Ana Sayfa > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 99-100 ATA Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular691
Cevaplar0

Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Bölüm Sonu Soruları Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 99, 100, 101


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 1. Bölüm Sonu Soruları Metni Etkinlik Cevapları


“8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 99-100 ATA Yayıncılık”


8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 99-100


A. Özdeş cisimler kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Düzeneklerle ilgili olarak aşağıda verilen soruların cevaplarını yazalım. 


• Katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığının araştırıldığı bir deneyde hangi düzeneklerin yere yaptığı katı basınçları karşılaştırılmalıdır?


Cevap :

  • I ve II. düzenekler

• Katı basıncının ağırlıkla ilişkisinin araştırıldığı bir deneyde hangi düzeneklerin yere yaptığı katı basınçları karşılaştırılmalıdır?


Cevap :

  • I ve III. düzenekler

B. Ecrin, sıvı basıncının sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırmak için bir deney yapacaktır. Buna göre Ecrin, aşağıda verilen K, L, M ve N sıvılarının bulunduğu özdeş kaplardan hangilerini kullanmalıdır? Yazınız


Cevap :

  • K ve N düzenekleri seçilmelidir.

C. Aşağıda verilenlerden hangisi Pascal prenbine göre çalışır? İşaretleyelim. 


Cevap :

a. Kar ayakkabısı

(✓) b. İtfaiye merdiveni

(✓)  c. Berber koltuğu

(✓)  ç. Hidrolik lift


8. Sınıf Fen Bilimleri ATA Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 


1. Aşağıda numaralanarak verilmiş olan düzenekler özdeş cisimler kullanılarak oluşturulmuştur.

Buna göre I, II ve III. düzeneklerin yere yaptıkları basınçların büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


A) I – II – III
B) II – III – I
C) III – I – II
D) I – III – II

Cevap : A


2. Özdeş kapların içine eşit seviyede olacak şekilde sıvılar doldurulup K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları ölçülüyor.

Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğuna göre K, L ve M noktalarına etki eden sıvı basınçlarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğrudur?


Cevap : C


3. Emrah resimdeki A, B ve C noktalarındaki açık hava basıncını ölçüyor. Buna göre Emrah A, B ve C noktalarındaki açık hava basınçlarını büyükten küçüğe hangisindeki gibi sıralarsa doğru olur?


A) B = C > A
B) A > B > C
C) C > A > B
D) B > A > C

Cevap : D


4. Hipotez: Cismin yere temas eden yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalır. Gürkan verilen hipotezi ispatlamak için yapacağı deneyde, I. düzenekle birlikte aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır? (G: ağırlık, S: yere temas eden yüzey alanı)


Cevap : C 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version