Ana Sayfa > 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Özgün Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116


7. Sınıf Türkçe Kitabı Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Soru : Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :

Mimar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. 22 yaşında orduya asker yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı’na alındı. Burada dülgerliği öğrenen Sinan, yapı işlerinde görev aldı. Ayrıca bu dönemde çağın önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etti.

Eserleri; Mimar Sinan 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser inşa etmiştir. Edirne’de yaptığı Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 113 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.


(dülger-sadrazam-sefer-kervan-vezir-bent-gurbet-medrese-çırak-yeniçeri-ırgat-heybet-künk-ferman-mahzen)


 • gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.
 • künk: Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.
 • medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.
 • dülger: Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.
 • bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.
 • sefer: Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.
 • çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.
 • ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.
 • heybet: Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.
 • ırgat: Yapı işçisi.
 • kervan: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
 • mahzen: Yapılarda yer altı deposu.
 • yeniçeri: Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan
  kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.
 • vezir: Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve
  paşa unvanını taşıyan kişi.
 • sadrazam: Osmanlı Devleti’nde başbakan, veziriazam.

7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?


Cevap : 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuştur.


2. Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?


Cevap : Bir kervanın peşine takılarak İstanbul’a gitmiş.


3. Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?


Cevap : Dülgerlikte ve yapı işlerinde iyiymiş.


4. Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?


Cevap : Lütfi Paşa adındaki bir vezirmiş.


5. Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?


Cevap : Kentlere su imkanı sağlamak için bentler yaparak suyu İstanbul’a Getirmiştir.


6. Sinan’ın, zamanın padişahı adına yaptığı caminin adı neymiş? Bu caminin yapımı kaç yıl sürmüş?


Cevap : Yaptığı caminin adı Sinan. Yapılması da yedi yıl sürmüştür.


7. Sinan, ne zaman ve nerede ölmüş?


Cevap : 9 Nisan 1588’de İstanbul’da vefat etmiştir.


8. Mimar Sinan hangi türlerde mimari eserler yapmış?


Cevap : Cami, medrese, köprü, kervansaray, türbe, hamam, saray, su yolu, mahzen ve kemer.


3. ETKİNLİK


Soru : Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.


Cevap : Azimli ,çalışkan, zeki, yetenekli ve kendine güvenen birisidir.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.


Cevap :

“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Soruları ve Cevapları”


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 115 Soruları ve Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.


Cevap : Bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda tanınan kişilerin hayatı başka bir kişi tarafından anlatılmıştır.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.


 1. ( Öznel ) Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi.
 2. ( Nesnel ) Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu.
 3. ( Öznel ) İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
 4. ( Nesnel ) Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır.
 5. ( Nesnel ) Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış.
 6. ( Öznel ) Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır.
 7. ( Öznel ) Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir.

7. ETKİNLİK


a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.


 • Sinan okuma yazmayı küçük yaşta öğreniyor. ( Şimdiki Zaman )
 • Padişah, üç ay sürecek bir sefere çıkar. ( Geniş Zaman )
 • İki ay sonra Kayseri’ye gidiyoruz. ( Şimdiki Zaman )
 • Gittiği her şehirde yolları, köprüleri, hanları inceler. ( Geniş Zaman )
 • Dedesi ölünce bir kervanın peşine takılıp İstanbul’a gider. ( Geniş Zaman )
 • Bu muhteşem eseri tam yedi yılda bitiriyor. ( Şimdiki Zaman )

b. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.


Cevap : Zaman ekleri cümlede belirtilen zamanın dışında kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 116 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.


[✔] Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenleniyor.

Cevap : Önümüzdeki hafta Ankara’da kitap fuarı düzenlenecek.

[✔] Babam, küçükken iki defa kolunu kırar.

Cevap : Babam, küçükken iki defa kolunu kırmış.

[ X] Her akşam düzenli olarak kitap okurum.

[✔] İşe gitmek için sabahları erkenden kalkıyorum.

Cevap : İşe gitmek için sabahları erkenden kalkarım.

[✔] Sizi, yarın yine aynı saatte burada beklerim.

Cevap : Sizi, yarın yine aynı saatte burada bekleyeceğim.


9. ETKİNLİK


Soru : Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.


Cevap :

Okul gezisinde öğretmenlerimiz bizi Nevşehir’e götürdü. Bu gezide peri bacalarını ve balonları gördük. Sabah erkenden kalkıp balonların gökyüzünde süzülüşünü izledik.

Ayrıca Nevşehir de Ürgüp, Göreme ve Avanos’u da gezdik. Avanos ta sallanan köprüden de geçtik. Bu gezi bana çok iyi geldi. Tarihi eserimizi görüp güzel vakit geçirdik.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.


Cevap :
Güzel yurdum, dağlarım
Uzaktan göresim gelir
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.
Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların,
Türkü söyler akşamların;
Bana kendi sesim gelir.
Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum,
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.
Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni;
Güzel yurdum, güzel yurdum.
Vasfi Mahir Kocatürk


2. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.


Cevap :

“7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Sayfa 109-113-114-115-116” 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version