Ana Sayfa > 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı > 8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159-160 Ferman Yayıncılık

Türkçe Öğretmeni
Binbaşı
Konular1969
Cevaplar0

8. Sınıf Türkçe Kitabı 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160


8. Sınıf Türkçe Kitabı 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


8. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159-160


MEMLEKETİN HAYATI SÖZ KONUSU

Eylül, 1921…
Sakarya Savaşı’nın en zorlu günleri… Düşmanın aniden başlayan bir hava bombardımanı sırasında, yakınlara düşen bir bomba Mustafa Kemal’in atını ürküttü. Bütün dikkati, düşman siperlerinde olan Mustafa Kemal, ayağının üzenginden kayması sonucu yere düştü. Acı içinde kıvranırken, eliyle Eskişehir tarafını göstererek, Yunan işgal güçlerinin Kralı Kostantin’e haykırdı: “Ya sen, ya ben Kostantin! Ya sen, ya ben!” Hemen Ankara Askerî Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Kemal’in kaburga kemiklerinde kırık vardı. Ciğerleri zedeleyen kırıklar, soluk almasını zorlaştırıyordu. Tedaviyi başlatan doktorlar, evinde dinlenmesi gerektiğini söyleyince, Mustafa Kemal, “Hayır,” dedi. “cephede olmalıyım.” Doktorlar uyarmak istedi: “Paşam, hayatınız söz konusu…” Acısı yüzünden okunan alçılar içindeki Mustafa Kemal, yine “Hayır,” dedi, “benim değil… memleketin hayatı söz konusu!

Celal Bayar Atatürk’ten Hatıralar


A. Aşağıdaki soruları “Memleketin Hayatı Söz Konusu” adlı metne göre cevaplayınız.


1. Mustafa Kemal, ne zaman ve nasıl yaralanmıştır?


Cevap :

Mustafa Kemal , Sakarya savaşında atından düşmesi sonucu yaralanmış ve kaburga kemikleri kırılmıştır.


2. Mustafa Kemal, neden cephede olması gerektiğini söylemiştir?


Cevap :

Mustafa Kemal , memleketinin hayatı söz konusu olduğu için cephede olması gerektiğini söylemiştir.


3. Metnin türü nedir? Metnin türünü nasıl belirlediğinizi açıklayınız.


Cevap :

Metin türü anıdır. Geçmişte yaşanan ve seni kolundan bir olayı anlattığı için metnin türünün hikaye yani anı olduğuna karar verdim.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları


B. Aşağıdaki tanımları harf ile verilen deyimlerle eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.


(a) Yüreğini serinletmek-b) Evi sırtında-c) Ömür çürütmek-ç) Ters (sol) tarafından kalkmak-d) Kene gibi yapışmak-e) Kafası işlemek-f) Çorbada tuzu bulunmak-g) İçi ezilmek)


Cevap :

(..f…) 1. Yapılmakta olan bir işte küçük de olsa katkısı bulunmak.
(…b..) 2. Çok az olan eşyasını hemen yüklenip hemen göçebilen.
(..e…) 3. Bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak.
(..d..) 4. Musallat olduğu için kimsenin yakasını bırakmamak.
(…ç..) 5. Aksiliği, huysuzluğu, tersliği üzerinde olmak.
(…a..) 6. Üzüntüsünü bir dereceye kadar azaltmak.
(.c….) 7. Uzun uzun emek vermiş ya da boşuna vakit geçirmiş olmak.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun deyimleri yazınız.


(• Ne pahasına olursa olsun • Dili dönmek • Gözden düşmek • Tatlıya bağlamak • Deveye hendek atlatmak • Yüz çevirmek • Pabuç pahalı)


Cevap :

1. Ona bir şeyi anlatmak ……………….Deveye hendek atlatmak……………………. daha zordur.
2. Kaymakam Bey’e dertlerimizi ………………Dili dönmek……………………………………….. kadar anlattık.
3. ………………….Ne pahasına olursa olsun………………. o kitabı yayımlayacağım.
4. Herkes …………..Yüz çevirmek………………. de ben yanında olacağım.
5. Sorun çözüldü, iş ………………….Tatlıya bağlamak……………………………… .
6. Baktı …………………….Pabuç pahalı………. , oradan uzaklaştı.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. “Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin.” Altı çizili dizede başvurulan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?


A) Abartma B) Benzetme
C) Karşıtlık D) Kişileştirme


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları


2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?


A) Kuvvet hâkir görülecek bir şey değildir.
B) Bir daha oraya dönmedim.
C) Bu uçurum şarkısı beni ürpertti.
D) Yunus’un ve bizim bulunduğumuzu fark etmezlerdi.


3. I. Marşlar, Mehmetçik için söylenmelidir.
II. Şiirler, Mehmetçik için yazılmalıdır.
III. Merasimler, Mehmetçik için olmalıdır.
IV. Mehmetçik, seni tutsam şehirlere gelmezsin.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi olumsuz cümledir?


A) I B) II C) III D) IV


4. “Hasan Âli anlayamadı, acele sınıf defterine elini uzattı.” cümlesinin yapı özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Bağlaçla bağlanan cümle
B) Tek yargılı cümle
C) İçinde fiilimsi olan cümle
D) Noktalama işareti ile ayrılan birden fazla cümle


5. “Öğretmen, ceketinin iç cebinden not defterini çıkardı.” Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Basit-fiil-olumlu-kurallı
B) Basit-isim-olumlu-devrik
C) Birleşik-fiil-olumsuz-kurallı
D) Birleşik-isim-olumsuz-devrik


6. “En çok tarih ve edebiyat derslerine giriyordu.” Bu cümleyle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?


A) Tek yargılı cümledir.
B) Kurallı cümledir.
C) Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.
D) Fiil cümlesidir.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları


7. “Atatürk; sınıftaki işlerle ilgilendi, sorular sordu. Dershaneden çıkılacağı sırada itina ile muhafaza ettiği not defterini belli etmeden aldı. Bunu iç cebine yerleştirdi. Atatürk’ün yanında Hasan Âli, müsteşar İhsan Sungu ve bazı talim terbiye azaları bulunuyordu. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Bağlaçla bağlanan cümle
B) Tek yargılı cümle
C) İçinde fiilimsi olan cümle
D) Noktalama işareti ile ayrılan birden fazla cümle


8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir fiil cümlesidir?


A) Oyun demektir baştan aşağı çocukluk.
B) Araç oluyor böylece oyun.
C) Gerçekteki bağlantıyı ne güzel yakalamış.
D) Oynamanın armağanı hoşgörüdür.


9. Bu davetiyede aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Anma gününün yapılacağı zamana
B) Anma gününün konusuna
C) Anma gününün gerçekleşeceği şehre
D) Anma gününde düzenlenecek etkinliklere


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları


10. Anlamları verilen kelimeleri bularak bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz.


Cevap :

1. Dil bilimi.
2. Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ülkü.
3. Zihin.
4. İyi bir hayatı olan, gönençli.
5. Medeniyet.
6. Öğrenim.
7. Akla uygun, aklın kurallarına dayanan.
8. Görev.
9. Alan.
10. Ekonomi.
11. Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı.
12. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, söylev.
13. Girişim, girişme.


8. Sınıf Türkçe Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : “Millî Mücadele ve Atatürk” temasındaki metinlerden öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak Atatürk ilkeleriyle ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.


Kısa Cevap :

“Milli mücadele ve Atatürk tırnak işaret temasında olan metinlerden öğrendiğim Atatürk’ün ilkelerine baktığım zaman bunların her birinin büyük çalışmalar ve dünya ülkelerine uyumluluk açısından yapıldığını düşünüyorum.

Her bir ülke birbirinden değerli ve üzerinde düşünülüp çalışılması , anlaşılması gereken ilkelerdir.

Bizlere düşen Atatürk’ün ilkelerini anlamak bir gün beraberliğimizin gücüne varmak kültürümüz, tarihimiz ve farklı düşüncelerle geleceği birbirimize saygı ve kenetlenerek adım atmaktır.

Uzun Cevap :

Atatürk ilkelerine baktığım zaman bu ilkelerin Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan ilkeler olduğunu görmekteyim.

Bu ülkeler gerçekçi bir temeli oturmuş sürekli olan ve temel itibarla gelişmeye açık olan ilkelerdir.

Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin Türk, Kürt, Arap demeden hepsinin bir vücut olduğunun bilincine varmış ve insanları bu konuda yönlendirmek ve hepimiz birleştiğimiz zaman neler başaracağımızı gösterebilmek için milliyetçilik gibi temel ilkelere dayandırmıştır.

Bizim halkımız zaten tarih boyunca birbiriyle kenetlendiğinde büyük düşmanlara baş edebilen büyük işler görebilen ve ilkelerine sadık kalabilen koca yürekli insanlardan meydana gelmiştir.

Atatürk’ün ilkelerine baktığımız zaman bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık ve laikliktir.

Bu ilkeleri kısaca açıklamamız gerekirse cumhuriyetçiliğin devleti yönetme konusunda  halkın kendi kendi yönetebilmesi demek olduğunu söyleyebiliriz.

Milliyetçilik Türk milletini birbirine bağlayan temel ilkeleri oluşturur.

Halkçılık ilkesi herkesi yasaların önünde eşit olduğu ulusal egemenliği ön planda tutan bir ilkedir.

Devletçilik ilkesi devletin ekonomiyi veya sosyal hayatı veya her ikisini belirli bir duruma kadar kontrol etmesi demektir.

İnkılapçılık Türkiye inkılabının korunması, bilimin geliştirilmesi ve yenilenmesi ilkesidir.

Laiklik ilkesi toplum içerisinde din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması insanların dini inançları konusunda serbest bırakılması ve eşit durumlardan faydalanmaları ilkesidir.a740

Our Score
Binbaşı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Exit mobile version