Ana Sayfa > 7. Sınıf Din Kültürü Kitabı > 7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Kitabı Sayfa 25-26-27-28-29

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Yüzbaşı
Konular1109
Cevaplar0

7. Sınıf Din Kültürü Kitabı Gün Yayıncılık Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s) Cevapları Sayfa 25, 26 ,27, 28, 29


Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s) Cevapları


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 25-26-27-28-29


Soru : Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meryem hakkında neler biliyorsunuz?


Kısa Cevap : “Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Meryem hakkında neler biliyorsunuz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Hz Meryem, Hz Davut Aleyhisselam’ın soyundan olan İsa Aleyhisselam’ın annesi imran’ın kızıdır.

İmran’ın eşi Hanna kısır olup hiç çocuğu olmamışken, içerisinde çocuk sahibi olma arzusu uyanmış ve Allah’a dua ederek eğer kendisine bir çocuk İhsan ederse Beytul Makdis lise yani Mescid-i Aksa’ya hizmetçi olarak adayacağına dair dua etti. Ancak o o zamanda Mescid-i Aksa’da bulunan kişilerin erkek olduğunu düşünerek çocuğunun da erkek olacağını düşündü.

Hz Meryem bakımını üstlenen amcası Hz Zekeriya aleyhisselam ile özel ayrı bir alana verilmiş ve oraya kendi bakımını üstlenen Zekeriya Aleyhisselam dışında kimse girmemekteydi.

Meryem validemizin cok iffetli olduğu bilindiği halde bir çocuk sahibi olması ve onu halk içine getirmesi gerçekten büyük bir imtihandır.

İsa Aleyhisselam bunun üzerine bebekken konuşmuş ve insanlara peygamber olduğunu söylemiştir.

İsa Aleyhisselam kendisine kitap indirilmiş bir peygamber olup İncil verilmiştir.

Kudüs’ te dünyaya gelmiş 30 yaşında kendisine peygamberlik görevi verilmiştir.

Öldürülmek istenen İsa as Allah tarafından göğe çıkarılarak kıyamete yakın tekrar indirilecektir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 27 Cevapları


“Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ‘Ol!’ der ve o da oluverir. Şüphesiz, Allah, benim de Rabb’im sizin de Rabb’inizdir. Öyleyse (yalnız) ona kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur. (Fakat Hristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler…” (Meryem suresi, 34-37. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetlerde verilmek istenen mesaj nedir? Yorumlayınız ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Cevap :

Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj Hristiyanların düşmüş olduğu gibi Haşa Allah’ın çocuk edinmediği e İsa Aleyhisselam’ın Allah’ın kulu ve peygamberi olduğudur.

Allahü Teala bir çocuğu anne ve babadan yaratabileceği gibi sadece bir anneden de yaratabilir.

Aslında kişinin anne ve babadan dünyaya gelmesine bir mucize olduğu halde bizler buna alıştığımız için bize normal gelmektedir.

İnsanlar İsa aleyhisselama babasız görünce Haşa Allah’ın oğlu olma gibi cok çirkin bir düşünceyi isnat etmiş ve bu şekilde inanmışlardır. Ancak Allahu Teala bu sözleri kınamış ve birçok ayeti kerimede bu yanlışlığın büyüklüğünü ifade etmiştir.


7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayıncılık Sayfa 29 Cevapları


“ … Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilafa düşenler, bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta hiçbir bilgileri yoktur sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 157-158. ayetler.)

Soru : Yukarıdaki ayetlerde Hz. İsa (a.s.) hakkında ne gibi açıklamalar yer almaktadır.


Cevap :

Yukarıdaki ayetlerde Hz İsa Aleyhisselam’ın öldürülemediğini ve yerine kendine benzeyen bir insanın getirilerek insanların onun öldüğüne inandığını ancak İsa Aleyhisselam’ın göğe çıkarıldığından bahsetmektedir. 

Our Score
Profile Photo
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!