Ana Sayfa > 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 MEB Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Atatürk ve Müzik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59


8. Sınıf Türkçe Kitabı Atatürk ve Müzik Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59


Hazırlık Çalışmaları


1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?


Kısa Cevap : “Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Ben resmi seçerdim çünkü resim yapmak zihnimde kurduğum birçok hayali sanki gerçekleştirmişim gibi hissettiriyor.

Gördüklerimi unutamam için bana yol sunuyor. İnsanlar birçok şey görür ama hani insan gördüklerinden duyduklarından hissettiklerinden farklı anlamlar çıkartırlar.

Sanat dalları bu gördüklerimizi farklı görüş şekillerinin yansıtma şeklidir Ben gördüklerimi kendimi gördüğüm gibi yansıtmak isterim kendi hayal dünyamı süsleyen birçok şeyi kalemin çizmesine izin vererek çizerdim.


2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?


Kısa Cevap : “Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk sanatın tanımı hakkında şöyle bir açıklama yapmıştır. “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözlü olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur” demiştir.

Aynı zamanda “Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felakete mahkumdur.” ifadelerini kullanmıştır. Bir milletin yaşadıkları sorunlar düşündükleri fikirler ancak sanatla var olurlar. Sana sanatçının mesajıdır.

Sanatçı anlatmak istediği fikri veya olayı sanatıyla imgesel bir anlatım sergiler. Sanatçı toplumda ezilen yok sayılan kişileri sorunlarını ortaya çıkararak onlara yeni bir yol sunar. Atatürk de bunun bildiği için sanatçı ve sanatçıya önem vermiştir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.


 • DAMGA VURMAK : İz bırakmak.
 • EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.
 • TASDİKLEMEK : Onaylamak.
 • İHTİMAM : Özen
 • FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.
 • AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.
 • MALUM : Bilinen, belli.
 • İŞTİRAK ETMEK : Katılmak.
 • NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.
 • NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.
 • ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.
 • İCRA ETMEK : Yapmak.

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları


2. ETKİNLİK


“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?


Kısa Cevap : “Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Musiki İnkılabı en büyük hedefi dünya çapında popüler bir müzik olmaktır. Klasik Türk müziğinin tüm dünyaca dinlenmesi ve sevilen bir müzik türü olmasını sağlamaktır.

Aynı zamanda Musiki inkılabı Türk halkının kendi müziğini sahiplenmesi ve ona sahip çıkması dinlemesine sağlamak için yapılmıştır.


2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?


Kısa Cevap : “Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Fransız düşünür Montesque Atatürk’ün müziğe ilgi duymasına sağlamıştır. Montesque Onun Kadınlarının Ruhu adlı kitabında müzikte yapılacak değişikliklerin ülkenin bile bütün seyrinde değişiklik yaratacağını söylemiştir.

Atatürk Montesque müzik ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiş ve çok akıllıca bulmuş. Bunu da kendisi kullanmak için çalışmalar başlatmıştır. Müziğin sadece insanın duygu ve düşüncelerini değil bir ülkeyi bile değiştirecek kadar güçlü olduğunu Atatürk anlamıştır.


3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?


Kısa Cevap : “Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk iyi bir müzik müzik zevkine sahip olmasında arkadaşlarının etkisi olmuştur. Çevresindeki kişilerin iyi bir müzik bilgisine sahip olması Atatürk onlarla bu konu hakkında konuşması ve bilgi alması sayesinde Atatürk’ün de iyi bir müzik bilgisi sahibi birisine dönüştürmüştür.

Atatürk müzik eğitimi almamıştır ama arkadaşlarının doğru seçerek müzik hakkında bilgi sahibi olmuştur. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’e örnek alıp arkadaşlarımızı iyi seçerek arkadaşlarımızdan bilgilerinden faydalanıp iyi yerlere gelebiliriz.


4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?


Kısa Cevap : “Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk’ün sevdiği türküler Yanık Ömer, Kırmızı gülün Ali var, sobalarında guru da meşe yanıyor Efem, Çökertmeden çıktım da Halil’im, Ata barı  Mızıka Çalındı Düğün mü sandım, Köroğlu solağı, Dağlar Dağlar Ali kimin kaşları kare, Sarı Zeybek, Havada Bulut Yok, kışlar Doldu Bugün, bayeti Taksim, Merhabadır.


5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.


Kısa Cevap : “Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Atatürk müzik inkılabının gerçekleştirmek için ve Türk sanat müziğinin dünya çapında tanınır bilinir ve sevilen bir müzik olması için büyük çaba sarf etmiştir. Atatürk bir ülkenin müzikle gelişebileceğini ve sanatın ülkenin gelişmesinde çok önemli rol oynadığını bilmektedir.

Atatürk müzik inkılabı yaparken aynı zamanda sahne sanatları ve operaya da önem vermiştir. Türk sanat müziğini geliştirerek çağa uygun bir şekilde dünyada bilinmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Aynı zamanda ülkemizdeki insanların kendi müzik türlerini unutmaması bilmesi, öğrenmesi ve üretmesi için çaba sarf etmiştir. Tabii ki Atatürk’ün bu çalışmaları sonuçsuz kalmamış 1934’te Ankara’da konservatuar açılmıştır.


6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?


Kısa Cevap : “Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Ben sanata gerekli önemi verilmesi için ilk önce sanatçıyı desteklerdim. Sanatçı ekonomik alanda desteklerdim. Sanatçı ekonomik alanda düşünmemesine kendini o yönlere değil de daha çok sanatına ve üretmeye vermesini sağlardım.

Sanatçı kendine ekonomik alanda rahat hissederse sanatına o kadar daha iyi yönelir. Ekonomik kaygılardan uzak bir sanatçı eserinden daha çok yönelir ve güzel esere meydana getirebilir. Sanatçıyı devlet tarafından desteklemek her sanatçının hakkıdır.


3. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.


“8. Sınıf Türkçe MEB  Yayınları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları”


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.


“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”


Cevap Bilime Verdiği Önem


“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.”


Cevap Millet Sevgisi


“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”


Cevap Eğitime Verdiği Önem


“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.”


Cevap Gençliğe Duyduğu Güven


“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.”


Cevap İleri Görüşlülüğü


“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”


Cevap Sanat Sevgisi


5. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.


Sunumun konusu nedir?


Cevap : Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalar.


Sunumun mesajı ne olacak?


Cevap : Toplumun dilinin onu gelişmesiyle orantılı olduğu.


Sunumu kimlere yapacaksınız?


Cevap : Öğretmenime ve sınıf arkadaşlarıma.


Sunumu nerede yapacaksınız?


Cevap : Sınıfımda yapacağım.


Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?


Cevap : Etkileşimli tahta, ses kayıt cihazı ve  fotoğraflar kullanacağım.


Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlanacaksınız?


Cevap : Kütüphanedeki kitaplardan ve internetten yararlanacağım.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.


“8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları”


7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.


haric-i kısmet ⇒ bölüm
kabiliyet-i taksim ⇒ bölünebilme
zarb ⇒ çarpı
mazrup⇒ çarpan
mazrubata tefrik ⇒ çarpanlara ayırma
muhit-i daire ⇒ çember
amudi ⇒ dikey
murabba ⇒ kare

b) “Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa  trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”


Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.


Cevap :

 • Perspektif ⇒ Bakış açısı
 • Objektif ⇒ Nesnel
 • Trend ⇒ Eğilim

Gelecek Derse Hazırlık


• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.


Kısa Cevap : “Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bekir Çavuş, Reşit Paşa vapuruna getirilen yaralılardan birisiydi ve savaşın ön cephelerinde bulunmuştu. Ayaklarından birisi kangren olan Bekir Çavuş vapurda hemen ameliyat edildi.

Kangreninin çok ilerlemiş olmasından dolayı, hayati riski vardı. Kangrenin yanında çok fazla kan kaybetmesi nedeni ile de yaşaması bir mucize olacaktı. Aynı günün gecesinde bir Alman hasta bakıcısı acele ile başhemşirenin yanına gitti. Ona Bekir Çavuş’un ameliyat olduğu halde yatağına yatmadığını ve sürekli dolaşmaya çalıştığını söyledi.

Başhemşire Bekir Çavuş’un yanına gittiğinde çavuşun çok fazla ateşi olduğunu fark etti. Ancak Bekir Çavuş “Emir geldi” diyor ve yatağına yatmak istemiyordu. Bulunduğu durumda bile çavuşun aklından geçen tek şey savaş ve komutanlarından gelmiş emirlerdi. Sabaha karşı Bekir Çavuş şehit oldu. Ağzından çıkan söz sözcükler ise “Emri yapamadım.” Oldu.


• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.


Kısa Cevap : “Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çanakkale Savaşı Osmanlı Devleti’nin çok zarf şartlar altında girdiği Balkan savaşlarında olan yenilgiden sonra askerlerin olumsuz duygular beslediği bir anda olmuştur. Çanakkale Savaşı’nda pek çok şehidimiz pek çok kaybımız pek çok gazimiz bulunmaktadır.

Yalnızca askerler değil milli halkın desteği çok büyüktür. Batı ülkelerin özellikle İngiltere’nin pis emellerine karşı büyük bir zaferdir. Çarlık Rusya’nın çöküşünü hızlandırmıştır. Aynı zamanda Anadolu toprakları ve boğazların Türkler hakimiyetinde kalmasını sağlamıştır. Atalarımızın verdiği bu onurlu mücadeleyi gururla anıyor ve onlara rahmet diliyoruz. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version