Ana Sayfa > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı > 8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30-31 MEB Yayınları

İnkılap Tarihi Öğretmeni
Çavuş
Konular130
Cevaplar0

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Balkan Savaşları ve Sofya Metni Cevapları Sayfa 29, 30, 31


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Balkan Savaşları ve Sofya Metni Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30-31


Soru : Trablusgarp, günümüzde hangi ülkedir? Araştırınız.


Kısa Cevap : “Trablusgarp, günümüzde hangi ülkedir? Araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Trablusgarp, Libya’nın sınırlarında bulunmaktadır.

Bulunan enerjiler sayesinde Avrupalıların gözdesi haline gelmiştir.

Uzun süre Osmanlı topraklarının arasında olduktan sonra İtalya’ya verilmiştir.

Trablusgarp Libya’nın en kalabalık şehri olarak bilinmektedir.


1- Mustafa Kemal’in gönüllü olarak Trablusgarp’a gidip İtalyanlara karşı savaşması onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Söyleyiniz.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in gönüllü olarak Trablusgarp’a gidip İtalyanlara karşı savaşması onun hangi kişilik özelliğini yansıtır? Söyleyiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal başarılı ve azimli bir öğrenciydi.

İtalyanların Trablusgarp’ı işgal etmesi üzerine Mustafa Kemal Atatürk Enver Paşa ile gönüllü olarak Savaşa gitmiştir.

Bunun sonucunda ise başarılı olmuşlardır ve örgütlemişlerdir.


2- Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’taki çalışmaları ona hangi alanlarda tecrübe kazandırmıştır? Söyleyiniz.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal’in Derne ve Tobruk’taki çalışmaları ona hangi alanlarda tecrübe kazandırmıştır? Söyleyiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal Trablusgarp’ta kıdemli yüzbaşı olarak görev yapmaktadır.

Tobrukta önemli çalışmalar gerçekleştirip, başarılar ortaya koymuştur.

Balkan savaşlarının kötü son bulmasından sonra bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi MEB Yayınları Kitabı Sayfa 30 Cevapları


Ne suyun bizimdir, artık, ne selin
Kıyını el aldı adalar elin…
Toprağa belenmiş kınalı gelin,
“Vay benim gelinlik kınam!” der,
ağlar!
Gider Mustafa Paşa’m,“Tuna’m!”
der, ağlar!
Arif Nihat Asya, 1964
(Mehmet Güneş, “Rumeli’nin
Kaybının Türk Şiirindeki Akisleri”
s. 196)


Soru : Şiirde hangi bölgenin kaybedilmesi konu edilmiştir? Söyleyiniz.


Cevap : Şiirde Batı Trakya Bölgesinin kaybedilmesi konu edilmektedir.


Soru : Aşağıdaki tablolarda I. ve II. Balkan Savaşı’na katılan bazı devletler yer almaktadır. Buna göre tablolardaki boşlukları doldurunuz ve soruları cevaplayınız.


Cevap :

“8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sayfa 29-30-31 MEB Yayınları”


1- I. Balkan Savaşı’na katılmadığı halde II. Balkan Savaşı’na katılan devlet hangisidir? Yazınız.


Cevap :

1. Balkan Savaşına katılmadığı halde 2. Balkan Savaşına katılan devlet Romanya Devletidir.


2- II. Balkan Savaşı’nda, Balkan devletleri niçin Bulgaristan’a karşı savaş açmışlardır? Yazınız.


Cevap :

Bulgaristan’ın daha fazla toprak alması ve Osmanlı Devletinin tekrar Balkanlardaki toprakları geri alma isteği sonucunda  Bulgaristan’a karşı  savaş açmışlardır.


3- Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında yenilmesi ve bu bölgeyi kaybetmesi Balkanlarda yaşayan Türkleri nasıl etkilemiştir? Yazınız.


Cevap :

Balkan Savaşları Rusya ülkesinin Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtmasıyla başlamıştır. Bu dönemde Trablusgarp savaşıyla meşgul olan Osmanlı Devletine 1912 de savaş açtı. Osmanlı savaşta yenilmiştir.

Bunun sonunda Türkler Balkanları terk edip Osmanlı topraklarına sığınmışlardır. Bunun sonucunda Türk azınlığı sorunu ortaya çıkmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi MEB Yayınları Kitabı Sayfa 31 Cevapları


 Soru : Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız. Araştırmanın sonuçlarını birkaç cümleyle defterinize yazınız.


Kısa Cevap : “Balkan Savaşları yıllarındaki Türklerin sorunlarıyla günümüzde Balkanlarda yaşayan Türklerin sorunlarını karşılaştıran bir araştırma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Balkanlarda Birinci Murat Döneminde İskân hareketleri yaparak göç etmişlerdir.

1. Dünya Savaşından sonra Türkler göç etmek zorunda kalmıştır.

Bulgaristan ve Yunanlar Türklere nefrette bulunmuştur.

Camiler yakılmıştır.


Soru : Mustafa Kemal, Sofya’daki görevi sırasında askeri tecrübesinin yanı sıra hangi alanda kendini geliştirmiştir? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Mustafa Kemal, Sofya’daki görevi sırasında askeri tecrübesinin yanı sıra hangi alanda kendini geliştirmiştir? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mustafa Kemal Atatürk istenilen bilgileri İstanbul’a göndermeyi başarıyla gerçekleştirmiştir.

1924’te Yunanistan’a karşı Bulgaristan’a bir antlaşma yapılmasını sağlamıştır. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version