Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 80-81-82-83 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular691
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Ünite Sonu Soruları Cevapları Sayfa 80, 81, 82, 83


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 5. Bölüm Sonu Soruları Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 80-81-82-83 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 80-81-82-83


A. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım. 


Cevap :

1. Bir nükleotid fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazdan meydana gelir.

2. DNA’da adenin nükleotidinin karşısına timin nükleotidi gelir.

3. Canlıların genetik yapısında meydana gelen değişime mutasyon denir.

4. Baskın alelle birlikte olduğunda fenotipte etkisini alele çekinik alel adı verilir.

5. Bir canlı veya hücrenin genetik kopyasının oluşturulmasına klonlama denir.

6. Aynı türe ait canlılar arasındaki farklılık varyasyon olarak adlandırılır.

7. Bir canlının DNA’sındaki genin başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı denir.


B. Aşağıdaki bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan bir çaprazlama verilmiştir. 

Çaprazlama sonucu 1. kuşakta oluşabilecek bezelyelerin genotip ve fenotip oranını gösteren grafikleri aşağıdaki boşluklara çizelim. (Bezelyelerde mor çiçek rengi aleli (M) beyaz çiçek rengi aleline (m) baskındır.)


Cevap :

“8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları”


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Aşağıdaki görselde hayvan hücresinde bulunan kalıtsal yapılardan bazıları numaralanarak gösterilmiştir. Buna göre,

I. 1 ile kromozom gösterilmiştir.
II. 2 ile gösterilen yapı çift zincirlidir.
III. 3 ile gösterilen yapı DNA ve özel proteinlerden oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : B


2. Aşağıdaki görselde bir DNA molekülünde eşleme sırasında oluşan hatalar numaralanarak gösterilmiştir. Buna göre hangi hatalar onarılamaz?


A) Yalnız 2
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

Cevap : A


3. Aşağıdaki görselde DNA’nın yapısındaki nükleotidler temsilî olarak gösterilmiştir. Bu görselden hareketle bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?


A) DNA’nın yapısında dört çeşit nükleotit vardır.
B) Fosfat ve deoksiriboz şekeri tüm nükleotidlerde ortaktır.
C) DNA’da adenin karşısına timin nükleotidi gelir.
D) Timin bazı, fosfat ve şeker bir araya gelerek timin nükleotidini meydana getirir.

Cevap : C


4. DNA’nın kendini eşlemesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşir?


A) Birbirine eş nükleotid dizilimine sahip iki DNA molekülü oluşur.
B) Karşılıklı gelen nükleotidler arasında bağlar oluşur.
C) DNA belirli bölgelerinden bir fermuar gibi açılır.
D) Açılan uçlara, sitoplazmada serbest hâlde bulunan uygun tamamlayıcı nükleotidler gelir.

Cevap : C


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları


5. Bezelyelerde sarı tohum rengi aleli, yeşil tohum rengi aleline baskındır. Aşağıda tohum renkleri verilen bezelyeler çaprazlanıyor. Buna göre çaprazlama sonucunda;

I. saf döl baskın,
II. melez döl,
III. saf döl çekinik

genotiplerine sahip tohumlardan hangileri oluşabilir?


A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : D


6. Bezelyelerde yuvarlak tohum şekli aleli (D) buruşuk tohum şekli aleline (d) baskındır. Bezelyelerde tohum şekli ile ilgili yapılan bir çaprazlama sonucunda 1. kuşakta oluşabilecek bezelyelerin genotip oranı grafikte verilmiştir.

Buna göre çaprazlamaları yapılan bireylerin genotipleri hangisinde doğru verilmiştir?


A) Dd X Dd
B) DD X dd
C) DD X Dd
D) Dd X dd

Cevap : A


7. Bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinde I. kuşakta üç farklı genotipte birey oluşabilir?


Cevap : B


8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Dişi bireylerde bir çeşit eşey kromozomu bulunur.
B) Babadan yavruya X veya Y kromozomu geçebilir.
C) Doğacak çocuğun cinsiyetini anneden gelen eşey kromozomu belirler.
D) Doğacak çocuğun kız olma ihtimali % 50’dir.

Cevap : C


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları


9. Bezelyelerde boy uzunluğu ile ilgili yapılan çaprazlama ve 1. kuşakta oluşabilecek bireylerin genotip ve fenotipi aşağıda verilmiştir. Yapılan çaprazlamaya göre,

I. K ve M bitkilerinin genotipi aynıdır.
II. L bitkisi saf döldür.
III. K bitkisi melez döldür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : A


10. I. Bazı yılanların çift başlı olması
II. Karahindiba bitkilerinin dağda yetişenlerinin kısa, ovada yetişenlerinin uzun boylu olması
III. Van kedilerinin birbirinden farklı göz rengine sahip olması

Numaralanmış ifadelerden hangileri mutasyona örnektir?


A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : B


11. Modifikasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Modifikasyonlar kalıtsal değildir.
B) Çuha bitkisinin sıcaklığa bağlı olarak farklı renkte çiçek açması modifikasyona örnektir.
C) Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
D) Modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski hâline dönebilir.

Cevap : C


12. Aşağıdaki görselde bukalemunun bulunduğu ortamda yaşama şansını artıran özelliklerden bazıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) 1 ile gösterilen özellik ortamda fark edilmesini engeller.
B) 2 ile gösterilen özellik avcılarından korunmasını sağlar.
C) 3 ile gösterilen özellik etrafındaki varlıkları görmesini sağlar.
D) 4 ile gösterilen özellik ağaçta hareket etmesine ve dengede kalmasına yardımcı olur.

Cevap : B


13.
I. Meyveli yoğurt
II. Raf ömrü uzatılmış gıdalar
III. Enzim içeren deterjanlar

Numaralanmış olarak verilenlerden hangileri biyoteknolojik yöntemler ile elde edilmiş ürünlerdendir?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap : D 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version