Ana Sayfa > 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 128-129-130 Özgün Yayınları

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 4. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları Sayfa 128, 129, 130


7. Sınıf Türkçe Kitabı 4. Ünite Tema Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 128-129-130


A. Aşağıdaki metni okuyunuz.


VATAN


Ben varım vatan varsa,                                                                                  Özgürce işlerim toprağı,
Dalından kopmuş yaprak gibi                                                                     Sofram bereket dolar.
Sürüklenirim rüzgârda                                                                                 Uçurtmam süzülür göklerinde,
Vatanım yoksa.                                                                                               İçim sevinçle dolar.
(…)
Özgürse vatan                                                                                                 Vatan, en yüce değer
Dağlar benimdir.                                                                                           Ekmek gibi, su gibi,
Benimdir yaylalar, ovalar.                                                                           Soluduğum hava gibi
Benimdir gürül gürül akan sular.                                                              En vazgeçilmez değer.
(…)                                                                                                                    (…)

Yüksel İSAK Atatürk ve Yurt Şiirleri (Kısaltılmıştır.)


B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.


1. Şiirin ana duygusu nedir?


Cevap :
Şiirin Ana Duygusu : Vatanın önemi


2. Şair, vatanı nelere benzetmiş?


Cevap : Ekmeğe, suya ve soluduğu havaya benzetmiştir.


3. Şiirde ses benzerlikleri var mıdır? Altlarını çizerek gösteriniz.


Cevap :

 • …. varsa
 • …. benimdir
 • …. dolar
 • …. değer
 • …. yoksa
 • …. ovalar
 • …. dolar
 • …. su gibi
 • …. sular
 • … hava gibi
 • …. değer

C. Aşağıdaki resimde tabelaları inceleyiniz. Tabelalardaki sözcüklerin kullanımı doğru mudur? sorusundan hareketle “Türkçesi Varken” başlıklı bir yazı yazınız.


Cevap : Hayır uygun değildir.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 129 Soruları ve Cevapları


Ç. Aşağıdaki metinleri, bu metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştiriniz.


1. Tiyatro, sinemaya göre daha gerçekçi. Oyuncular canlı bir şekilde karşınızda duruyor. Kendinizi olayların içinde bulmanız an meselesi. Sinemada öyle mi? Her şey yapay. Oyuncuların canlı performanslarını göremiyorsunuz.


Cevap : Karşılaştırma


2. Bir işi tek başınıza yapabilmeniz mümkün ama çok yorucudur. İnsan kendisine destek olacak, yardım edecek birine ihtiyaç duyar. Başkalarının yardımıyla işlerimiz daha çabuk biter. Atalarımız, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” diye boşuna dememişler.


Cevap : Örneklendirme


3. Türkiye’de kitap endüstrisi hızla büyüyor. Türkiye 2 milyar 100 milyon doları aşan hacmiyle dünya sıralamasında 11. sırada. Yıllık baskı sayısının 660 milyonu aştığı belirtiliyor. 2016’da 56 bin yeni kitap çıkmış. Eğitimle ilgili yayınların oranı yüzde 63.


Cevap : Sayısal verilerden yararlanma


D. Aşağıdaki cümlelerden “neden-sonuç” anlamı taşıyanların başına “N”, “amaç-sonuç” anlamı taşıyanların başına “A” yazınız.


 • ( Amaç Sonuç ) 1. Kültürümüzü diğer milletlere tanıtmak için çalışmalar yapıyorum.
 • ( Neden Sonuç )  2. Mehmet Âkif Ersoy, vefalı bir insan olduğundan dostları onu çok severdi.
 • ( Neden  Sonuç )  3. Anadolu, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu için birçok tarihî eserle doludur.
 • ( Amaç Sonuç )  4. Selimiye Camisi’ni görmek üzere Edirne’ye gidiyorum.

E. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarınızı işaretleyiniz.


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ya da noktalama yanlışlığı yoktur?


A) Ankaraya taşınacağımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum.
B) Okuduğunuz kitaplar arasında en beğendiğinizi anlatırmısınız?
C) Yaşamımızda ki güzelliklerin farkına varalım.
D) 1901’de doğan şair, ortaokula Erzurum’da başlamıştır.


7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 130 Soruları ve Cevapları


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?


A) Mimar Sinan’ın birçok eseri hâlâ sapasağlam ayakta duruyor.
B) Son kitabında ele aldığı konu oldukça ilginç ve tartışmaya açık.
C) Tarihî eserlerimizi korumak için çalışmalar yapan kurumlarımız var.
D) Kültürel miraslarımız arasında yemeklerimiz, türkülerimiz ve geleneksel sanatlarımız sayılabilir.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil, farklı bir kip eki almıştır?


A) Masallarda, kötüler kaybederken iyiler kazanır.
B) Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış.
C) Tarihî eserlerimize her zaman sahip çıkmalıyız.
D) Binlerce insan bizim huzurumuz ve güvenliğimiz için çalışıyor.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması vardır?


A) Arkadaşlarımla buluşmak üzere evden çıktım.
B) Türkçe dersimiz iki dakika sonra sona erecek.
C) Her akşam, gün içinde yaptıklarını not defterine yazar.
D) Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında İstanbul’u fethediyor.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı bildiren sözcük ek fiil almıştır?


A) Babamlar, araba arızalandığı için köye bir saat geç varmışlar.
B) Her fırsatta kitap okumaya çalışıyorum.
C) Türkiye, her yönüyle eşsiz bir ülkedir.
D) Yaşadığınız şehri tanıtan bir broşür hazırlamalısınız.


F. Defterinize “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :

Ülkemizi geliştirmek için iyi bir çalışma yürütmemiz ve yeni bilgiler öğrenip uygulamamız gerekir.

Bir devletin gelişimini o ülkedeki okur yazar oranı belirlemektedir. İlk olarak ülkemiz için iyi birer birey olmamız gerekir. Daha sonra yaptığımız işte en iyi olmaya çalışmamız gerekir. Bu sayede bir vatan yükselebilir.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK


1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap :

Çevre kirliliği günümüz de artmış durumdadır. Teknolojinin gelişmesi ile çevre kirliliği sorunu artmıştır.

Fabrikaların yapılması, ağaçların kesilmesi, uçak otomobil gibi araçlardan çıkan zararlı gazlar ve insanların yeni şehir için doğal alanları işgal etmesi gibi nedenlerden dolayı çevre kirliliği oluşmaktadır.


2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşların adlarını, hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.


Cevap :

 • Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
 • ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
 • Doğa Derneği
 • TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma Ve Yeşillendirme Kurumu)
 • ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
 • Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)
 • WWF-Türkiye
 • Greenpeace (Yeşilbarış)
 • Greenpeace-Akdeniz
 • Deniztemiz / Turmepa Derneği


 

Our Score
Profile Photo
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!