Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 94 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsana Değer Verme Bakımından Örnek Davranışları Metni Soruları ve Cevapları Sayfa 94


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsana Değer Verme Bakımından Örnek Davranışları Metni Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 94 Cevapları


Soru : Size değer verildiğini nasıl anlarsınız?


Kısa Cevap : “Size değer verildiğini nasıl anlarsınız?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Her insan ster büyük ister küçük olsun değer görmek ve saygı duyulmak ister.

İnsanlara değer verdiğini göstermenin birçok yolu vardır. Değer verdiğini göstermenin biri yolu bunu söylemek olsa da sadece söylemek bunun için yeterli olmaz.

Ben de seni takla değerli olduğumu anlamak için insanları bana söz hakkı vermesi, fikirlerime de yer vermesi, takım içerisinde bana bir görev vermeleri bana ve fikirlerime saygı duymaları, hayallerimin aşağılamaması gerekir.

Bence bu hisler ister bilgisayar küçük olsun herkes için aynıdır.

Herkes bu şekilde toplum içerisinde değer görmek ve bu şekilde kendisine gösterilmesini ister.


Hz. Muhammed (s.a.v.) her şeyden önce toplumda insanî değerleri yerleştirmek ve insan onurunu korumak için gönderilmiş bir peygamberdir. Çünkü onun geldiği dönemde insanlık her bakımdan ahlaki bir çöküntü içindeydi. Her türlü adaletsizlik, ahlaksızlık ve insanlık onurunu hiçe sayan bir anlayış vardı. Peygamberimizin getirmiş olduğu İslam dini sevgi, saygı, merhamet, adalet, doğruluk, dürüstlük, müsamaha ve yardımseverlik gibi erdemlerin yerleşmesini esas almıştır. O, bu değerleri önce kendi ailesi içinde uygulayarak diğer insanlara örnek olmuştur. Çünkü insana verilen değerin gösterildiği ilk yer kişinin ailesidir. Peygamberimiz ve aile bireyleri, aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla bazen birbirleriyle hediyeleşmişlerdir. Peygamberimiz aynı zamanda, aile içi ilişkilerde küçük düşürücü davranışları kesinlikle yasaklamış, eşlerin birbirine iyi davranmasını tavsiye etmiş ve kendisi de bunu hayatı boyunca uygulamıştır. Aynı davranışları ailesi de göstererek insani değerlerin toplumda yerleşmesine yardım etmiştir. Peygamberimiz, hem insan hem de bir peygamber olarak bir Müslümanın nasıl davranması gerektiğini uygulayarak göstermiş ve bu konuda tavsiyelerde bulunmuştur. Aslında onun bu uygulaması, her türlü hakları elinden alınmış insanların onurlarını kurtarma amacına yöneliktir. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı dönemde insanlar arasında soylu olan ile soylu olmayan, hür ile köle, zengin ile fakir ve kadın ile erkek arasında büyük bir ayrımcılık vardı. Soylu olmayanlar, köleler, fakirler ve kadınlar çoğu zaman insan olarak bile kabul edilmezdi. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version