Ana Sayfa > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 104-105-106 Lisans Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 104, 105, 106


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı 4. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 104-105-106


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği hakkında kısaca bilgi veriniz.


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği hakkında kısaca bilgi veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz Hatice için şu sözleri söylemiştir;
Allah Teâlâ bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inandı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ve Cenâb-ı Hak bana ondan çocuklar ihsân etti.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 118).

Hz Hatice radıyallahu anh Peygamber efendimizden önce iki evlilik yapmış ve daha sonra dul kalmıştır.

Zengin ve soylu bir kadın olduğu için Mekke’nin ileri gelenlerinden kendisine sıkça evlilik teklifi yapılmış fakat kendisi bu teklifleri kabul etmemiştir.

Babası tüccar olduğu için kendisi de ticaretle uğraşmış mal varlığı yerinde olan güzel bir kadındı.

Zekası ve ticari aklıyla beraber aynı zamanda ahlaksızlığın normal olduğu bir toplumda bile “tahire” ismi ile anılan çok namuslu ve temiz bir kadındı.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ticaretle uğraşıp , Hatice’nin mallarını da Şam’a götürüp elde ettiği karı kendisine gönderdikten sonra Hz Hatice hem yapmış olduğu kar ile ticaret ahlakına hem de malı eksiksiz olarak teslim etmesine hayran kalmış ve peygamber efendimize evlilik teklifi göndermiştir.

Hz Hatice ile Peygamber Efendimiz 25 yıl evi kaldıktan sonra Hz Hatice annemiz vefat etmiş peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onu vefatından sonra bile her zaman hayırla yad etmiş ve onu her zaman üstün tutmuştur.


2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarına nasıl davrandığını kısaca yazınız.


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarına nasıl davrandığını kısaca yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde “çocuğu olan onun da çocuklaşsın” buyurarak insanların çocuklarıyla aynı seviyeyi yemesi gerektiğini, onlarla oynaması gerektiğini emretmiştir.

Tıpkı bu hadisi şerifte olduğu gibi Peygamber efendimizle torunları ile beraber oyunlar oynar, onlarla şakalaşır, onlara güzel isimlerle hitap eder Birgül onları devesine bindirir onları sırtına bindirir namaz kılma esnasında bile sırtına çıktıkları zaman oyunları bozulmasın diye secdesini uzatırdı.

Peygamber Efendimiz çocukların özgüvenlerini ve ahlaki gelişimlerinin küçüklükte olduğunu bildiği için onlara saygı ile yaklaşır ve onları birer İslam eri olarak yetiştirmek için gayret ederdi.


3. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları hakkında bilgi veriniz.


Kısa Cevap : “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesinin örnek davranışları hakkında bilgi veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Peygamber Efendimiz ve ailesi bir insanda bulunması istenilen ve bir Müslümana yakışan bütün güzel ahlaka sahiptiler.

Onlar ellerinde az veya çok ne varsa infak eder, yardımlaşır, isteyene ve düşküne yardım eder Birgül kendilerinden af dileyeni affeder, bir hata yaptıklarında özür diler Birgül büyük de büyük küçükle küçük olarak herkesin gönlünü almasını bilirlerdi.

Ada kurallarına dikkat ederek insanları rahatsız edecek davranışlardan sakınır ve ibadete çok düşkün kimselerdiler.


4. Peygamber Efendimiz aile fertlerine karşı nasıl davranmıştır? Kısaca açıklayınız.


Kısa Cevap : “Peygamber Efendimiz aile fertlerine karşı nasıl davranmıştır? Kısaca açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ondan razıydı.

Peygamber Efendimiz peygamberlik vazifesini ve bir devlet reisi olmasına rağmen ailesini ihmal etmez onlarla ilgilenir onlara saygı duyar, onlarla istişare eder ve onların bölümlerini alacak hareketlerde bulunurdu.

Peygamber efendimiz kendi elbisesini söküğünü kendisi dikmek gibi kendi işlerini kendisi görür aile fertlerinin üzerine çok iş hüküm bildirmek istemezdi.

Elinden geldiği kadar kendi işlerini kendi yapar kimseden bir şey istememeye çalışırdı.

Ailesi bir konuda üzüldüğü zaman bunu fark eder ve onların gönüllerini almaya çalışırdı.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.


Kevser Medine israf eziyet


1. “Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin.” (Buharî, Edeb, 85.)
2. “Yiyiniz, içiniz, ancak israf etmeyiniz. (A’raf Suresi, 31. ayet.)”
3. Hz. Hüseyin (r.a.) 626 yılında  Medine’de doğmuştur.
4. Kevser bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına gelir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı


C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


( Yanlış ) Peygamberimiz Hz. Hatice’yle (r.a.) evlendiğinde kendisi 20, Hz. Hatice (r.a.) ise 50 yaşındaydı.
( Doğru ) Peygamberimizin soyu, kızı Hz. Fatıma (r.a.) ile devam etmiştir.
( Doğru ) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” sözü Peygamberimize aittir.
( Yanlış )  Hz. Fatıma (r.a.) Peygamberimizden bir yıl sonra vefat etmiştir.
( Doğru ) Peygamberimiz, evinde güzel vakit geçirir ve ev halkıyla şakalaşırdı.


D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.


1. “Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes benim Peygamberliğimi inkâr ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti… ”


Yukarıda verilen bilgide, Peygamber Efendimizin bahsettiği kişi kimdir?


A) Hz. Rukiye (r.a.) B) Hz. Hatice (r.a.)
C) Hz. Zeynep (r.a.) D) Hz. Fatıma (r.a.)


2. Hangi surenin adı, “bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak” gibi anlamlara gelmektedir?


A) Kevser B) İhlas C) Fatiha D) Felak


3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin kızlarından birisi değildir?


A) Rukiye (r.a.) B) Zeynep (r.a.)
C) Ümmü Gülsüm (r.a.) D) Ayşe (r.a.)


4. “İnnâ a’taynâke’l …..……………………… Fesalli………………………..…. venhar. İnne ………………………… hüvel ebter.”


Yukarıda verilen Kevser Suresi’ni tamamlamak için, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?


A) kevser – lirabbike – şânieke B) lirabbike – kevser – şânieke
C) şânieke – lirabbike – kevser D) kevser – şânieke – lirabbike


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı


Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


Cevap : Bu kısmı kendi edindiğiniz bilgilere göre doldurmanız gerekmektedir. 

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version