Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular691
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 3. Ünite Sonu Soruları Cevapları Sayfa 102, 103, 104, 105


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 3. Ünite Sonu Soruları Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 102-103-104-105


A. Aşağıdaki şekillerde cisimler farklı konumlarda yere bırakılıyor.  Buna göre cisimlerin başlangıçta yere yaptıkları katı basıncındaki değişimi işaretleyelim. 


Cevap :

  1. Azalır
  2. Değişmez
  3. Artar
  4. Artar

B. Sıvı basıncının bağlı olduğu faktörlerle ilgili olarak yapılan bir deneyde özdeş kaplara yoğunlukları farklı sıvılar aşağıdaki gibi eşit seviyede olacak şekilde dolduruluyor ve sıvıların kabın tabanına yaptığı basınçlar ölçülüyor.

Buna göre deneydeki değişkenleri belirleyelim ve aşağıdaki tabloya yazalım. 


Cevap :

Bağımlı Değişken : Sıvı basıncı

Bağımsız Değişken : Sıvı yoğunluğu

Kontrol Edilen Değişken : Kapın şekli ve sıvının derinliği


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Baraj duvarları yapılırken alt kısımları kalın, üst kısımları ince yapılır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


A) Suyun durgun olmaması
B) Sıvıların basıncı aynen iletmesi
C) Baraj duvarının alt kısımlarının daha fazla yıpranması
D) Suyun basıncının derinlik ile doğru orantılı olması

Cevap : D


2. Kapalı bir kapta bulunan sıvıya uygulanan basıncın her yöne ve eşit olarak iletilmesine Pascal prensibi denir. Otomobil tamirhanelerinde otomobilleri kaldırmada kullanılan hidrolik liftler Pascal prensibinden yararlanılarak yapılmıştır. Buna göre hidrolik liftler ile ilgili,

I. İçerisinde sıvı kullanılmasının nedeni sıvıların sıkıştırılamamasıdır.
II. İçerisinde kullanılan sıvının yoğunluğu arttırıldığında daha ağır otomobilleri kaldırabilir.
III. Üzerine uygulanan basıncı sıvı aracılığı ile her noktaya aynen iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Cevap : C


3. Hipotez: Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Ayşe verilen hipotezi ispatlamak için aşağıdaki düzeneklerden uygun olanları kullanacaktır.

Buna göre Ayşe numaralanmış düzeneklerden hangilerini kullanırsa hipotezini ispatlayabilir?


A) 1 ve 2. düzenek
B) 1 ve 3. düzenek
C) 2 ve 3. düzenek
D) 3 ve 4. düzenek

Cevap : A


4. Görseldeki dalgıç önce K noktasından L noktasına, daha sonra L noktasından M noktasına geliyor. Buna göre,

I. Dalgıç K noktasından L noktasına gelirken üzerine etki eden sıvı basıncı azalır.
II. Dalgıca M noktasında etki eden sıvı basıncı, K noktasında etki edenden büyüktür.
III. Dalgıca L noktasında etki eden sıvı basıncı, M noktasında etki eden sıvı basıncından büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap : A


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları


 5. Semra deniz seviyesinde 0 °C sıcaklıkta yaptığı Torricelli deneyinde açık hava basıncını 76 cm-Hg olarak ölçüyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Düzenek deniz seviyesinden yukarıya taşınırsa cam borudaki cıva yüksekliği azalır.
B) Düzenekte daha geniş bir cam boru kullanılırsa cam borudaki cıva yüksekliği azalır.
C) Düzenek daha sıcak bir ortama götürülürse cam borudaki sıvı yüksekliği değişir.
D) Düzenekteki kaba daha fazla cıva eklenirse cam borudaki cıva yüksekliği değişmez.

Cevap : B


6. Ali aşağıdaki kaplara eşit seviyede olacak şekilde su koyuyor. Bu kaplara taşma olmayacak şekilde birer bardak su daha eklendiğinde kapların tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisindeki gibi olur?


Cevap : B


7. Cemal, kapağı açık teneke kutuyu bir süre ısıttıktan sonra kapağını kapatıp soğumaya bırakıyor. Buna göre, Cemal’in yaptığı deneyle ilgili olarak,

I. Tenekenin içindeki gaz basıncı arttığı için teneke kutu büzüşmüştür.
II. Tenekenin büzüşmesinde açık hava basıncı etkili olmuştur.
III. Teneke kutu kapağı kapatılmadan soğumaya bırakılsaydı büzüşme olmazdı.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap : D


8. Sevim yaptığı deneyde içi su dolu kabın musluğundan akan suyun fışkırma mesafesini aşağıdaki gibi ölçüyor. Sevim suyun fışkırma mesafesi olan X’i artırmak için,

I. Suya tuz ekleyip kzrıştırmalı.
II. Su yerine daha yoğun bir sıvı koymalı.
III. Musluğu daha aşağı koymalı.

önerilerinden hagilerini uygulamalıdır?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : D


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları


 9. Aşağıdaki eşit bölmelendirilmiş kap tamamen su ile doldurulmuştur. Bir öğrenci bu kaptaki suyu, kap ile özdeş bölmelere sahip K, L ve M kaplarına eşit şekilde paylaştırıyor.

Buna göre K, L ve M kaplarının tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : A


10. Şekildeki çiviye F kuvveti ile vuruluyor ve çivinin tahta zeminde ilerlemesi gözlemleniyor. Buna göre,

I. Çivi, üzerine etki eden F kuvvetini tahtaya aynen iletir.
II. Çivinin üst kısmındaki basınç, alt ucundaki basınçtan büyüktür.
III. Çivinin tahta zemine ilerlemesi pascal prensibiyle açıklanamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap : C


11. Ezgi yapacağı deneyde aşağıdaki değişkenleri dikkate alacaktır. Buna göre Ezgi aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?


Cevap : B 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version