Ana Sayfa > 4. Sınıf Türkçe Kitabı > 4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 MEB Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


4. Sınıf Türkçe Kitabı Asım’ın Nesli Kitap Dostudur Metni Etkinlik Cevapları


4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25


1. Okumanın faydaları nelerdir?


Kısa Cevap : “Okumanın faydaları nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kitap okudukça konuşmamızın güzelliği artar. Daha tane tane daha anlaşılır konuşuruz. Aynı zamanda olayların farklı açılardan bakmayı sağlar. Kitapta okuduğumuz karakterleri daha iyi anlayabildiğimiz için insanlarla empati kurma özelliğimiz gelişir.

İnsanları anladıkça farklı bakış açılarını tanıdıkça daha iyi bir arkadaş oluruz. Kitapta birçok eski kültürü bakış açısını tanıdıkça çok kültürlü bir yapımız olur. Aynı zamanda hayal gücünüz artar her şey daha farklı görebiliriz.


2. Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz?


Kısa Cevap : “Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kitap okuma alışkanlığımızı geliştirmek için kendimize kitap okuyabileceğimiz dair bir hedef oluşturmalıyız. Günde yarım saat kitap okuyacağım veya günde bir saat kitap okuyacağım gibi hedefler koymalıyız.

Eğer kendimize kitap arkadaşı edinirsek kitap okumak için daha hevesli oluruz. Okuduğumuz kitabı arkadaşımızla tartışın olaylar ve karakterler hakkında konuşun. Eğer bunun için arkadaşımız yoksa YouTube’dan okuduğumuz kitap hakkında yorum yapan youtuberlardan video dinleyebilirsiniz. Dışarı çıktığımız zaman her zaman yanımızda bir kitap götürüp boş zamanlarımızda kitap okuyarak da kitap okuma alışkanlığımızı kazanabilirsiniz.

Kitap okuma alışkanlığı kazanmakta okuduğumuz kitabın türü ve anlaşılır düzeyi çok önemlidir. Anlaşılması bir güç kitabı okumak bizi zorlayacak ve hevesinizi kıracaktır. Okduğunuz kitabın türü de bize uygun olmayabilir. Kimisi roman sever kimisi şiir kimisi bilim kurgu.


ASIM’IN NESLİ KİTAP DOSTUDUR

Yemek içmek bedenin, okumak da beynin gıdasıdır. Okumak beyne canlılık kazandıran en etkili egzersizdir. (…)

Sağlam düşünmek, sağlıklı karar vermek, selim bir kalbe sahip olmak için okumalıyız. Neyi, ne zaman, nasıl okuyacağımızı bilmeli, kitapla bağımızı yakın tutmalıyız. (…)

Her okuma bir amaca yöneliktir. Okumanın amacı beyni düşünceye sevk etmektir. Anlamadan okunan kitap okunmamış sayılır. (…) İnsan anlayarak okumalıdır. Her metnin bir anlamı vardır. (…)

Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinde kelimeler gerçek anlamlarının dışında daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Bu yüzden sanat metinlerini anlayarak okumak öğretici metinlerden daha zordur.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları


Ancak bu metinler, insanların iç dünyalarını daha iyi tanıtır bize. (…) Okuyan insan dik durur, hakikati savunur. (…) Gerçekle yalanı ayırt eder. Okuyanı bilgisi, inancı ve aklı dışında kimse yönlendiremez. (…)

Âkif’in boşa geçirecek zamanı yoktu. O ya okurdu ya okuturdu; ya yürürdü ya da sizi de birlikte yürütürdü. (…) Âkif için cehalet bir tür hastalıktı. Toplum ancak okuyarak cehaletten uzaklaşabilirdi. Bu yüzden Âkif, gençlerin sistemli okumasını ve kendilerini yetiştirmelerini isterdi. (…) Âkif, kalkınmanın cehaletin yenilmesiyle mümkün olacağına inanırdı. İlkokul sıralarından başlayarak ilme, fenne ve sanata adım atılmasını isterdi. (…)

Genç dostum Asım, güneş dünya için neyse kitap da senin için odur. Kitaplar geçmişin birikimini günümüze taşır. Kitaplar asla vefasızlık etmez. (…) Okumak soylu bir davranıştır, sana da yakışan budur. (…) Sadece gözünle değil beynini ve gönlünü işin içine katarak oku. İşte o zaman yarınımız dünden daha güzel olacak, buna imanım, sana güvenim tamdır. Kitapla bağını asla koparma…

Aziz ERDOĞAN (Kısaltılmıştır.)


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.


Cevap :

Egzersiz Kelimesi

Tahminim : Sağlıklı olmak için yapılan spor.

Anlamı : Alıştırma

Cümlem : Bu sıcakta spor sahasında egzersiz yapıyordu.


Cehalet Kelimesi

Tahminim : Bir şey bilmemesine rağmen her şey bildiğini iddia eden kimse.

Anlamı : Bilmezlik, bilgisizlik, deneyimsizlik, toyluk.

Cümlem : Bunca cehalete rağmen hala kendisinin doğru bildiğini savunuyordu.


Kalkınma Kelimesi

Tahminim : Büyüme, gelişme.

Anlamı : Kalkınmak eylemi. Bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetişme durumu.

Cümlem : Ülkenin kalkınma projesi büyük bir hızla ilerliyordu.


Vefa Kelimesi

Tahminim : Yumuşak kalpli, şefkatli.

Anlamı : Sevgide bağlılık.

Cümlem : Bu yaptıklarından çok vefalı birisi olduğu belliydi.


Hakikat Kelimesi

Tahminim : Gerçek olan.

Anlamı : Bir işin doğrusu gerçek, gerçeklik.

Cümlem : Hakikati bulabilmek için uzun bir yolculuğa çıkmıştı.


2. ETKİNLİK


Soru : Soruları metne göre cevaplayınız.


1. Beynin gıdası nedir?


Cevap : Beynin gıdası okumaktır.


2. Okumanın amacı nedir?


Cevap : Okumanın amacı beyni düşünceye yönlendirmektir.


3. Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?


Cevap : Bu sanat metinleri öğretici metinlerden kıyasla içinde daha az bilgi içerir. İnsanın duygularını ve hayatının temel alan bu sanat eserleri daha çok insanları düşündür. Hayatlarında bir parça olmasını ve estetik haz vermeyi amaçlar. Öğretici metinlerde ise bilgi ağırlıklı olur. Okuması ve anlaması daha zordur.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : : Yazarın “okumaya” bakış açısını değerlendirmeye yönelik soruları cevaplayınız.


1. Yazar, bu metni kime yönelik olarak yazıyor? 


Cevap : Yazar bu metni okumayı önemsemeyenlere yazıyor.


2. Yazarın bu metni yazma amacı nedir? 


Cevap : Yazarım bu metni yazmada amacı okumayı önemsemeyen ve boş gören kişilere okumanın önemini anlatmak.


3. Metnin mesajı nedir? 


Cevap : Yarınların dünden daha güzel olması için okumaya önem vermeliyiz. Okuyarak kendimizi bilgilendirmeli ve yarınları daha güzel kurmalıyız.


4. Bu metinde anlatılanların günlük yaşamınızla ilişkisi nedir? 


Cevap : Netinde cehaletten bahsediliyor. Günümüzde yaşanan sorunların çoğu insanların cehaletinden kaynaklanıyor. Okuyarak cehaletimizden kurtulabiliriz. Okudukça cahil insanlar olmaktan kurtuluruz ve yarınları daha da güzel inşa ederiz.


4. ETKİNLİK


Soru : : Verilen bilgilere göre “Asım’ın Nesli Kitap Dostudur” metni ile “Kitabın Büyüsü” metnini tür bakımından karşılaştırınız.


Sanat değeri taşıyan, insanda güzel duygular uyandıran yazılara şiir denir. Şiirin her satırına dize (mısra) denir.

Toplumu bir konu üzerinde bilgilendirmeyi amaçlayan yazı türlerine bilgilendirici metin denir. 


Cevap :

ASIM’IN NESLİ KİTAP DOSTUDUR Tür : öğretici metin

KİTABIN BÜYÜSÜ Tür : şiir


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : a. Kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. 


Cevap :

  • anlam = mana
  • zor = güç
  • akıl =  us
  • hakikat =  gerçek
  • amaç =  maksat, gaye
  • cehalet =  cahillik
  • egzersiz =  alıştırma
  • zaman =  vakit
  • dünya =  yeryüzü, cihan

Soru : b. Kelimeleri farklı anlamlılarıyla cümle içinde kullanınız.


Cevap :

yan = Rafa koyduğu kitap yan duruyordu.

yan = Kalabalıklar arasında beni görünce hızlıca yanıma geldi.

yüz = Güneşin ışığı yüzüne yansıyordu.

yüz = Arkadaşları ile birlikte denizde yüzmeye gitti.


6. ETKİNLİK


Soru : Nokta işaretini uygun yerlerde kullanınız.


Cevap :

• Dr. Ahmet Bey çok kitap okur.

• Kitaplık 5. katta bulunuyor.

• Yarın 9.30 ‘da okuma etkinliği yapılacak.

• 20.02.2019 tarihinde kütüphane açılacak.


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Akıllı işaretleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Akıllı işaretler televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bir programın ne tür bir zararlı içerik taşıdığını ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirtmek için semboller kullanılır. www.rtuk.gov.tr


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 MEB Yayınları”


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Mehmet Âkif Ersoy hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : “Mehmet Âkif Ersoy hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Mehmet Akif Ersoy diğer adıyla Mehmet Ragif 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babasının ismi Mehmet Tahir Efendi. Annesinin ismi ise Emine Cemile hanımdır. Ragıf isminin söylenmesi zor olduğu için arkadaşları ve annesi Cemile Hanım Mehmet Akif’i Akif diye çağırırlar. Babası ölene kadar Ragif ismi söylemiştir.

Babası imandır. 4 yaşındayken Fatih’te Emir burhani mahalle mektebine başlamıştır. Burada 2 yıl eğitim görmüş daha sonrasında Fatih iddiasına mektebine geçmiştir. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başlamıştır. Ortaokulu ise mekteb-i mülkiyede diğer adıyla siyasal Bilgiler fakültesinde okumuştur fakat babasını kaybettikten sonra Halkalı’daki Baytar Mektebi Ali yani veterinerlik fakültesine parasız yatılı olarak girmiştir. Buradaki okulunu birincilikle bitirmiştir.

1893 yılında Ziraat Bakanlığında veterinerlik görevine başlamıştır. 1913 yılında bu görevinden istifa etmiştir. 1906 yılında öğretmenlik hayatına başlamıştır. Osmanlı edebiyat hocalığında görev almıştır. Mehmet Akif Ersoy 1920 yılında Burdur’da milletvekili seçilmiştir.

1921 yılında milli marş yarışmasında para ödülü almamak koşuluyla katılmayı kabul etti ve orduya ithafen yazdığı şiir 12 Mart 1921 günü milli marş olarak kabul edildi. Bu marş İstiklal Marşı idi. Ödül olarak verilen parayı Kızılay’a ve Darül Mesai vakfına bağışladı. 1923 yılında Mısır’a giderek orada Türkçe öğretmenliği yaptı. 27 Aralık 1936 yılında hayatını kaybetti. Edirnekapı mezarlığına defnedildi.


9. ETKİNLİK


Soru : Bir metni oluşturan ögeler tanıtılmıştır. Buna göre paragrafları ait olduğu bölümle eşleştiriniz.

Bir metin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
• Giriş bölümünde metindeki kahramanlar ve olayın geçtiği yer tanıtılır.
• Gelişme bölümünde, konu ile ilgili örnekler, görüşler verilir.
• Sonuç bölümü duyguların, düşüncelerin, görüşlerin, olayların toparlanıp bir sonuca bağlandığı bölümdür.
Giriş ve sonuç bölümleri kısa, gelişme bölümü ise daha ayrıntılıdır


Cevap :

“4. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 18-20-21-22-23-24-25 Cevapları”


4. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları


10. ETKİNLİK


Soru : Defterinize “Kitapsız büyüyen çocuk susuz yetişen ağaca benzer.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınıza uygun başlık koyunuz. Yazınızı yazarken aşağıdaki plandan faydalanınız.

Giriş Bölümü: Kitap Nedir?

Gelişme Bölümü: Kitap okumanın önemi nedir?

Kitap okumak bizi nasıl geliştirir?

Çocuk ve ağacın yetişmesi arasındaki benzerlikler nelerdir?

Sonuç Bölümü:
Yemek içmek bedenin, okumak da beynin gıdasıdır.


Kısa Cevap : “Defterinize “Kitapsız büyüyen çocuk susuz yetişen ağaca benzer.” atasözünü açıklayan bir yazı yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kitap öğretici veya estetik amacıyla yazılmış yazılardır. Bu hazıların üstüne ciltli kalın kapaklarla korunur. Kitap okumanın önemi çok büyüktür. Kitap okumak konuşmamızı hızlandırır ve daha güzel konuşmamızı sağlar. Daha geniş düşünmemizi sağlar. Daha çok kelime bildikçe farklı düşünmeyi ve düşündüğümüz olayları kafamızda daha iyi canlandırmamızı sağlar.

Kitap okuyan kişiler daha kültürlü olurlar. Birçok bilgileri bilirler. Bu yüzden kitap okuyan bir arkadaş her zaman en iyi arkadaşlar. Kitap okumak hayal gücünüzü genişletir. Her şeyi daha farklı görür. Farklı düşünceleri tanır.

Farklı kültürlere tanırız. Çocuk ve ağacın yetişmesi arasındaki benzerlik ikisini de beslenmeye ihtiyaç duymasıdır. Bizim de beslenmemiz okumaktır. Yemek içmek bedeni okumak da beynimizin ve ruhumuzun gıdasıdır. beynimizi aç bırakmamak için bol bol kitap okuyalım.


11. ETKİNLİK


Soru : Örneklerdeki farklı yazı stillerini inceleyiniz. Yansıma kelimeleri kendi yazı stilinize göre yazınız.


Cevap :

Bu kısmı kendi el yazınızla boş alanları doldurmanız gerekmektedir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK 


Soru : İlk kütüphane hakkında araştırma yapınız.


Kısa Cevap : “İlk kütüphane hakkında araştırma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilinen en eski kütüphane Asurbani Bal Pal kütüphanesidir. İlk kütüphane Asurlular tarafından kurulmuştur. Bu kütüphane Nivie’de kurulmuştur. Milattan önce 626 tarihinde kurulduğu tahmin edilmektedir.

Bu kütüphanede 20 binden fazla Papirüs tomarı olduğu düşünülmektedir. Eski Yunan’da ise ilk kütüphane milattan önce 540 yıllarında Pisistratus’un Atina bölgesinde kurulmuştur. Sonraki dönemlerde tapınaklarla yan yana olan çok sayıda kütüphane kurulmuştur. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version