Ana Sayfa > 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Kitabı > 4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49 HECCE Yayıncılık

İnsan Hakları Öğretmeni
Teğmen
Konular363
Cevaplar0

4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Kanunlarla Eşitlik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48, 49


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Kanunlarla Eşitlik Metni Etkinlik


4. Sınıf İnsan Hakları Kitabı Sayfa 48-49


Hazırlanalım


Soru : “… Bir rüyam var. Gün gelecek, çocuklar derilerinin rengine göre değil, karakterlerine göre değerlendirildikleri bir ülkede yaşayacaklar.” Martin Luther King (Martin Luter King)’in bu sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.


Cevap :

Martin Luther King’ in bu sözünden çocukların ırk ve ter ayrımı yapılmaksızın insanlık değerlerine göre yaşayabildikleri bir topluma olan özlemini ve hayalini anlıyorum.


4. Sınıf İnsan Hakları HECCE Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları


Okuma Metni


Herkes İçin Eşitlik

Çok uzak bir ülkedeki insanlar eşit haklara sahip bir şekilde yaşıyormuş. Ülkede bir problem çıktığında yasalar devreye giriyor suç işleyenlere gerekli ceza ayrım gözetmeksizin uygulanıyormuş. Bir gün genç bir adam bir başkasının eşyasını izinsiz kullanmış. Bu eşyayı kullanırken onu bir çocuk ve babası görmüş. Genç adam, çocuğun babasına “Lütfen beni şikâyet etme. Daha çok gencim, önümde uzun bir hayat var. Ceza almak istemiyorum. Hatamı fark ettim. Özür dilerim. Ceza alırsam gelecekte başka problemlerle karşılaşabilirim” demiş.

Çocuğun babası gence acımış. Tam onu şikâyet etmekten vazgeçeceği sırada çocuk “Baba, bizim ülkemizde herkes eşittir. Eğer bir kişi bir suç işliyorsa cezasını herkes gibi çekmelidir. Onu şikâyet etmemen yasalar ve kurallara uygun olmaz.” diyerek babasını uyarmış. Çocuğun babası çocuğunun haklı olduğunu söylemiş. Genç adamın yasalar önünde herkes gibi eşit bir şekilde yargılanması için gerekli yerlere başvuru yapmış.


Soru : Aşağıdaki soruların yanıtlarını metinden hareketle defterinize yazınız.


1. Çocuğun babası gencin hatasını affetme ya da görmezden gelme konusunda yetkili olabilir mi?


Cevap :

Çocuğun babası gencin hatasını affetme ya da görmezden gelme konusunda yetkili değildir. Çünkü bu haksızlık kendisine değil bir başkasına yapılmıştır.


2. Başkalarına karşı işlenen suçları görmezden gelmek ya da hak kaybına uğrayan kişi adına onu affetmek uygun bir davranış mıdır?


Kısa Cevap :

Başkalarına karşı işlenen suçları görmezden gelmek ya da hak kaybına uğrayan kişi adına onu affetmek uygun bir davranış değildir.

Bu başkasının acısını önemsememek ve kendi başına gelmediği için rahat davranmaktır.

Bir insan ancak kendisine yapılan bir haksızlık veya kendisini ilgilendiren konularda affedici olabilir.

Uzun Cevap :

Başkalarına karşı işlenen suçları görmezden gelmek ya da hak kaybına uğrayan kişi adına onu affetmek çok yanlış ve çirkin bir davranıştır.

Bu resmen kendi çıkarları adına veya önemsememekten dolayı bir başkasının haksızlığa uğraması karşısında sessiz kalmak ve haksızlığa ve suça ortak olmaktır.

Her ne kadar bu kişi o suça ortak olmasa da ona susmakla haksızlığın devam etmesini ve bir insanın acı çekmesine sebep oluyor demektir.

Bu yüzden başkalarına karşı istenen suçlarda görmezden gelme şeklinde gibi affetme yapmamalı başkalarının haklarını kendi haklarımızı gibi savunmalıyız.

İnsanların sadece kendilerine yapılan haksızlıklar ve ve suçlar hakkında affedici olabileceklerini unutmamalı kendimize istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız.


3. Yasalar önünde genç yaşlı, kadın erkek demeden herkesin eşit olması neden önemlidir?


Kısa Cevap :

Yasaların önünde genç yaşlı , kadın erkek demeden herkesin eşi olması adaletin sağlanabilmesi ve gerçek eşitliği meydana gelebilmesi açısından önemlidir.

Uzun Cevap :

Yasaların önünde genç yaşlı, kadın erkek demeden herkesin eşli olması adaletli bir toplumun olması ve herkesin aynı güvende bir gül aynı huzurda yaşayabilmesi açısından önemlidir.

Kimseye haksızlık yapılmaması ve herkesin hakkını savunması buna bağlıdır.

Yasalar önünde herkesin eşit olması adaletin temelidir.

Ancak bu şekilde hiç kimse ayrımcılığa uğramadan hak ettiği şekilde hakkını savunabilir ve cezalandırılabilir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Bu etkinlik ile dünyadaki eşitsizliğin son bulması için düşünce üreteceğiz. “Dünyadaki her insanın eşit olması için neler yapılmalıdır?” konulu bir kompozisyonu defterinize yazınız. Yazdığınız kompozisyonu arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap :

Eşitlik eşit olma durumu olup yasalar karşısında siyasal, toplumsal haklar bakımından vatandaşlar arasında hiçbir ayrımın yapılmaması durumudur.

Eşitliği ütün dünyadaki insanlar hak etmektedir.

Huzur içerisinde yaşayabilmek ve bütün insanların haklarını kullanabilmeleri için dünyadaki her insanın eşit olması önemlidir.

Bunun için insanlar bilinçlenmeli, komisyonlar kurulmalı yeni kurallar oluşturulmalı ve haksızlık durumlarında mutlaka insanlar kendilerini ve başkalarının haklarını savunarak birlik olmalıdır.

Ancak bu şekilde beraber bilinçlenme ve dayanışma sayesinde eşitlik sağlanabilir ve dünya ortamı huzurlu bir hal alabilir.

Uzun Cevap :

Eşitlik hakları ve imtiyazlarını herkes için aynı olması durumudur.

Eşitlik için tarihler boyunca insanlar gerek sosyal gerek iktisadi gerek ekonomik ve gerek siyasi konularda büyük çabalar ve fedakarlıklar ödemişlerdir.

Eşitlik tüm insanların özgür ve eşit olarak doğduğu gerçeği ile tüm bireylerin aynı haklara sahip olduğunu kabul etmek demektir.

Dünya genelinde sağlanan bir eşitlik ve haksızlığın giderilmesi bizlerin de huzur ve güven içerisinde olmasına sebep olacaktır.

Bir yerde yapılan haksızlığa susmak ve göz ardı etmek eşitliğin zarar görmesine ve bunun sonucunda belki de aynı şeylerin de bizim başımıza geldiğinde hiç kimsenin savunmaması demek olacaktır.

Bunun için eşitlik konusunda bilinçlenmeli, gerekli çalışmalar yapmalı ve gerektiği zaman hepimiz tek vücut haline gelmeliyiz.

Bütün insanlar bilinçlenip haksızlıklara karşı birleştiği zaman hiç kimse onların önünde duramaz Ve bu güç karşısında herkesi eğilmek zorunda kalır.

Hepimiz insan olarak üzerimize düşen görevi burada üstlenmeli ve birlik olarak dünyadaki eşitliğin sağlanması için bilinçlenme, çalışma, yasaların konulmaya teşvik edilmesi gibi her alanda rol almalıyız.

Çünkü bu sayılanlar insan olmanın gereği ve gelecek nesillerin eşit ve huzurlu bir ortama doğması için vazifemizdir.


Bir Sonraki Derse Hazırlık


Soru : Eşitlik ve adaletle ilgili bir haber, hikâye veya görsel vb. bularak bir sonraki derse getiriniz. Getirdiğiniz materyalleri ders bitiminde inceleyiniz


Cevap :

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna bir yılda bin 107 başvuru

TİHEK İkinci Başkanı Mesut Kınalı: – “Kurumumuza geçen yıl bin 107 başvuru oldu. Bunların 598’i işkence ve kötü muamele, 371’i ayrımcılık, 78’i insan haklarının korunması ve 60’ı muhtelif konularda başvuru oldu. Bunların bir kısmını sonuçlandırıp karara bağladık” – “Özellikle ayrımcılık konularında bize başvuran vatandaşlarımızın ispat yükümlülüğü yok. Ayrımcılık yapıldığına dair ciddi emareler ve kuvvetli şüphe olduğuna kanaat getirdiğimizde şikayet edilen taraftan ayrımcılık yapılmadığına dair ispat istiyoruz. Bu, başvuru yapan kişinin lehine olan bir durumdur” yeniakit320 itti

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version