Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 97-98 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsraf ve Gösterişten Kaçınma Bakımından Örnek Davranışları Metni Soruları ve Cevapları Sayfa 97, 98


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İsraf ve Gösterişten Kaçınma Bakımından Örnek Davranışları Metni Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 97-98


Soru : Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, israf ve gösterişten niçin kaçınmıştır?


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi, israf ve gösterişten niçin kaçınmıştır?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Allahu Teala israf ile ilgili ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır;

Ey Âdem oğulları! Namaz kıldığınız, ibâdet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Muğîre bin Şu’be’nin (radıyallahu anh) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Allah, annelere hürmetsizlik etmeyi, kız çocukları diri diri gömmeyi ve (vermeniz gereken şeyleri) vermeyip (hakkınız olmayan şeyleri) almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, (anlamsız) çok soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır.” (Buhârî, İstikrâz, 19)

Amr bin Şuayb’ın (radıyallahu anh) babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin, sadaka verin/harcayın ve giyinin!” (Nesâî, Zekât, 66)

Yukarıdaki ayet-i  kerimede ve hadis-i şeriflerde görüldüğü gibi İslamiyette israf yasaklanmış ve çok çirkin görülmüştür. Bunun içindir ki Peygamberimiz ve ailesi israftan elinden geldiğince kaçmıştır.

Gösteriş ile ilgili ayet ve hadisler


Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne fenâ bir arkadaştır!

Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir defasında:

“–Sizin icin en cok korktuğum şey, kucuk şirktir.” buyurmuştu.

Yanındakiler:

“–Küçük şirk nedir ey Allâh’ın Rasulü?” diye sordular.

Rasulullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şu cevâbı verdi:

“–Riya, yani gosteriştir. Kıyamet gunu insanlar amellerinin karşılığını alırlarken, Allah Teala riya ehline:

–Dünyadayken kendilerine murailik yaptığınız/amellerinizi gostermek istediğiniz kimselere gidin! Bakın bakalım onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz?≫ buyurur.” (Ahmed, V, 428, 429)

 Yukarıdaki ayet ve hadislere bakıldığı zaman riya yani gösteriş İslamiyeti yasaklanmış kötü bir ahlaktır. 

Peygamber Efendimiz ve ailesi İslamiyet’i hakkıyla yaşayıp çok mütevazi insanlar oldukları için israftan ve gösterişten kaçınmışlardır.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı


Soru : İslam dini israfı niçin yasaklamış olabilir? İsrafı engellemek için neler yapabiliriz?


Kısa Cevap : “İslam dini israfı niçin yasaklamış olabilir? İsrafı engellemek için neler yapabiliriz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İsraf gerek maddi olarak gerek manevi olarak bir eserdir ki İslamiyet bunun için emeğin ve malın zayi olmaması için israfı yasaklamıştır.

Bir ürün israf edildiği zaman eğer bu bir yiyecek ise bunun daha çok üretilmesi ve üretilmesi için birçok maliyetin ortaya koyması ve bazen de kaynakların hızlıca tüketilmesi manasına gelir ki bu da ekolojik düzen için hiç de iyi olmaz.

İçinde yaşamış olduğumuz dünya bizim ve bizden sonraki gelecek olan nesilleri olan bir emanettir. İsraf dünya için ararlı ve insanlar için bir emek kaybıdır ki İslamiyet bunların önüne geçmek için israfı yasaklamıştır.


Bu konu ile ilgili çözüm önerilerinizden oluşan afişler hazırlayıp sınıfımıza asalım.


“5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 97-98 Lisans Yayıncılık” 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version