Ana Sayfa > 8. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 8. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Kitabı Sayfa 107

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı Cevapları Sayfa 107


Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Kitabı Sayfa 107


Soru : Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi kabiledendir?


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed (s.a.v.) hangi kabiledendir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Adnaniler’ in Mudar kolundandır. Bu kabile adını Fihr b. Malik ‘ ten alır ki, onun asıl adı Kureyş’ tir. Hz. Peygamber’in on birinci kuşaktan dedesi olan Fihr’in soyu Adnan’a kadar Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Meâd b. Adnân şeklindedir.
bir görüşe göre ise Kureyş,“köpek balığı” anlamındaki “kırş” kelimesinden türetilmekte ve köpek balığının denizdeki diğer balıklar karşısında güçlü olması gibi Kureyş’in de diğer kabilelere karşı üstünlüğünü ifade etmektedir.

Bir görüşe göre de Fihr b. Mâlik’in çocuklarının Hac için Mekke ’ye gelenler arasında korunmaya muhtaç olanları, fakir ve ihtiyaç sahiplerini ARAŞTIRARAK  sıkıntılarını gidermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları için “araştırmak, teftiş etmek” anlamındaki takrîş kelimesinden hareketle veya Fihr b. Mâlik’in torunlarından Kureyş b. Mahled’ e dayandırılarak bu isim verilmiştir.


“8. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Kitabı Sayfa 107”


Okunuşu Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Li’î lâfi Kurayş
2. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf
3. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt
4. Ellezî et’amehüm min cû’in ve
âmenehüm min havf


Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1-4. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version