Ana Sayfa > 7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105 MEB Yayınları

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular690
Cevaplar0

7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 102, 103, 104, 105


7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


“7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105 MEB Yayınları”


7. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105


A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.


Cevap :

(Yanlış) 1-Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.

(Doğru) 2-Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.

(Yanlış) 3-Dünya’da 6 kg olan bir kişi Ay’da 1 kg’dır.

(Doğru)4-Ağırlık bir kuvvettir.

(Doğru) 5-Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

(Yanlış) 6-Kütle dinamometre ile ölçülür.

(Doğru) 7-Cisme etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır.

(Doğru) 8-Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir.

(Doğru) 9-Sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne zıttır.

(Yanlış) 10-Sırtında yükle merdivenleri çıkan bir kişi fiziksel anlamda iş yapmış sayılmaz.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.


Cevap :

1. Newton, 2. ağırlık, 3. kütle, 4. esneklik, çekim, 5. enerjinin korunumu, 6. kuvvet, 7. enerji, 8. yükseklik, 9. sürat

1) Kuvvetin birimi olan newton aynı zamanda ağırlığın da birimidir.

2) Yerkürenin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denir.

3) Kütle, madde miktarının ölçüsüdür.

4) Potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi ve çekim potansiyel enerjisi olmak üzere iki çeşittir.

5) Enerji, vardan yok olmaz ya da yoktan var olmaz. Buna enerjinin korunumu kanunu denir.

6) Fiziksel anlamda iş, bir cisme uygulanan kuvvet ve aldığı yol ile doğru orantılıdır.

7) Enerji iş yapabilme yeteneğidir.


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 


1- Yukarıdaki şekilde bir futbol topu sürtünmesiz ortamda hareket etmektedir. K noktasından serbest bırakılan futbol topunun kinetik enerjisi hangi noktadayken en fazladır?


Cevap :

A) L B) M C )N D) O


2- Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yol almalıdır.

Buna göre bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapmıştır?

I. Yazı yazarken
II. Çantası sırtında okulun merdivenlerini çıkarken
III. Kitap okurken


Cevap :

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III


3- Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisi ile ısı enerjisine dönüşmesine örnek olarak verilmez?


Cevap :

A) Güneş ışığı altında bırakılan suyun ısınması
B) Ani fren yapan arabanın tekerleğinin ısınması
C) Eller birbirine sürtüldüğünde ellerin ısınması
D) Silgi ile defter silindiğinde silginin ve defterin ısınması


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları


4- Aşağıdakilerden hangisi hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır? 


Cevap B


5- Aşağıda hem kütle hem de ağırlığın özellikleri karışık olarak sıralanmıştır. Seçeneklerden hangisinde sadece ağırlığın özellikleri verilmiştir? 

1- Bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. 5- Bulunduğu yere göre değişir.
2- Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. 6- Bulunduğu yere göre değişmez.
3- Dinamometre ile ölçülür. 7- Birimi kg ya da g’dır.
4- Eşit kollu terazi ile ölçülür. 8- Birimi N’dir.


Cevap :

A) 1, 3, 5, 7 B) 2, 4, 6, 8
C) 2, 3, 5, 8 D) 1, 3, 6, 7


6- Resimdeki dağda A noktasında bulunan bir cisim hangi noktaya götürülürse ağırlığı en az ölçülür?


Cevap :

A) B B) C C) D D) E


7- 1- Sıkıştırılmış yay 2- Gerilmiş lastik 3- Daldaki elma 4- Uçan kuş

Yukarıdakilerden hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir?


Cevap :

A) 3, 4 B) 2, 3, 4 C) 1, 2 D) 1, 2, 3


7. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 


1- Kuvvetin birimidir.
2- Temas hâlindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran veya cisimleri durduran harekete zıt yöndeki kuvvettir.
3- İşin birimidir.
4- İş yapabilme yeteneğidir.
5- Madde miktarı ile ilgili büyüklüktür ve maddenin bulunduğu yere göre değişmez.
6- Kütleyi ölçmeye yarayan aletin adıdır.
7- Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.
8- Ağırlığı ölçmeye yarayan alettir.
9- Ay’da ağırlığı 5 N olan bir cismin Dünya’daki ağırlığıdır.


Cevap :

1- Kuvvetin birimidir. (Newton)

2- Temas hâlindeki cisimlerin hareketini zorlaştıran veya cisimleri durduran harekete zıt yöndeki kuvvettir. (Sürtünme kuvveti)
3- İşin birimidir. (Joule)
4- İş yapabilme yeteneğidir. (Enerji)
5- Madde miktarı ile ilgili büyüklüktür ve maddenin bulunduğu yere göre değişmez. (Basınç)
6- Kütleyi ölçmeye yarayan aletin adıdır. (Kollu Terazi)
7- Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir. (Çekim kuvveti)
8- Ağırlığı ölçmeye yarayan alettir. (Dinamometre)
9- Ay’da ağırlığı 5 N olan bir cismin Dünya’daki ağırlığıdır. (Otuz) 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version