Ana Sayfa > 5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı > 5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36 SDR Dikey Yayıncılık

Fen Bilimleri Ogretmeni
Yüzbaşı
Konular502
Cevaplar0

5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 33, 34, 35, 36


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı 1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. 


Cevap :

 1. ( Doğru ) Güneş, Dünya ve Ay’dan daha büyüktür.
 2. ( Yanlış ) Güneş, kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapmaz.
 3. ( Yanlış ) Ay yüzeyi, toprak yerine Ay taşları ile kaplıdır, Ay yüzeyinde toprak bulunmaz.
 4. ( Doğru ) Ay, dolunay evresinde iken Dünya’dan görülen bütün yüzeyi, Güneş tarafından aydınlatılır.
 5. ( Doğru ) Ay; kendi etrafında dönme, Dünya’nın ve Güneş’in etrafında ise dolanma hareketi yapar.
 6. ( Yanlış ) Ay’ın evrelerinin oluşmasının sebebi kendi etrafında dönmesidir.
 7. ( Doğru ) Her zaman, Ay’ın aynı yüzeyini görürüz.
 8. ( Doğru ) Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
 9. ( Doğru ) Güneş, katmanlı bir yapıya sahiptir.
 10. ( Yanlış ) Ay’ın hilal evresinden sonra meydana gelen ilk ana evre, dolunaydır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.  (Aynı sözcük birden fazla yerde kullanılabilir.)


Cevap :

 1.  Güneş, büyüklük olarak Dünya’dan daha büyüktür.
 2. Güneş kendi ekseni etrafında dönerken etrafına ışık yayar.
 3. Ay, büyüklük olarak Dünya’dan daha küçüktür.
 4. Sırasıyla Dünya, Ay ve Güneş aynı doğrultu üzerinde sıralandığında Ay, Dünya’dan yeni ay evresinde görülür.
 5. Dünya’dan baktığımızda kendimize göre Ay’ın sağ yarısının görüldüğü evre ilk dördün evresidir.
 6. Ay’ın evrelerinin oluşmasının sebebi Ay’ın Dünya etrafında dolanmasıdır.
 7. Ay, kendi ekseni etrafındaki bir turunu 27 gün de/da tamamlar.
 8. Dünya’dan Ay’a baktığımızda her zaman Ay’ın aynı yüzünü gözlemleriz.
 9. Ay’ın ara evrelerinin isimleri şişkin ay ve hilaldır.
 10. Gece ve gündüzün oluşmasının nedeni, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesidir.

5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. 


1. Mehmet Dünya, Güneş ve Ay’ın bir modelini oluşturmak istiyor. Dünya modeli için portakal kullandığına göre Güneş ve Ay için hangi meyveleri kullanmalıdır?


A) Güneş-Erik-Ay-Şeftali
B) Güneş-Karpuz-Ay-Bal Kabağı
C) Güneş-Kavun-Ay-ceviz
D) Güneş-Ceviz-Ay-Fındık


2. Güneş ve Ay’ın Dünya’dan hemen hemen aynı büyüklükte görünmesinin sebebi nedir?


A) Gerçekte de aynı büyüklükte olmaları
B) Ay’ın Dünya’ya daha yakın olması
C) Güneş’in ışık kaynağı olması
D) Ay’ın Dünya etrafında dolanması


3. Fen bilimleri öğretmeni tahtadaki şekli kullanarak ders anlatmaktadır. Öğretmen, tahtaya çizdiği bu şekille öğrencilere hangi konuyu anlatıyor olabilir?


A) Gece gündüzün oluşumunu
B) Ay’ın hareketlerini
C) Güneş’in hareketlerini
D) Dünya’nın hareketlerini


4. Dünya’dan Ay’ı gözlemleyen bir öğrenci, Ay’ı aşağıdaki gibi görmektedir. Sizce öğrenci görseldeki Ay’ı, evrelerin kaçıncı haftasında gözlemlemektedir?


A) Ay’ın 3. haftası
B) Ay’ın 4. haftası
C) Ay’ın ilk haftası
D) Ay’ın 2. haftası


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları


5. Ay’ın her gün farklı şekilde görülmesinin sebebi nedir?


A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması
B) Ay’ın her zaman, aynı yüzünün Dünya’ya dönük olması
C) Ay’ın kendi etrafında dönmesi
D) Ay’ın Dünya etrafında dolanması


6. Ay, Dünya etrafında dolanmasaydı, her zaman (Ay) şekildeki konumda olduğu gibi sabit bir noktada Dünya ile birlikte Güneş’in etrafında dolansaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?


A) Ay’ı 30 gün boyunca hiç göremezdik.
B) Ay’ı her zaman dolunay olarak görürdük.
C) Ay’ı 15 gün dolunay, 15 gün yeni ay olarak görürdük.
D) Ay’ı her zaman ilk dördün evresinde görürdük.


7. Astronotlar, tarihte ilk kez uzayda yetiştirilen bir bitkinin tadına baktı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronotlar, yer çekiminin çok az ve radyasyonun çok fazla olduğu, LED ışıkla aydınlatılan ortamda yaklaşık iki ayda üretilen marulların oldukça lezzetli olduğunu belirtti. Yapılan bu keşif sayesinde Ay’da yaşayabilmek için gerekli besin üretimine dair önemli bir adım atılmış oldu.

Metinde yer alan bilgilere göre, uzayda bitki yetiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?


A) Ay’da, Dünya’ya göre daha uzun sürede marul yetişir.
B) Radyasyonun fazla olduğu uzay ortamında bitki yetişmez.
C) Güneş ışığı olmadan bitki yetiştirmek imkânsızdır.
D) Yer çekiminin çok az olduğu yerlerde marul yetiştirilebilir.


8. Ay’da canlıların yaşayamamasının nedenleri arasında;

I. Ay’da havanın olmaması
II. Ay’ın yer çekiminin olması
III. Ay yüzeyinin bazı zamanlar çok sıcak olması özelliklerinden hangileri olabilir?


A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları


9. Güneş, Dünya ve Ay’ın konumları şekildeki gibidir. Güneş’in, Dünya’nın ve Ay’ın dönüş yönleri hangi şıkta doğru belirtilmiştir?


A) 1 1 1
B) 2 2 2
C) 1 2 2
D) 2 2 1


10. Ay takvimine göre ayın 14’ünde Ay, aşağıdaki evrelerden hangisinde bulunur?


A) Yeni ay
B) İlk dördün
C) Dolunay
D) Son dördün


11. Bülent, evlerinin camından Ay’ı 15 gün boyunca gözlemlemiştir. Gözlemlediği Ay’ı bazı günler kağıtlara çizmiştir. Bülent’in çizdiği kâğıtlar aşağıdaki gibidir. Bülent kâğıtları karıştırdığı için Ay’ın evrelerinin oluşum sırasını da karıştırmıştır.

Bülent görselleri doğru bir şekilde sıraladığında sizce üçüncü sıradaki görsel hangisi olur?


Cevap:

“5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 33-34-35-36 SDR Dikey Yayıncılık”


12. Özge, Ay’ın ana ve ara evrelerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. Ancak sınıflandırmada hata yapmıştır.

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılırsa sınıflandırma doğru olur?


A) Başlıkları yer değiştirmek
B) Hilal ile son dördünün yerini değiştirmek
C) Şişkin ay ile ilk dördünün yerini değiştirmek
D) Hilal ve ilk dördünü ara evrelere almak 

Our Score
Profile Photo
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!