Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 77-78 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular690
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 5. Bölüm Sonu Soruları Cevapları Sayfa 77, 78, 79


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 5. Bölüm Sonu Soruları Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 77-78 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 77-78-79


A. Aşağıda bir kurbağanın klonlanma aşamaları gösterilmiştir. Buna göre klonlanmış iribaş hangi kurbağanın genetik kopyası olur? Cevabımızı nedeni ile birlikte aşağıdaki boşluğa yazalım. (Ortam sıcaklığı sabit tutulmuştur.)


Cevap :

  • L kurbağası

B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım. 


Cevap :

“8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları”


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Soğuk bölgelerde yaşayan dil balığından soğuğa dayanıklı olmasını sağlayan antifriz geni domates bitkisine aktarılmış ve domates bitkisinin soğuğa karşı dirençli hâle gelmesi sağlanmıştır.

Bu olay temsilî olarak aşağıda gösterilmiştir. Buna göre,

I. Yapılan uygulama gen aktarımına örnektir.
II. Bu uygulama sonucunda domatesin genetik yapısı değişmiştir.
III. Balıktaki antifriz geni domateste aynı etkiyi göstermemiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : B


2. Bazı canlılarda mutasyona uğramış genler hastalıklara neden olur. Genetik mühendisleri hasta olan hücrelere bu geni baskılayan genler aktarmaktadır. Bu sayede hastalığa neden olan gen baskılanmakta ve hastalığın tedavisi yapılmaktadır.

Metinde geçen genetik mühendislerinin uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Klonlama
B) Aşılama
C) Yapay seçilim
D) Gen tedavisi

Cevap : D


3. Süt verimi yüksek bir keçideki süt oluşumunu sağlayan gen dört farklı keçi türüne aktarılmıştır. Keçilerde gen aktarımından önce ve sonra elde edilen süt miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre gen aktarımı hangi keçi türünde süt verimini diğerlerinden daha çok artırmıştır?


A) K
B) L
C) M
D) N

Cevap : C


4. Aşağıda biyoteknoloji uygulamalarından bazıları verilmiştir.

• Genetik yapısı değiştirilmiş domates tüketen insanlarda alerjik reaksiyonlar görülmesi
• Nergis bitkisinde beta karoten üretiminden sorumlu olan gen, beyaz pirince aktarıldığında beyaz pirincin A vitamini bakımından zengin hâle gelmesi
• Ateş böceğinden ışık saçmaya yarayan genin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçması

Buna göre,

I. Gen aktarımı sadece bitki türleri arasında gerçekleşir.
II. Biyoteknoloji uygulamalarının olumsuz etkileri olabilir.
III. Tarım ve gıdada biyoteknolojik uygulamalardan yararlanılır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : C 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version