Ana Sayfa > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 19-20 MEB Yayınları

İnkılap Tarihi Öğretmeni
Çavuş
Konular130
Cevaplar0

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Selânik ve Mustafa Kemal Metni Cevapları Sayfa 19, 20


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Selânik ve Mustafa Kemal Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 19-20


Soru : Doğup büyüdüğümüz yer, yaşamımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Doğup büyüdüğümüz yer, yaşamımızı nasıl etkiler? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Doğup büyüdüğümüz yer bizim kişiliğimizi de etkileyebilir. Doğup büyüdüğümüz yer bizim örf ve adetlerimizi de etkiler. Doğup büyüdüğümüz yer bizim davranışlarımızı ve tavrımızı da etkiler.


8. Sınıf İnkılap Tarihi MEB Yayınları Kitabı Sayfa 20 Cevapları


1- Selânik’te ulaşımın gelişmiş olması, şehre neler kazandırmıştır? Söyleyiniz.


Kısa Cevap : “Selânik’te ulaşımın gelişmiş olması, şehre neler kazandırmıştır? Söyleyiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Selânik’te ulaşımın gelişmiş olması ülkenin ticaretinin gelişmesine büyük bir katkı sağlamaktadır. Selânik’te ulaşımın gelişmiş olması ülkenin farklı kültürlerin karşıya karşıya gelmesine de katkı sağlamıştır. Kısacası Selânik’te ulaşımın gelişmiş olması ülkenin bir çok gücüne katkı sağlamıştır.


2- Selânik şehrinde geçmişten günümüze nelerin değiştiğini görsellere bakarak açıklayınız. (Görsel 1.10, 1.11)


“8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 19-20 MEB Yayınları”


Cevap :

Selanik eski zamanlarda dağlık ve ormanlık bir yerdi. Daha sonra bu değişmeye başladı ve daha da çok modern bir yer olmaya devam etti.

Selânik eski zamanlarda ova, dağlık yerler ve ormanlık yerlere sahipken zamanın geçmesiyle beraber bazı değişikler meydana geldi. Selânik’te zaman geçtikçe daha da çok apartman ve bina yapılmaya başladı.


“…Selânik, dağ eteklerinden yukarıya doğru tırmanan, büyük, durgun körfezinin sularına yayılan ve çevresindeki Roma, Bizans ve Türk surlarının sınırlarını çoktan aşmış, çağdaş Batı ölçütlerindeki rıhtım ve bulvarları
boyunca iyice gelişmiş bir kent görünümündeydi. Yıkık istihkâmlarının üzerindeki karmaşık çatıların arasından minareler ve çan kuleleri yükselirdi…

Kent, 1889’da Sırbistan ve Viyana üzerinden demir yoluyla Avrupa’ya bağlanmıştır. Diğer bir demir yolu hattı da kenti, Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya ve İstanbul’a bağlamaktaydı. Kentin elektrik ağı 1889’da kurulmuştur. Bu süreçte dokuma fabrikalarında pamuklu ve yünlü kumaş üretilmiş, yabancıların kontrolündeki Düyûn-ı Umûmiye İdaresinin bir bölümü olan ve reji olarak bilinen devlet tekelinin himayesinde önemli ölçüde tütün ihraç edilmiştir.

XIX. yüzyılın son kırk yılında, Selânik’in nüfusu yetmiş binden yüz binin üzerine çıkmıştır. Bu süreçte Teselya’dan ve diğer yerlerden gelen göçmenler kentin Müslüman nüfusunu artırmıştır.”

(T. Faik Ertan, “Çoklu Zekâ Kuramı ve Askeri Okul Hayatının Atatürk’ün Liderliğine Etkileri”, s. 8-9)(Düzenlenmiştir.)


Soru : Yukarıdaki metne göre soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1-Selânik’in göç alma nedenleri nelerdir? 


Cevap :

Selânik hem bir çok kültür ve insan barındırdığı için ve ticareti gelişmiş düzeyde olduğu için göç almıştır.


2-Selânik’teki inanç özgürlüğü konusunda düşünceleriniz nelerdir? 


Cevap :

Selânik’te yaşayan insanlar bir çok inanca sahiptirler. Selânik’te yaşayan insanlar birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır. Selânik’te inanç özgürlüğü bulunmaktadır.


3-Avrupa’daki yeniliklerin Selânik’e kısa bir sürede ulaşmasının nedenleri nelerdir?


Cevap :

Avrupa’daki yenilikler kısa bir sürede Selânik’e ulaşmıştır. Bunun sebebi ise Selânik coğrafi alan olarak gelişmiş bir şehirdir.


4-Selânik’te başlıca hangi ekonomik faaliyetler görülmektedir? 


Cevap :

Selânik’te başlıca  ekonomik faaliyetler pamuklu yünlü kumaş ve tütündür. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version