Ana Sayfa > 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Ferman Yayıncılık

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

8. Sınıf Türkçe Kitabı Son Kuşlar Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 75, 76, 77, 78


8. Sınıf Türkçe Kitabı Son Kuşlar Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 75-76-77-78


“8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Ferman Yayıncılık”


Soru : Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi anlatınız.


Kısa Cevap : “Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi anlatınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Hayvanların doğal ortamlarından uzaklaştırılması bence çok yanlış bir davranış. Tarih boyunca birçok hayvan farklı metotlarla evcilleştirilmiştir. Ancak hayvanlara bu çeşitli işkence yolları ile yapılmıştır.

Doğal ortamlarından ayrılan hayvanlar acı çekmişlerdir. Bir insanın hakkı ve istediği nasıl toplumda ve insanlar içerisinde yaşamaksa hayvanlarında hakkı olan kendi doğal ortamlarında yaşamaktır. Onlara bu stresi ve terbiye için eziyeti yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.


1. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız.

Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

Ada Kelimesi 

Kelime/Kelime Grubu : Kelime

Tahminim: Üç veya dört tarafı denizlerle kaplı alan

TDK Anlamı: Deniz veya göl suları ile çevrili kara parçası; cezire

Cümlem : Adalara tatil için bilet aldılar.


Koy Kelimesi 

Kelime/Kelime Grubu : Kelime

Tahminim:

TDK Anlamı: Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulmuş bölümü

Cümlem : Koy da yüzmek için planlar yaptılar.


Kır Kahvesi Kelimesi 

Kelime/Kelime Grubu : Kelime grubu

Tahminim:

TDK Anlamı: Kırda bulunan, çoğunlukla küçük kahve

Cümlem : Kır kahvesinde şenlikler düzenlendi.


Homurtu Kelimesi 

Kelime/Kelime Grubu : Kelime

Tahminim:

TDK Anlamı: Homurdanma sırasında çıkan sesin ad

Cümlem : Ormandan homurtu sesleri gelince korktular.


Hüviyet Kelimesi :

Kelime/Kelime Grubu : Kelime

Tahminim:

TDK Anlamı: Kimlik

Cümlem : Hüviyetini kaybedince başı belaya girdi.


Gedikli Kelimesi 

Kelime/Kelime Grubu : Kelime

Tahminim:

TDK Anlamı: 1.Gediği olan

2.Eskiden ordunun orta kademe eleman ihtiyacını karşılayan, terfi almaksızın aynı görevde çalışan, bilgi ve becerisi gelişmiş olan (kimse)

Cümlem : Gedikli kişiler sayesinde başarılı olan bir iş yeriydi.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.


1. Yazara göre kuşlar adaya niçin gelmiyorlarmış? 


Cevap :

Yazara göre kuşlar adaya uçakların güzergahı olduğu için gelmiyorlarmış.


2. İnsanlar sonbahara doğru kuşları nasıl avlıyorlarmış? 


Cevap :

İnsanlar sonbahara doğru kuşları çomak ve kafeslerle avlıyorlarmış. Adamlar kafesin içerisine çığırtkan koyar ve onu kurtarmaya gelen kuşları avlarlardı.


3. Çocuklar, yol kenarındaki yeşillikleri neden söküyorlarmış? 


Cevap :

Çocuklar, yol kenarındaki yeşillikleri Mühendis Ahmet Bey’in bahçesine ekmek için , kendilerine para verdiği için söküyorlarmış.


4. Konstantin Efendi’nin kişilik özelliklerini ve fiziksel özelliklerini belirtiniz. 


Cevap :

Konstantin Efendi’nin kişilik özelliklerini ve fiziksel özellikleri; kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri açınıp kapanan üstü kara benekli burnu, deriyi yırtmış fırlamış gibi saçları, kısa kısa yürümesi , kalın bir gülmesi.


5. Yazar “Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.” cümleleri ile ne anlatmak istiyor?


Cevap :

Yazar “Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak.” cümleleri ile kuşların tükeneceği böylece dengenin bozularak Dünya’ ya zarar vereceği anlatmak istiyor.


3. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.


Cevap :

Metnin Konusu : Göçmen kuşlar ve insanların onlara muamelesi

Metnin Ana Fikri  : Hayvanlara Saygı Duymak, Korumak


4. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metinde yazar hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların metnin hangi bölümünde geçtiğini aşağıya yazınız.


Cevap :

Betimleme: kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri açınıp kapanan üstü kara benekli burnu, deriyi yırtmış fırlamış gibi saçları, kısa kısa yürümesi , kalın bir gülmesi.

Benzetme: Ama, güz mevsiminde birden bire canavar kesilirdi.

Sayısal Verilerden Yararlanma: Bin tanesi 250 gram etmeyen sakaları

Açıklama :” Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Yada ben görmüyorum.


5. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metinde anlatılan olaylar tutarlı mıdır? Nedenleriyle birlikte aşağıya yazınız.


Cevap :

Dinlediğim metinde anlatılan olaylar tutarlıdır. Çünkü nedenler ardından sonuçlar anlatılmış, tedirginlikler dile getirilmiştir.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerin üzerinde yazan ögeyi bulunuz. Ögeyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.


Özne

• Bütün sesler kesilmiştir.

Cevap : “Bütün sesler” özne. Sorulan soru: Kesilen ne?


• Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır.

Cevap : Kahvecinin kendisi: özne. Sevimsiz bir adam kim: sorular soru


• Çocukları bu işe seferber eden de oydu.

Cevap : Çocuklara özne.


Yüklem

• Bizim pilavlıklar geldi.

Cevap : Geldi yüklem


• Senelerdir kuşlar gelmiyor.

Cevap : Gelmiyor yüklem.


• Bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş.

Cevap : Sökülmüş yüklem.


Dolaylı Tümleç

• Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyorlar.

Cevap : Soru: Nerede duruyorlar? Yeşilliklerin en güzel yerinde: dolaylı tümleç.


• Polislere haber verdim.

Cevap : Soru: Kime haber verdim. Dolaylı tümleç: polislere.


• Kuşlar pek yakından geçmiş.

Cevap : Soru: Nereden geçmiş? Dolaylı tümleç: Pek yakından.


Zarf Tümleci

• Güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi.

Cevap : Soru: Ne zaman canavar kesilirdi? Zarf tümleci: Güz mevsiminde


• Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarsın.

Cevap : Soru: Ne zaman koşarsın? Zarf tümleci: Sabahleyin.


• Kuşların üşüştüğü ağaca doğru yavaş yavaş yürürlerdi.

Cevap : Soru: Nasıl yürürlerdi? Zarf tümleci: yavaş yavaş.


Nesne

• Yeşilköy’e inecek yolcuları düşündüm.

Cevap : Soru: Neyi düşündüm? Nesne: Yeşilköy’e inecek yolcuları.


• Bu işin peşinde olduğunu biliyorum.

Cevap : Soru: Neyi biliyorum? Nesne. bu işin peşinde olduğunu.


• Çocuğun elindeki minik mavi kuşu hepimiz sevmiştik.

Cevap : Soru: Neyi sevmiştik? Nesne: çocuğun elindeki mavi minik kuşu.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : “Dinlediğiniz metindeki olaylar çevrenizde yaşanıyor olsaydı ne yapardınız?” sorusundan hareketle sınıfınızda bir konuşma yapınız. 

Konuşmanızda eleştirel konuşma stratejisini uygulayınız. Ayrıca konuşmanızda anlattığınız olayı olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, tarafsız bir bakış açısıyla değerlendirip bu olayla ilgili fikir ve çözüm yolları üretiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.


Cevap :

Dinlediğim metindeki olaylar çevremde yaşanıyor olsaydı hayvanları koruma derneğine haber vererek toplumu bilinçlendirmeye ve tepki oluşturmaya çalışırdım. Bu tepki sebebi ile belediye harekete geçmek zorunda kalırdı.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıya dinlediğiniz metinle aynı konuda olan hikâye edici bir metin yazınız.

Metni yazarken öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini kullanınız. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.


Cevap :

Bir zamanlar bu bölgede çok ama çok güzel, renkleri farklı farklı kuşlar yaşardı. Biz onları bahar aylarında ağaçlarda görürdük hep. Onların sesleri bize ninni gibi gelirdi.

Yine böyle kuşların konserini dinlediğimiz bir gün etraftan silah sesleri duymuştuk. Bir de bakmıştık ki mahallenin hiç sevilmeyen kişilerden Kötümser Okan elinde silahı bu kuşları avlıyordu.

Bu kuşları mahallenin kasabına satıp onlarla gazoz alıyormuş hep. Bütün gençler toplanıp ona karşı koyduk. Silahını elinden aldık. Ona her gün gazozunu biz vereceğiz diye anlaştık. Böylece kuşları kurtarmış olduk.


“8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 75-76-77-78 Ferman Yayıncılık” konusunu videolu bir şekilde izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
 

Our Score
Binbaşı
Türkçe dersindeki ödevlerimi rahat bir şekilde yapmak ve ödevlerimdeki birçok dersimi tekrar etmek amacıyla her zaman yukarıda bulunan bilgi ve cevaplardan faydalanıyorum çünkü Forum sınıf kitabı sitesi vermiş olduğu bilgi ve cevapları çok beğeniyorum buradaki bilgi ve cevaplar anlaşılır okunaklı bir öğrencinin işine yarayan detaylı anlaşılır cevapları var ve burada bulabiliyorum Sizler de Türkçe dersinde çalışkan bir öğrenci olmak istiyor ve metinlerin sorularını cevaplarken nasıl cevaplayacağınızı bilmiyorsanız ve bir kaynak yardımcı arıyorsanız muhakkak Forum sınıf kitabı sitesini sizlere tavsiye ediyorum.
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version