Ana Sayfa > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 106-107-108 MEB Yayınları

İnkılap Tarihi Öğretmeni
Çavuş
Konular130
Cevaplar0

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Başkomutanlık Yasası ve Tekâlif i Milliye Emirleri Metni Cevapları Sayfa 106, 107, 108


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Başkomutanlık Yasası ve Tekâlif i Milliye Emirleri Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 106-107-108


 Soru : Savaşlardan söz edilirken sıklıkla kullanılan “cephe”, “cephe gerisi”, “topyekün savaş”, “mühimmat” ve “lojistik” kavramlarını araştırınız.


Cevap :

Cephe = Üzerinde savaşın sürmekte olduğu bölge anlamına gelmektedir.

Cephe gerisi = Savaş alanının gerisinde kalan yerler anlamına gelmektedir.

Topyekün savaş = Topyekûn savaş, bir milletin bütün kaynaklarını seferber ederek başka bir millete kesin olarak iradesini kabul ettirebilmek amacıyla, onun askerî gücünü yok etmek için savaşmasıdır.

Mühimmat = Savaş gereçleri, cephane anlamına gelmektedir.

Lojistik = Askerlik bilgisinin, savaş sırasında ya da askeri bir yürüyüşte ordunun yiyecek içecek sağlama, sağlık ve haberleşme hizmetleri, yol koşulları vb. yönlerinden en etkili durumda bulundurulması amacını güden çalışmaları bir araya getiren bölümü anlamına gelmektedir.


 Soru : Mustafa Kemal, hangi nedenlerle meclise ait yetkilerin kendisine verilmesini istemiştir? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal, hangi nedenlerle meclise ait yetkilerin kendisine verilmesini istemiştir? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk ordunun kötü bir durumda olduğunu çok iyi bir şekilde biliyordur.

Buna rağmen orduya olan inancını yitirmek istemediği için meclise ait yetkilerin kendisine verilmesini istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi MEB Yayınları Kitabı Sayfa 108 Cevapları


“8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 106-107-108 MEB Yayınları”


Sakarya Savaşı sona erdiğinde toplanan malzemenin bir bölümü cephe gerisindeki menzil hatlarında depolanmıştı. Bir diğer bölümü cepheye ulaştırılmak üzere yola çıkarılmış ve bir başka bölümü ise Tekâlif-i Millîye komisyonlarının elinde bulunmaktaydı. Toplanan malzemelerin cepheye ulaştırılması zaman almaktaydı. (Serpil Sürmeli, Millî Mücadele’de Tekâlif-i Millîye Emirleri, s.92-165) (Derlenmiştir.

 Soru : Aşağıdaki soruları tabloya ve metne göre cevaplayınız.


1- Yukarıdaki tabloda toplanan kıyafetlerin maddi değeri neden yazılmıştır? Yazınız.


Cevap :

Tekâlif-i Millîye Emirleri ile toplanan kıyafetlerin bir borç değil devletin kendini topladıktan sonra ödemesi gereken bir borç olduğunu kayıt altına almıştır. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra borçlar devlet tarafından geri ödenmiştir.


2- Tekâlif-i Millîye Emirleri sonucu toplanan malzeme daha çok hangi savaş sırasında kullanılmıştır? Yazınız.


Cevap :

Tekâlif-i Millîye Emirleri sonucu toplanan malzeme daha çok Sakarya Meydan Muharebesi sırasında kullanılmıştır. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version