Ana Sayfa > 7. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Kitabı Sayfa 16-17

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Dünya ve Ahiret Hayatı Cevapları Sayfa 16, 17


Dünya ve Ahiret Hayatı Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Sayfa 16-17


Soru : “Ahirette buluşmak”, “Ahirette kavuşmak”, “İşimiz ahirete kaldı.” gibi sözler niçin söylenir? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?


Kısa Cevap : ““Ahirette buluşmak”, “Ahirette kavuşmak”, “İşimiz ahirete kaldı.” gibi sözler niçin söylenir? Bu ifadelerin anlamı hakkında neler biliyorsunuz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

“Ahirette buluşmak”, “Ahirette kavuşmak”, “İşimiz ahirete kaldı.” gibi sözler sevdiği veya sevmediği bir kimseyle olan kavuşma veya bir hakkın alınması gibi adaletin sağlanmadığı bir durumda mahşerde kavuşmaktan veya hakkının alınmasından bahsedilen sözlerdir.

Bu dünyadayken sevdiklerimizle vefat etmesi veya onları bir daha görevimiz gibi durumlarda insanlar “ahirette buluşmak” veya “ahirette kavuşmak” ifadelerini kullanırlar.

“İşimiz ahirete kaldı” ifadesi ise genelde bu dünyadayken adaletin sağlanmadı düşünüldüğünde veya hakkımızı almanın mümkün olmadığı bir yerde hakkımızı almak istediğimiz kişiden hakkımızı ahireti alacağımız ifade eden bir sözdür.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 17 Cevapları


“Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.” (Kasas suresi, 77. ayet.)
“Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar, kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. (Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir.” (Hûd suresi, 15-16. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetlerden, dünya hayatı ile ahiret arasındaki ilişki konusunda ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz ve tespit ettiğiniz ilkeleri aşağıya yazınız.


Cevap :

Çıkardığımız ilkeler;

  • Dünyadayken kendimizi zor duruma düşecek kadar paramızı savurmamak ancak ahireti düşünerek de bolca Allah yolunda sadaka vermek
  • Yeryüzünde bozgunculuğu sevmemek ve bozgunculuk çıkarmamak
  • Sadece dünyayı isteyen ve ahirete hiç önemsemeyen insanlara sadece dünyanın verileceği için bizim hem dünya hem de ahiret hayatını istememesi ve ona göre amel etmemiz gerekir.


 

Our Score
Profile Photo
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!