) Namaz B) Adap C) Selam D) Dua


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı


2. Yukarıdaki tabloya göre selamlaşma ile ilgili olarak hangi öğrencinin söylediği ifade doğru değildir?


A) Hasan B) Buse C) Duygu D) Ayşe


3. “Bir kişinin odası, dolabı, çekmecesi, çantası, cüzdanı, telefonu veya özel eşyalarına izinsiz olarak bakmak ve onları kullanmak, o kişinin özel alanına girmek demektir. Bu da doğru değildir.”


Yukarıda ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kibir B) Mahremiyet C) Nezaket D) Müsamaha


4. Sosyal iletişim araçlarını kullanırken yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak yanlış bir davranıştır?


A) I-II B) II-III-IV  C) I-II-III D) I-II-IV


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı


5. “…Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman Suresi, 18. ayet.)


Yukarıda verilen ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?


A) Müsamahakâr olmak B) Kibirli olmak
C) Alçak gönüllü olmak D) Dürüst olmak


6. Ettahiyyâtü …………… vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ………… eyyühennebiyyü
ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ………… ve alâ ibâdillâhissâlihîn.
Eşhedü en lâ …………. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ………. ve rasûlüh.


Yukarıda Tahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?


A) lillahi – aleynâ – aleyke – abdühû – ilâhe
B) lillahi – aleyke – aleynâ – ilâhe – abdühû
C) abdühû – ilâhe – lillahi – aleynâ – aleyke
D) aleynâ – ilâhe – abdühû – lillahi – aleyke


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı


Soru : Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


Cevap :

 • Bu kısımda kendinizi değerlendirerek formu doldurmanız gerekmektedir.


 

Our Score
Ali
Binbaşı
Hz.muhammedin sosyal barış ve yardımlaşma bakımından örnek davranışları 
Binbaşı
Gönül kırmazdı Kimseyi hor görmezdi Nimetlere şükrederdi. Dünya işleri için kimseyi kırmazdı.
Binbaşı
Ben herkesi severim ama onlar boş dolu insanlardır kimse yüzüne bakmasın  💖💖💖💖💖💖💖💖❤  
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version