Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 49-50 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular691
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Bölüm Sonu Soruları Cevapları Sayfa 49, 50


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 1. Bölüm Sonu Soruları Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 49-50 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 49-50


A. Aşağıdaki görselde bir hayvan hücresindeki kalıtsal yapılar harflerle gösterilmiştir. Görsele göre verilen ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım. 


Cevap :

(Yanlış) 1. Görselde K ile DNA gösterilmiştir.
(Doğru) 2. N ile gösterilen yapı kendini eşleyebilir.
(Doğru)  3. M ile gösterilen yapı farklı türlerde aynı sayıda olabilir.
(Yanlış) 4. L ile gösterilen yapı nükleotiddir.
(Doğru)  5. K ile gösterilen yapı, yapısındaki organik baza göre adlandırılır.
(Doğru)  6. M’nin yapısında N ve özel bir protein vardır.


B. Aşağıdaki tabloda DNA’nın yapısındaki moleküller numaralanarak verilmiştir.  Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. 


Hangi moleküller tüm nükleotidlerde ortaktır?


Cevap : 1 ve 2


Hangileri sitozin nükleotidinin yapısında bulunur?


Cevap : 1, 2 ve 6


DNA’da adenin karşısına gelen nükleotid hangi molekülleri içerir?


Cevap : 1, 2 ve 4


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Aşağıda hücre çekirdeğinde bulunan kalıtsal yapılardan birinin görseli verilmiştir. Görseli verilen kalıtsal yapı ile ilgili olarak,

I. Kendini eşleyebilir.
II. Yapısında dört çeşit nükleotid bulunur.
III. Kromozom ve özel proteinlerden oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

Cevap : C


A) DNA
B) Kromozom
C) Gen
D) Nükleotid

Cevap :  A


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Gen, DNA’nın görev birimidir.
B) DNA, hücrede yönetici moleküldür.
C) Nükleotidlerin farklı sayı ve diziliminde olması canlı çeşitliliğini sağlar.
D) Kromozomlar tüm canlılarda aynı sayıda bulunur.

Cevap : D


4. Aşağıda bir DNA molekülünün 1. zincirindeki nükleotid dizilimi verilmiştir.

Bu DNA molekülünün 2. zincirdeki nükleotid dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Cevap : B


5. DNA’nın hatasız eşlemesi sonucu oluşan yeni DNA moleküllerinde;

I. Organik baz sayısı,
II. Fosfat sayısı,
III. Nükleotidlerin dizilimi

verilenlerinden hangileri aynıdır?


A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : D


6. Timin ve sitozin nükleotidlerinde,

I. Timin bazı
II. Fosfat
III. Deoksiriboz şekeri

verilenlerinden hangileri ortaktır?


A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap :  C 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version