Ana Sayfa > 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 113-114-115-116 Ferman Yayıncılık

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

8. Sınıf Türkçe Kitabı Atasözleri Üzerine Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 113, 114, 115, 116


8. Sınıf Türkçe Kitabı Atasözleri Üzerine Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 113-114-115-116


HAZIRLIK ÇALIŞMASI


Soru : “El el ile, değirmen yel ile” atasözünden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.


Cevap :

El el ile, değirmen yel ile “atasözünden insanların birbirlerine yardım etmeden başarıya ulaşamayacaklarını ve yardımı çok gerekli olduğunu anlıyorum.


1. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

Kelime/Kelime Grubu : gözlem

Sözlük Anlamı: Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi; müşahede
Tahminî Anlamı : dikkatle bakmak, incelemek
Cümlem : Yapılan gözlemler sonucu olay karara bağlanacak.

Kelime/Kelime Grubu : yargı

Sözlük Anlamı: Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi; hüküm
Tahminî Anlamı : hüküm
Cümlem : Yargı karşısına çıkacak olan suçlular getiriliyor.

Kelime/Kelime Grubu : öğüt

Sözlük Anlamı: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz; mevize, nasihat
Tahminî Anlamı : nasihat
Cümlem : Annemin verdiği birbirinden değerli öğütler hala kulağımdadır.

Kelime/Kelime Grubu : biçim

Sözlük Anlamı: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü; hat, şekil, eşkâl, model
Tahminî Anlamı : şekil
Cümlem : Bu biçimden daha farklı modellerin var mı?

Kelime/Kelime Grubu : kalıplaşmak

Sözlük Anlamı: Belli bir biçim almak, durumunu sürdürmek, belli bir durumun dışına çıkmamak.
Tahminî Anlamı : belirli bir şekil almak
Cümlem : Bazı insanların düşünceleri kalıplaşmıştır ,onları değiştiremezsin.

Kelime/Kelime Grubu : eş anlamlı

Sözlük Anlamı: Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler); anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim
Tahminî Anlamı : anlama aynı olan kelimeler
Cümlem :

Bugün okulda eş anlamlı kelimeleri öğrendik.

Kelime/Kelime Grubu : kalıp

Sözlük Anlamı: Zaman içinde değişiklik göstermeyen, her zaman için aynı olan, belirli davranış biçimleri bütünü
Tahminî Anlamı : belirli bir şekil
Cümlem :

Bazı insanların düşünceleri hep kalıp gibi birbirine benzer.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.


1. Atasözünün sözlük anlamı nedir?


Cevap :

Atasözünü sözlük anlamı ataların uzun deneme, gözlemlerine dayanan yargılarını genel Kural, bir gece düşünme ya da öğüt alarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan kısa özlü ve kamuca benimsenmiş olan sözlerdir.


2. Deyimlerle atasözlerinin ortak özelliği nedir?


Cevap :

Deyimlerle atasözlerinin ortak özelliği ikisinin de kalıplaşmış olmasıdır.


3. Atasözlerinin söz dizimi neden değiştirilemez?


Cevap :

Atasözlerinin söz dizimi değiştirilirse özelliğini getirip özgün anlatım kalıbı yok olacağından değiştirilemez.


4. Atasözleri nasıl ortaya çıkmış?


Cevap :

Atasözleri ilk önce tek kişi tarafından ortaya atılmış daha sonra insanların onu benimsemesi, kullanması ve kullanırken de değişiklikler yapması ile zamanla kalıplaşmış, ortaya çıkmıştır.


5. Metinde bu zamana kadar duymadığınız atasözleri var mı? Açıklayınız.


Cevap :

Metinde geçen”acıklı başta akıl olmaz” atasözünü daha önce duymamıştım.


3. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.


Cevap :

Metnin Konusu : atasözlerinin ne olduğu, ortaya çıkışı, anlamı ve kalıplaşması.

Metnin Ana Fikri : atasözlerinin önemi


4. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki formda verilen ölçütlerden doğru olanlar için “Evet”, yanlış olanlar için “Hayır” yazan kutuyu işaretleyiniz. Formu doldurduktan sonra dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi yazınız


Cevap :

Yazar, metne kişisel düşüncelerini katmıştır. HAYIR
Dinlediğim metin, bilgilendirici türde bir metindir. EVET
Yazar; yer, zaman ve şahıs ögelerine yer vermemiştir. EVET
Neden-sonuç, amaç-sonuç ve benzetme cümlelerine yer vermiştir. EVET
Sade ve anlaşılır cümlelere yer vermiştir. EVET


Cevap :

Metinle İlgili Görüşlerim :

Bence metin gayet akıcı ve anlaşılırdır. Hem bilgi vermiş, hem de sıkmadan güzel bir üslup ile anlatılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Metni dinlerken not ettiğiniz atasözlerinin anlamını TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’den bularak aşağıya yazınız.


Cevap :

Atasözü : Acıklı başta akıl olmaz
Anlamı :
“büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler” anlamında kullanılan bir söz.
Atasözü : Acından kimse ölmemiş.
Anlamı : “kişi yoksul olabilir, işsiz ve parasız kalabilir ama aç kalamaz, mutlaka bir geçim yolu bulur” anlamında kullanılan bir söz.

Atasözü : Bir ağaçta Gül de biter, dikende.
Anlamı : yi ve kötü şeylerin bir arada bulunabileceğini, her durumda ve yerde her şeyin mükemmel olamayacağını ifade eder.

Atasözü : Fazla mal göz çıkarmaz.
Anlamı :”ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka bir gün gelir lazım olur” anlamında kullanılan bir söz.

Atasözü : Bakmakla usta olunsa kediler kasap olurdu
Anlamı : “yapmadan yalnızca nasıl yapıldığına bakarak hiçbir şey öğrenilemez” anlamında kullanılan bir söz.

Atasözü : Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır
Anlamı : “ortaya atılan bir söz çok çabuk yayılır” anlamında kullanılan bir söz.

Atasözü : Baba koruk yer oğlunun dişi kamaşır
Anlamı : babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını oğul çeker.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerin yüklemi sondaysa cümlenin yanına “kurallı cümle”, başta ya da ortadaysa “devrik cümle” yazınız. Yüklemi olmayana ise “eksiltili cümle” yazınız.


Cevap :

Birkaç sözcükle kurulu olanlar olduğu gibi uzun bir cümle biçiminde olanlar da vardır. Kurallı Cümle
Acından ölmemiş kimse. Devrik Cümle
Görüldüğü üzere bu durumlarda genellikle eş anlamlılar ya da yakın anlamlılar kullanılmaktadır. Kurallı Cümle
Gün eksilmesin penceremden. Devrik Cümle
Ayrıca kimi atasözümüzün bölgelere göre değişik biçimler aldığı da olur. Kurallı Cümle
Üstünde yıllanmış bir ceket, altında ise yamalı bir pantalon… Eksiltili Cümle


Soru : Yukarıda yaptığınız çalışmadan yararlanarak kurallı, devrik ve eksiltili cümleler arasındaki farkları söyleyiniz.


Cevap :

Türkçede devrik cümleler, yüklemi cümle sonunda olmayan cümlelerdir. Kurallı cümlelerin yüklemi olması gerektiği gibi sondadır. Eksiltili cümlelerde yüklem yoktur.


7. ETKİNLİK


Soru : Sınıfınızda “Keskin sirke küpüne zarar.” atasözünün anlamıyla ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ikna etme stratejisini uygulayınız. Fikirlerinizin arkadaşlarınız tarafından kabul edilmesini sağlamak için fikirlerinizi destekleyen kaynaklardan, güvenilir delillerden ve verilerden yararlanınız.


Kısa Cevap :

Ne demiş atalarımız “Keskin sirke küpüne zarar verir.”

Bu atasözü aşırı sert , Karaca ve agresif yapılan tavırlar sadece başkalarına değil aynı zamanda o tavrı sergileyen insanlara da zarar verdiğini ifade etmek için kullanılır.

Ne yapacağı belli olmayan , öfkesini ve davranışlarını kontrol edemeyen sinirli insanlar hem hastalıklar bulma hem de yaptıkları hatalar sonucunda yanındaki insanları kaybedip suç işleme gibi birçok sıkıntılı duruma düşebilirler.

İşte bu yüzden Keskin sirke yani sivri hareketler ve sert bir dil kişiye de zarar verir.

Uzun Cevap :

Keskin sirke küpüne zarar verir

İnsanlar kendi yapısı itibariyle toplumlar içerisinde Yaşar ve hayatlarını sürdürebilmek için farklı dallarda birçok insana ihtiyaç duyarlar.

Ailemiz bir gün arkadaşlarımız, iş hayatımız veya okul hayatımız, dışarıda alışveriş yaptığımız esnadaki insanlar gibi hayatımıza birçok insan girer ve çıkar.

Bu atasözümüz fevri yani ani davranıp sağlıklı karar veremeyen insanların aldığı tepkiler sebebiyle her zaman zararlı çıkacaklarını ifade eder.

Öfkeli ve sert insanlar karşıdaki insanı kırıp zarar verse de asıl suçlamayı, insanların ona uzaklaşmasını ve öfke sebebiyle birçok hastalığı kendine çeker.

Keskin sirke küpüne zarar atasözü öfkenin sağlığa zararlı olduğunu ve sert davranan insanların en büyük zararların aslında kendinden olduğunu ifade eder.

Ayrıca bu atasözü kişileri uyarmakta hem sağlık için hem de sevdiklerimizin yanımızda rahatça durabilmesi için sakin olmanın önemini vurgulamaktadır.


8. ETKİNLİK


Soru : Bir şeyin, bir kişinin ya da bir olayın alaylı, insanı güldürecek ya da düşündürecek şekilde abartılı biçimde resmedilmesi karikatür olarak adlandırılır. Yandaki karikatürü inceleyiniz. Çizerin bu karikatürde ne anlatmak istediğini “duyulardan hareketle yazma” yöntemini kullanarak defterinize yazınız. Yazdığınız metni zenginleştirmek amacıyla atasözü, deyim ve özdeyişler kullanınız. Yazdığınız metni gözden geçirirken metindeki yazım ve noktalama hatalarıyla anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap :

Bence yanındaki karikatür söz’ün sahibinin kendisi olduğu ve sözün zararının söyleyene ait olduğunu ifade etmek istemiştir.

Laf ağızdan bir kere çıkar, söz adamın mihengidir , söz gülerdir atasözlerinde olduğu gibi söz insanı ortaya döker ve kalitesini belli eder.

Uzun Cevap :

Bence yanındaki karikatürde sözlerin ve düşüncelerin ne kadar güçlü ve kalıcı olabileceğini işaret edilmiştir.

Söylenen sözün insanlara ne kadar etkileyeceği ve geri dönüşünü kendine olduğunu ifade etmek istemiştir.

Ayrıca bir insan konuşması ve düşünceleri ile kendi kişiliğini ortaya koyar.

Hakaret eden insanın hakareti kendine döner ve bir insan ne konuşuyorsa karşılığını kendi konuşması gibi bulur.

Bir sene yumuşak konuşulduğunda karşıdaki insanda ona yumuşak davranır ve kötü konuştuğu zaman o da hakaret duyar.

Bu karikatür bana dilin söylediği bir söz, yerden fırlayan ok’a benzer ve atılan ok geri dönmez ,gibi atasözlerini el yarası geçer dil yarası baki kalır ve dile getirmek atasözlerini hatırlatmıştır. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version