Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 59-60 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular689
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Bölüm Sonu Soruları Cevapları Sayfa 59, 60


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 2. Bölüm Sonu Soruları Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 59-60 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 59-60


A. Aşağıda tohum şekli ile ilgili bir çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri ve genotipleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.


Cevap :

 (Doğru) 1. Bezelyelerde yuvarlak tohum aleli baskın özelliktedir.

(Doğru) 2. 1 numaralı bezelye saf döldür.

(Yanlış) 3. Yapılan çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyeler % 25 ihtimalle buruşuk tohumlu olur.

(Yanlış)  4. Yapılan çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyelerin tamamı saf döldür.

(Doğru) 5. Yapılan çaprazlama sonucunda bezelyeler % 50 ihtimalle “Dd” genotipine sahiptir.


B. Aşağıda verilen kavramları açıklamaları ile eşleştirelim. 


Cevap :

Genotip : Bir canlının gen yapısıdır.

Saf döl : Bir karakterin oluşmasını sağlayan alellerin aynı özellikte olmasıdır.

Baskın gen : Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren aleldir.

Fenotip : Bir canlının genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşüdür.

Melez döl : Bir karakterin oluşmasını sağlayan alellerin birbirinden farklı olma durumudur.


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Tabloda harflerle temsil edilen bireylerin genotipleri numaralanarak verilmiştir. Numaralanmış olarak verilenlerden hangileri saf döl baskın bireyi temsil eder?


A) Yalnız 3
B) 1 ve 5
C) 2, 3 ve 4
D) 2, 4 ve 6

Cevap : D


2. Bezelyelerde yeşil tohum zarfı aleli, sarı tohum zarfı aleline baskındır. A, B ve C bezelyeleri kullanılarak aşağıdaki çaprazlamalar yapılmış 1. kuşakta oluşabilecek bezelyelerin fenotip oranları verilmiştir.

Bu çaprazlamalara göre A ve C’nin çaprazlaması sonucunda oluşabilecek bezelyelerin saf döl ve melez döl olma ihtimalleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?


A) 75 25
B) 50 50
C) 25 75
D) 100 0

Cevap : B


3. Aşağıdaki şemada eşey kromozomlarının anne ve babadan yavruya nasıl aktarıldığı gösterilmiştir. Şemaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Dişi bireyler X ve Y eşey kromozomunu taşır.
B) Doğacak bebeğin kız olma ihtimali erkek olma ihtimalinden fazladır.
C) Babadan yavruya sadece Y kromozomu geçebilir.
D) Doğacak bebeğin cinsiyetini babadan gelen eşey kromozomu belirler.

Cevap : D


4. Akraba evliliği ile ilgili olarak,

I. Aynı soydan gelen bireyler arasında yapılan evliliktir.
II. Akraba evliliği yapan bireylerin çocukları kesinlikle hasta olur.
III. Akraba evliliği yapan bireylerin çocuklarının kalıtsal hasta olma ihtimali daha fazladır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III

Cevap : C 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version