Ana Sayfa > 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 KOZA Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bir Bilim İnsanı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197


5. Sınıf Türkçe Kitabı Bir Bilim İnsanı Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197


Hazırlık


1. Merak ettiğiniz konular nelerdir?


Kısa Cevap :

Ben uzay ile ilgili konuları merak ediyorum. Gezegenlerin nasıl olduğunu, Uzay hakkında bilgileri Birgül Kara delikleri atmosfer ve dünyanın özellikleri gibi bütün konuları merak ediyorum.

Uzun Cevap :

Beni merak ettiğim konular eski insanların nasıl yaşadığı , hayatlarını nasıl devam ettirdikleri konulardır.

Tarihi nasıl amacı geçmişte yaşanmış olayları günümüze aktarmak ve günümüze ışık tutup getiren olayların anlamını çözümleyebilmektir.

Tarihini bilmeyen bir toplumun günümüzde yaşanan olayları anlayamadığını ve anlayamadığı için büyük esneklikler yapacağını düşünüyorum.

Bu yüzden eğer demesek olarak veya bir hobi olarak tarihle ilgilenmek istiyorum.

Bence vatan’da ve milletin seven her insan az da olsa tarihini bilmeli ve tarihine sahip çıkmalıdır.

Beni merak ettiğim konular sanat ve spordur.

Geçmişten günümüze gelen veya günümüzde yapılmış olan sanat eserlerini incelemek le ilgilenmek bana büyük keyif veriyor.

Bence her insanın zevkleri vergilanları farklı olup bu önlemlerin kıymetini bilmeli ve herkese yetenekleri ve ilgisi doğrultusunda çalışmalar yürüterek topluma renk ve başarı kazandırmalıdır.

Herkesin farklı alanlarda çalışmalar yapması toplumumuzu her alanda kuvvetlendirecek ve her alanda çeşitli eserler ve başarılar elde etmemize yardımcı olacaktır.


2. Merak ettiğiniz bir konuda nasıl bilgi topluyorsunuz?


Kısa Cevap :

Merak ettiğim bir konuda bilgi toplamak için öncelikle ailem, büyüklerim ve öğretmenlerime soruyorum.

Daha sonra güvenilir olan İnternet sitelerinden ve kitaplardan bilgiler topluyorum.

Uzun Cevap :

Merak ettiğim bir konuda öncelikle ailem öğretmenlerim gibi bilgisine güvendiğim insanlardan bilgi alıyor sorular sorarak onların bilgilerinden faydalanıyorum.

Onlarla konuştuktan sonra beni yönlendirmiş oldukları kitap bir gün ansiklopedi ve internet siteleri gibi sitelerden bilgi ediniyor, notlar alıyor ve gerekirse kitap okuyorum.

Bu sayede merak ettiğim konuda istediğim bilgileri elde etmiş oluyorum.

Eğer merak ettiğim konular konusuna kendimi daha çok geliştirmek Ve daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsan farklı kitap önerilerini araştırıyor ve öğrendiğim bilgileri farklı alanlarda araştırarak yeni bilgiler edinmiş oluyorum.

Bu bana çok ayrı bir Ufuk ve çok daha derin bir bilgi hazinesi kazandırıyor.


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları


1. Etkinlik


Soru : Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Kelimeleri sözlüğünüze yazınız. Aşağıda bir kelimenin sözlükteki anlamları yer almaktadır. Bu anlamların metinde geçen hangi kelimeye ait olduğunu bularak kelimeyi yazınız. Kelimenin metinde hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz. Kelimeyi metinde kullanıldığı anlamının dışında iki anlamıyla birer cümlede kullanarak yazınız.


Cevap :

1. Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı.

2. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.

3. En son edinilen.

4. İşe henüz başlamış.

5. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan. (metinde bu anlamda kullanılmıştır)

6. Tanınmayan, bilinmeyen.

7. Daha öncekilerden farklı olan.

8. Eskisinin yerine gelen.

9. Biraz önce, çok zaman geçmeden.

Kelime: Yeni

alışkanlık:

tahminim: bir şeye alışık olmak

sözlük anlamı:
Bir şeye alışmış olma durumu; alışkı, alışkınlık, alışmıştık, yordam, itiyat, huy
Ayrıntı:

tahminim: detay

sözlük anlamı: Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri; teferruat, tafsilat, detay

kaynak:

tahminim: bir şeyin temeli

sözlük anlamı: Bir şeyin çıktığı yer; hazine, mebde

deney:

tahminim: belirli yöntemlerle yapılan araştırma

sözlük anlamı: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem; tecrübe

gözlem:

tahminim: bir şeyin bir amaç uğrunda incelenmesi

sözlük anlamı: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi; müşahede

bulgu:

tahminim: kanıt, sonuç

sözlük anlamı: Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey

buluş:

tahminim: icat

sözlük anlamı: İlk defa yeni bir şey yaratma; icat


Cevap :

1. cümle: Bu elbiseler sandığımdan daha yeni daha güzeldi.
2. cümle: Yeni bir anlayışa atılmanın zamanı da geldi diye düşünüyorum.


2. Etkinlik


Soru : Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri köklerine ayırarak yazınız.


Cevap :

bilim :bil- im

soru : sor- u

yanıtları : ya nıt- lar- ı

çalışma : çalış- ma

sonuca : son- uç- a

kaynağı : kayna- k -ı

gelin : gel- in

alışkanlıklar : alış- kan- lık


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları


3. Etkinlik


Soru : “O zaman gelin, bilim insanı olmak için neler yapmak gerekir ona bakalım.” cümlesindeki “gelin” kelimesini isim olarak bir cümlede kullanınız.


Cevap :

  • Aa bakın gelin arabası geçiyor.
  • Gelin çok güzel görünüyordu.
  • Gelin ve damat salona giriş yapmak üzereydi.

4. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Boşta kalan anlama uygun deyimi bulmaya çalışınız.


Cevap :

Yapacağından vazgeçmemek, hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak. – pabuç bırakmamak
Kendisinden üstün birinin ortaya çıkmasıyla gözden düşmek. – Pabucu dama atılmak
Aralıksız, gece gündüz çalışmak, büyük çaba göstermek. – geceyi gündüze katmak


5. Etkinlik


a. Özdeyişlerle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.


Özdeyiş

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş denir. Atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir. Özdeyişler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır.


b. Aşağıda verilen özdeyişlerin anlamlarını yazınız.


“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” (Mustafa Kemal Atatürk)


Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk bu özdeyişte hem kendinde olan özelliklerden bahsetmiş hemde bizlere örnek olmak istemiştir. Atalarımızın özgürlük ve bağımsızlık huyları sayesinde ülkemiz yıllarca bağımsızlık mücadelesi verebilmiştir. Her vatandaşta bu özellikler olmakla beraber özellikle Türkler tarih boyunca böyle tanınmış ve ün salmışlardır.


“Geleceğin güvencesi, sağlam temellere dayalı eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)


Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk bu özdeyişte eğitimin önemine dikkat çekmek istemiştir. Eğitim bir toplumun yükselmesi ve ilerlemesi için olmazsa olmazdır. İyi bir eğitim almış insanlar içlerinde bulunmuş oldukları toplumu çok başarılı seviyelere getirebilirler. Bu temeli verecek olan kişi ise öğretmenlerdir. Öğretmenler bu büyük görevi üstlenen kahramanlardır.


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları


6. Etkinlik


Soru : Metnin konusunu belirten ifadeyi işaretleyiniz.


Cevap :

Bilim insanlarının özellikleri şıkkını işaretleyiniz.


7. Etkinlik


Soru : Metnin ana fikrini yazınız.


Cevap :

Metnin ana fikri; bilim insanlarının deney ve gözlem yaparak buluşlar elde etmeleridir.


8. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


Bilim insanı olmak için hangi özellikleri taşımak gerekir?


Cevap :

Bilim insanı olmak için meraklı, araştırma yapan, soru soran, deney ve gözlem yapan, sabırlı olma özelliklerini taşımak gerekir.


Bilim insanı neler yapar?


Cevap :

Bilim insanı merak ettiği ile ilgili duyduğu konularda araştırma yaparak bilgi toplamaya çalışır. Deney ve gözlem yapar. Konferanslarda sundum ve bazen buluşlar yapar.


Bilim insanı sorularına nasıl yanıt bulur?


Cevap :

Bilim insanı sorularına kütüphaneye gidip bir gün internete kaynakları araştırıp veya aynı konuda bilgisi olan diğer insanlara danışarak yanıt bulur.


Bilim insanı aradığı yanıtları bulamadığında ne yapar?


Cevap :

Bilim insanı aradığı yanıtları bulamadığında araştırma yöntemini değiştirir. Elde etmiş olduğu cevaplardan yola çıkarak bir buluş ortaya koyabilir. Makale yayınlayabilir ve konferanslarda sunum yapabilir.


Çevrenizde yaptıklarından esinlendiğiniz insanlar var mı? Sizin yaptıklarınızdan esinlenen kimseler var mı? Açıklayarak yazınız.


Cevap :

Çevrenizde yaptıklarından esinlendiğim birçok insan vardır.

Kardeşim arkadaşlarım ve zaten ailem beni fikirlerinden yola çıkarak bazı kararlar verirler.


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları


9. Etkinlik


Soru : Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyiniz. Bu ifadelerin cümleye nasıl bir anlam kattığını açıklayarak yazınız.


“Bazen de aradığı yanıtları bulamayabilir. Ancak böyle zamanlarda kararlılıkla çalışmaya devam eder.”


Cevap :

Cümledeki geçiş ve bağlantı ifadesi ancaktır.

Buradaki “ancak” kelimesi olumsuz bir ifadeden sonra cümleye farklı bir açıdan başlamış ve cümlenin anlamını ve ilerleyişini değiştirmiştir.


10. Etkinlik


Soru : Metnin türünü ve bu türe ait bildiğiniz özellikleri, önceki bilgilerinizi de kullanarak yazınız.


Kısa Cevap :

Metnin türü bilgilendirici metindir. Bilgilendirici metinler okuyucunun bildiği veya bilmediği bir konuda yeni bilgiler sağlamayı okuyan kişinin bilgilendirmenin amaçlandığı bir metin türüdür.

Uzun Cevap :

Okumuş olduğumuz metin türü bilgilendirici metindir.

Bilgilendirici metinler okuyan kişiye her zaman bilgi aktaran metinlerdir.

Okuyucular bilgilendirici metinleri okudukları zaman ele alınan konu hakkında bilgi sahibi olurlar.

Birçok Metin çeşidi olmakla beraber bilgilendirici metinler kişilere bir konu hakkında bilgi vermek amacıyla yazılmaktadırlar.

Bu metinlerin birçok türü ve detay seviyeleri bulunmaktadır.

Bilgilendirici Metin’in amacı kişilere yardımcı olmak ve araştırarak öğrenmek isteyen bireylere fayda sağlamaktır.

Bilgilendirici metinlerin birçok türü ve özellikleri de vardır.

Bilgilendirici Metin’in türleri bilimsel yazılar, makaleler, tarihi yazılar, denemeler, eleştiri yazıları, haberler ve günlük yazılarıdır.


11. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içlerine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.


Cevap :

Dr(. ) Pakize ARSLAN( ‘)ın bugün ameliyatı var( .)
Ona baktığımda iyilikten(, )güzellikten( ,)temizlikten( ,)insanlıktan başka bir şey görmüyorum(. )
Türkiye( ‘)nin tuz deposu olan Tuz Gölü( ,) İç Anadolu(‘ )da yer almaktadır( .)
Babası Beren( ‘)e ( “)Hâlâ ne duruyorsun burada( ?) ( “) dedi( .)
(” )Otuz Beş Yaş( “) şiiri Cahit Sıtkı Tarancı( ‘)nın en güzel şiirlerindendir(. )
Saat 13.25( ‘ )te burada olmanızı rica ediyorum.
Yaşlı adam sırada bekleyen gence dönerek( 🙂
(_ )Oğlum( ,)bana yardım eder misin(? )dedi(. )


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları


12. Etkinlik


Soru : “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim ve bilim alanlarında yapılan araştırmalar ve bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkan buluşları düşünüz. Bir bilim insanı olsaydınız bilimin hangi alanında bir buluş yapardınız? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Arkadaşlarınızın sözünü kesmeyiniz.


Kısa Cevap :

Değerli öğretmenim, sevgili arkadaşlarım,

Ben bir bilim insanı olsaydım ülkemin savunma alanında kendini geliştirebilmesi ve ülkelere göz daha verebilmesi için savunma alanında icatlar yapmak isterdim.

Çünkü bu ülkenin savunma sanayisinin gelişmiş olması onu savaşlardan koruyan ve düşmanlara karşı güçlü kılan en önemli etmenlerden bir tanesidir.

Uzun Cevap :

Değerli öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım,

İcat yapmak zor görünse de ben de bir bilim insanı olsaydım mutlaka icat yapmak ve ismimin tarihler boyunca anılmasını sağlamak isterdim.

Ben bir bilim insanı olsaydım gelişmiş robotlar yapmak ve bu alanda icatlar yapmak isterdim.

Bunun gelecek açısından çok önemli olduğunu ve gelişmiş ülkelerin her alanda robot yapması ve kullanım açısından da gelişmiş olması gerektiğini düşünüyorum.


13. Etkinlik


Soru : Sonraki Derse Hazırlık aşamasında edindiğiniz bilgilerden hareketle bilim insanının taşıması gereken özellikler hakkında bir yazı yazınız. Yazınızı gözden geçiriniz. Gördüğünüz yazım ve noktalama yanlışlarını düzelttikten sonra yazınızı arkadaşlarınıza okuyarak paylaşınız.


Kısa Cevap :

Bilim insanlarının taşıması gerektiği özelliklerden başlıcaları; azimli ve disiplinli olmaları, kendilerine olan özgüvenleridir.

Bu saymış olduğumuz temel özellikler her bilim insanında bulunmaktadır.

Ayrıca bilim insanlarının başarıya ulaşmaları için çalışkan olmaları gerektiği ve sorgulayıcı olmaları da gerekmektedir.

Yılmadan çalışmalar yapabilir ve yeni bilgiler öğrenerek inince atsam ortaya koyabilirler.

Uzun Cevap :

Bilim insanları bilimsel yöntemleri kullanan ve araştırmalar yaparak hem bilgi sahibi olan hem de insanlığa katkıda bulunmaya çalışan insanlardır.

Bilim insanları tek bir alanda uzmanlaşıp çalışabilecekleri gibi birçok alanda çalışabilir ve birçok alana ilgi duyabilirler.

İster tek konuda ister birçok konuda olsun bilim insanları çok da anlamlı ve bilgili kişilerdir.

Bilim insanların en dikkat çekici özellikleri disiplinleri, azimleri, kendilerine olan özgüvenleri ve çalışkanlıklarıdır.

Çünkü bir insan ne kadar zeki olursa olsun çalışmadıkça, Azmi özgüveni olmadıkça başarıya ulaşması mümkün değildir.

Ancak çalışkanlık insana kuvvetli bir azim verecek ve bu sayede onlara Büyük başarılar ve katkılar sağlayacaktır.

Bilim insanları çalışkanlıkların yanı sıra kuvvetli bir Azime sahiptirler ve disiplinlidirler .

Başarıya ulaşmak isteyen her insan bir özellikle bilim insanlarında olmazsa olmazdır.

Bilim insanları yapmış oldukları çalışmaları bitirmek için disiplini ve düzenli bir hayatın içerisinde olmak zorundadır ve bu sayede vakitlerini değerlendirip başarıya ulaşabilirler.

Bilim insanların diğer önemli bir özelliği ise sabırlı olmaktır ki sabırlı olan insanlar yaptıkları bir işi bitirinceye kadar sabreder ve çalışmalarına devam ederler.

Bütün sabırlı insanlar eğer azimle mücadele ederlerse mutlaka başarı elde ederler.

Bilim insanlarının diğer önemli özelliği de araştırmacı ve sorgulayıcı olmalarıdır.

Bu özellikleri sayesinde akla gelmeyecek birçok icat, ilaç, hayata kolaylaştıracak bir alet ve bazen çok büyük buluşlar gerçekleştirebilirler.


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Sınıfınıza Anadolu uygarlıkları ve bu uygarlıkların inşa ettikleri yerlere ait görseller getiriniz.


Cevap :

“5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları” 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version