Ana Sayfa > 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227 KOZA Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

5. Sınıf Türkçe Kitabı Çocukluğun Değeri Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 222, 223, 224, 225, 226, 227


5. Sınıf Türkçe Kitabı Çocukluğun Değeri Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 222-224-225-226-227


Hazırlık


1. Sanat denince aklınıza neler geliyor?


Kısa Cevap :

Sana denince aklıma resim, müzik, tiyatro, sinema ve mimari eserler gibi eserler geliyor.

Uzun Cevap :

Sanat bir insanın duygu, düşünce ve hayallerini somut malzemeler kullanarak anlatması ve dışa vurmasıdır.

Sanat maddi bir fayda değil insanlara haz vermeyi amaçlamaktadır.

Sanat yapmanın amacı iletişim kurmak, toplumları eğitmek, bilgilendirmek, kültürel bir miras bırakmak, düşündürmek bir gün eğlendirmek veya hissettirmek olabilir.

Sanat eserleri bir kişide bir şeylerin hissedilmesine kavrayış ile bir tecrübenin oluşmasına yardımcı olur.

Sanatçı eserine iç dünyasını, duygularını deneyimlerini ve düşüncelerini yansıtır.


2. Aşağıdaki görsellerde hangi sanat dallarının anlatıldığını söyleyiniz.


Cevap :

Aşağıdaki görsellerde resim, heykel, müzik, el işi ve tiyatro yani oyunculuk sanatı anlatılmıştır.


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları


1. Etkinlik


(KÜLTÜR-YÖRESEL-ENSTİTÜ-AKADEMİ-GRAFİKER-SANAT-DESİNATÖR)


Soru : Aşağıda metinde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamları, ilgili oldukları kelimelerle eşleştiriniz. Boşta kalan kelimenin anlamını tahmin ederek sözlük anlamıyla karşılaştırınız.


Cevap :

1. Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu. enstitü
2. Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim kurumu. desinatör
3. grafik tasarımcısı grafiker

4. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü.  kültür
5. Grafik tasarımcısı.  akademi
6. Belli bir yöre ile ilgili, yerel. yöresel


2. Etkinlik


Soru : Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını birer cümle içinde kullanınız.


Cevap :

Metindeki kelime : farklı
Cümlem : Bu gördüm tasarımlar bana çok değişik geldi.
Eş anlamlısı : değişik

Metindeki kelime : değin
Cümlem : Hakkını alana dek savaşmaya devam edecek.
Eş anlamlısı : dek

Metindeki kelime : gerçek

Cümlem : Bütün hakikatleri bilmek herkesin hakkı.
Eş anlamlısı : hakikat

Metindeki kelime : yaşam
Cümlem : hayatında herkes mutlu olmayı hak ediyor.
Eş anlamlısı : hayat


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları


3. Etkinlik


Soru : Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede altı çizili olan kelimenin hangi anlamıyla kullanıldığını işaretleyiniz.


Ama çocukluğumun anılarını öyküleştirdiğim “Mavi Boya” adlı kitabımı her elime alışımda beni eskilere, taa çocukluğuma götürüyor.


Cevap :

Gerçek anlam


4. Etkinlik


Soru : Metinden alınan aşağıdaki kelimelerden türemiş olanları işaretleyiniz. Kelimelerin köklerini yanlarına yazınız.


Cevap :

  • Okullara – oku-
  • Eksiklik – eksik
  • Çocukluk – çocuk
  • Sevgi – sev-

5. Etkinlik


Soru : Aşağıda verilen alana metnin konusunu anlatan bir resim yapınız.


Cevap :

 


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları


6. Etkinlik


Soru : Metnin ana fikrini yazınız.


Cevap :

Metnin ana fikri çocukluğun insanın yaşamış olduğu en güzel zamanları olduğudur.


7. Etkinlik


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


Yazar, İstanbul’a ne zaman göç etmiştir?


Cevap :

Yazar, İstanbul’a 50’li yılların ortalarında göç etmiştir.


Yazar, güzel sanatlar akademisinde hangi bölümleri bitirmiştir?


Cevap :

Yazar, Güzel Sanatlar akademisinde desinatörlük ve grafikerlik bölümlerini bitirmiştir.


Yazarın en sevdiği kitabı hangisidir?


Cevap :

Yazarın en sevdiği kitabı “Mavi Boya” isimli kitabıdır.


Yazar, neden çocuk edebiyatıyla ilgilenmeye başlamıştır?


Cevap :

Yazar, iyi yetişmiş, her açıdan donanımlı çocukların dünyayı daha güzel yarınlara taşıyacağını düşündüğü için çocuk edebiyatı ile ilgilenmiştir.


Ayla Çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?


Cevap :

Ayla çınaroğlu gibi başarılı olabilmek için yapılması gereken kendine inanmak, yeteneklerini keşfetmek ve ciddi bir çalışma ile başarabileceğine olan inançtır.


8. Etkinlik


Soru : Metnin türünü ve bu türe ait bildiğiniz özellikleri, önceki bilgilerinizi de kullanarak yazınız.


Kısa Cevap :

Metin türü otobiyografidir.

Otobiyografi metinde gerçek kişi kendi yaşamının geriye dönük ük zamanlarını anlatır.

Uzun Cevap :

Metin türü otobiyografi olan bilgilendirici bir metindir.

Otobiyografi veya öz yaşam öyküsü yazarın kendi hayatını anlattığı bir edebiyat türüdür.

Yazar bu metni yazarken kendi bilgilerini ve aile büyüklerine almış olduğu bilgileri kullanır.

Yazarın kendinden söz ederken nesnel olması zor olduğundan o da bogografi yazmak güçtür.

Otobüs biyografi yazmak için genellikle belirli bir kronolojik sıra gerekir ve kişinin yaşamından önemli olayları dönüm noktalarına anlatması gerekir.

Yazarın kendi deneyimlerini, duygularını ve düşüncelerini içerdiği için kişiseldir.


5. Sınıf Türkçe KOZA Yayınları Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları


9. Etkinlik


Soru : Sosyal bir canlı olan insan, duygu ve düşüncelerini anlatmaya ihtiyaç duyar. Fakat bu anlatım her zaman konuşarak gerçekleşmez. Bazen resim yaparak, bazen yazarak bazen de sadece beden diliyle gerçekleşir. Siz duygu ve düşüncelerinizi nasıl anlatıyorsunuz? Duygu ve düşünceleri aktarmada konuşmanın mı yoksa yazmanın mı daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmanızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.


Kısa Cevap :

Ben duygu ve düşüncelerimi Bir şeyler yazmak yerine konuşarak anlatmayı tercih ediyorum.

Bir şeyler yazmak her ne kadar duyguları ifade etse de insanın kendini tam olarak anlatabilmesi ve duygularını ifade edebilmesi için konuşması gerektiğini düşünüyorum.

Uzun Cevap :

İnsan sosyal bir canlıdır.

Her insanın kendi ifade etme şekli, yaşamı ve kişisel özellikleri birbirinden farklı olduğu için bu sosyal yaşamını ve kendini anlatma ifadesi de kendine özel ve biriciktir.

Ben kendi duygularımı ifade etmek için zaman zaman konuşmayı tercih etsem de duygularım yoğun olduğu zaman, anlaşılmayacağımı düşündüğüm zaman ve bazen sadece keyfi olarak şiir yazmaktan keyif alıyorum ve kendim bu şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum.

Şiirin insanın bilinçaltı sakladıklarını, söze dönüşebilen duygu ve düşüncelerini aktarma demek olduğunu düşünüyorum.

İnsanların büyük belirsizlikler karşısında bir şeyler yapılmayıp ancak bir şeyler yapma ihtiyacı doğduğu zaman şiire yöneldiklerini ve bu yüzden şiire yöneldiklerini düşünüyorum.

Ben de zaman zaman konuşsam da kimi zaman şiirlerinle konuşmayı ve sohbet etmeyi seviyor ve bunu tercih ediyorum.


10. Etkinlik


a. “Beni Bul” oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyarak oyunu oynayınız.


BENİ BUL OYUNU

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında hazırlayarak sınıfa getirdiğiniz kâğıtları öğretmen masasının üzerine karışık şekilde koyunuz. Ardından öğretmeninizin kontrolünde tahtaya çıkınız. Kâğıtlardan birini seçerek okuyunuz. Kâğıtta yer alan bilgilerin hangi arkadaşınıza ait olduğunu bulmaya çalışınız. Bu konuda arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Oyunu öğretmeninizin uygun gördüğü süre boyunca oynayınız.


Cevap :

Bu oyunu öğretmeniniz izni ile oynayınız.


b. Oyunda dinlediklerinizden hareketle siz de bir arkadaşınızı tanıtan bir metin yazınız. Metninizde anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanınız. Metninizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşınız


Cevap :

Benim tanıtmak istediğim arkadaşım Hamdiye.

Bu dünyada tanımış olduğum en güzel insan.

Onunla dostluğun anlamını öğrendiğimi düşünüyorum.

Hamdiye 11 yaşında zayıf, uzun boylu bir arkadaşımdır.

Kahverengi saçları ve kahverengi gözleri vardır.

Duygusal bir insan olan Hamdiye sır saklama konusunda çok iyidir.

Bana kendimi değerli ve güvende hissettiriyor. Onun ölene kadar arkadaş olmak istiyorum.


Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Resim ve ünlü Türk ressamları hakkında https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turk-ressamlar adresinden araştırma yapınız. Araştırmanızın sonucunda ilginizi çeken ressamlara ait resimlerden birini sınıfa getiriniz.


Cevap :

Bu kısımda yer alan araştırmayı verilen web sitesinden yapmanız gerekmektedir. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version